en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 2016 
Tom 8 
Numer 4

Giełdowe obligo gazowe – próba oceny

Łukasz Wojcieszak
Politechnika Świętokrzyska

2016 8 (4) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.136

Abstrakt

W artykule ukazana została geneza oraz wprowadzenia cel giełdowego obliga gazowego, jak również jego specyfika i inne związane z nim regulacje. W dalszej części artykułu przedstawiono skutki giełdowego obliga gazowego, a także argumenty przemawiające za zasadnością jego wprowadzenia. Zdaniem autora giełdowe obligo gazowe jest właściwym rozwiązaniem w prawie polskim, jednak jego poziom powinien wynosić mniej niż 10%. Wprowadzenie obliga giełdowego już w 2012 r. należy jednak uznać za działanie sztuczne i nakierowane głównie na osłabienie dominującej roli PGNiG. W procesie urynkawiania sektora energetycznego w Polsce i liberalizacji rynku gazu wprowadzenie obliga stanowiło krok we właściwym kierunku, choć instrument ten nie odpowiadał uwarunkowaniom rynkowym istniejącym w okresie, w którym obligo zostało wprowadzone. Niezależnie jednak od wprowadzenia giełdowego obliga gazowego zasadniczy wpływ na wzrost znaczenia giełdowego obrotu gazem będzie mieć zaś przede wszystkim dywersyfikacja kierunków i źródeł dostaw tego surowca.

Powiązania

 1. Bigaj W., Obligo gazowe jako instrument liberalizacji rynku gazu, [w:] Prawne uwarunkowania konkurencji na rynku gazu, B. Popowska, E. Kosiński, P. Lissoń (red.), Warszawa 2015. [Google Scholar]
 2. Bochen A., Liberalizacja rynku gazu, błękitna energia, http://www.gazownictwopolskie. pl/otoczenie-bran%C5%BCy/liberalizacja-rynku (11.12.2015). [Google Scholar]
 3. Elżanowski F., Obowiązek handlu energią elektryczną przez giełdę jako element liberalizacji rynku energii elektrycznej, [w:] A. Walaszek-Pyzioł (red.), Regulacja innowacja w sektorze energetycznym, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 4. Furman T., Uwolnienia cen chcą głównie handlujący gazem – wywiad z Maciejem Bando, „Parkiet”, 17.10.2015. [Google Scholar]
 5. Iwicki K., Janusz P., Szurlej A., Wpływ liberalizacji rynku gazu ziemnego na bezpieczeństwo energetyczne Polski, „Rynek Energii” 2014, 3. [Google Scholar]
 6. Jagustyn Sz., Gramza M., Liberalizacja rynku gazu, Regulacjewenergetyce.pl, 29.08.2014, http://regulacjewenergetyce.pl/blog/liberalizacja-rynku-gazu (09.01.2016). [Google Scholar]
 7. Kaliski M., Staśko D., Trzaskuś-Żak B., Uregulowania prawne i organizacyjne dotyczące zasady TPA (Third Part Access) w sektorze gazowniczym na przykładzie Polski i Wielkiej Brytanii, „Wiertnictwo, Nafta, Gaz” 2006, 23(2). [Google Scholar]
 8. Łazor I., Rola towarowej giełdy energii w budowaniu rynku gazu, [w:] B. Popowska, E. Kosiński, P. Lissoń (red.), Prawne uwarunkowania konkurencji na rynku gazu, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 9. Raport krajowy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 2014, lipiec 2014, http://www.kigeit.org.pl/FTP/PRCIP/Literatura/070_Krajowy_Raport_Prezesa_URE_2014.pdf (24.03.2016). [Google Scholar]
 10. Socha J., Słowiński W., „Cztery wolności” na rynku gazu ziemnego. Działania liberalizacyjne w obszarze gazu ziemnego w Polsce, wrzesień 2012, https://www.pwc.pl/pl_PL/pl/publikacje/pwc_cztery_wolnosci_na_rynku_gazu_ziemnego.pdf (13.08.2015). [Google Scholar]
 11. Szczęśniak A., Obligo nałożone na PGNiG jest za wysokie, Parkiet.com, 04.06.2014, http://biznesalert.pl/szczesniak-obligo-gazowe-jest-za-wysokie (10.03.2016). [Google Scholar]
 12. Szczęśniak A., W obliczu kryzysu na Ukrainie obligo gazowe zagraża bezpieczeństwu energetycznemu Polski, Newseria, 17.04.2014, http://www.biznes.newseria.pl/news/a_szczesniak_w_obliczu,p1345635420 (09.03.2016). [Google Scholar]
 13. Urząd Regulacji Energetyki, 20.05.2015, http://www.ure.gov.pl/pl/rynki-energii/paliwa--gazowe/charakterystyka-rynku/6161,2014.html (11.10.2015).DOI: 10.7206/kp.2080-1084.136 Tom 8, nr 4/2016Zajdler R., Polski rynek hurtowy gazu ziemnego na tle rynków Unii Europejskiej, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 14. Zajdler R., Uwagi krytyczne do regulacji „obliga giełdowego” jako sposobu budowania hurtowego rynku gazu ziemnego w Polsce, „Humanities and Social Sciences” 2014, 19(3). [Google Scholar]
 15. Bigaj W., Obligo gazowe jako instrument liberalizacji rynku gazu, [w:] Prawne uwarunkowania konkurencji na rynku gazu, B. Popowska, E. Kosiński, P. Lissoń (red.), Warszawa 2015. [Google Scholar]
 16. Bochen A., Liberalizacja rynku gazu, błękitna energia, http://www.gazownictwopolskie. pl/otoczenie-bran%C5%BCy/liberalizacja-rynku (11.12.2015). [Google Scholar]
 17. Elżanowski F., Obowiązek handlu energią elektryczną przez giełdę jako element liberalizacji rynku energii elektrycznej, [w:] A. Walaszek-Pyzioł (red.), Regulacja innowacja w sektorze energetycznym, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 18. Furman T., Uwolnienia cen chcą głównie handlujący gazem – wywiad z Maciejem Bando, „Parkiet”, 17.10.2015. [Google Scholar]
 19. Iwicki K., Janusz P., Szurlej A., Wpływ liberalizacji rynku gazu ziemnego na bezpieczeństwo energetyczne Polski, „Rynek Energii” 2014, 3. [Google Scholar]
 20. Jagustyn Sz., Gramza M., Liberalizacja rynku gazu, Regulacjewenergetyce.pl, 29.08.2014, http://regulacjewenergetyce.pl/blog/liberalizacja-rynku-gazu (09.01.2016). [Google Scholar]
 21. Kaliski M., Staśko D., Trzaskuś-Żak B., Uregulowania prawne i organizacyjne dotyczące zasady TPA (Third Part Access) w sektorze gazowniczym na przykładzie Polski i Wielkiej Brytanii, „Wiertnictwo, Nafta, Gaz” 2006, 23(2). [Google Scholar]
 22. Łazor I., Rola towarowej giełdy energii w budowaniu rynku gazu, [w:] B. Popowska, E. Kosiński, P. Lissoń (red.), Prawne uwarunkowania konkurencji na rynku gazu, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 23. Raport krajowy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 2014, lipiec 2014, http://www.kigeit.org.pl/FTP/PRCIP/Literatura/070_Krajowy_Raport_Prezesa_URE_2014.pdf (24.03.2016). [Google Scholar]
 24. Socha J., Słowiński W., „Cztery wolności” na rynku gazu ziemnego. Działania liberalizacyjne w obszarze gazu ziemnego w Polsce, wrzesień 2012, https://www.pwc.pl/pl_PL/pl/publikacje/pwc_cztery_wolnosci_na_rynku_gazu_ziemnego.pdf (13.08.2015). [Google Scholar]
 25. Szczęśniak A., Obligo nałożone na PGNiG jest za wysokie, Parkiet.com, 04.06.2014, http://biznesalert.pl/szczesniak-obligo-gazowe-jest-za-wysokie (10.03.2016). [Google Scholar]
 26. Szczęśniak A., W obliczu kryzysu na Ukrainie obligo gazowe zagraża bezpieczeństwu energetycznemu Polski, Newseria, 17.04.2014, http://www.biznes.newseria.pl/news/a_szczesniak_w_obliczu,p1345635420 (09.03.2016). [Google Scholar]
 27. Urząd Regulacji Energetyki, 20.05.2015, http://www.ure.gov.pl/pl/rynki-energii/paliwa--gazowe/charakterystyka-rynku/6161,2014.html (11.10.2015).DOI: 10.7206/kp.2080-1084.136 Tom 8, nr 4/2016Zajdler R., Polski rynek hurtowy gazu ziemnego na tle rynków Unii Europejskiej, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 28. Zajdler R., Uwagi krytyczne do regulacji „obliga giełdowego” jako sposobu budowania hurtowego rynku gazu ziemnego w Polsce, „Humanities and Social Sciences” 2014, 19(3). [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Wojcieszak, Łukasz (2016). Wojcieszak, Ł.. (2016). Giełdowe obligo gazowe – próba oceny. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 8(4), 137-152. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.136 (Original work published 2016)

MLA style

Wojcieszak, Łukasz. Wojcieszak, Ł.. „Giełdowe Obligo Gazowe – Próba Oceny”. 2016. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 8, nr 4, 2016, ss. 137-152.

Chicago style

Wojcieszak, Łukasz. Wojcieszak, Łukasz . „Giełdowe Obligo Gazowe – Próba Oceny”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 8, nr 4 (2016): 137-152. doi:10.7206/kp.2080-1084.136.