en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 2016 
Tom 8 
Numer 4

Dopuszczalność wymierzenia kary pieniężnej za zbyt późne złożenie przez przedsiębiorstwo energetyczne wniosku o zatwierdzenie taryfy. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 13 stycznia 2016 r. III SK 6/15

Michał Kruszewski
Akademia Leona Koźmińskiego

2016 8 (4) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.131

Abstrakt

Prezentowana glosa jest poświęcona tematyce dopuszczalności wymierzenia kary pieniężnej przez Prezesa URE przedsiębiorstwu energetycznemu, które wprawdzie przedłożyło organowi regulacyjnemu taryfę do zatwierdzenia, jednakże zrobiło to w terminie uniemożliwiającym jej zgodne z przepisami zatwierdzenie, opublikowanie i wejście w życie przed zakończeniem okresu, na jaki została zatwierdzona dotychczasowa taryfa. W orzeczeniu tym Sąd Najwyższy opowiada się za stosowaniem językowej wykładni przepisów i odchodzi od poglądów wyrażonych w swoim wcześniejszym orzeczeniu z 2004 r. Glosa krytycznie odnosi się do rozstrzygnięcia podjętego przez Sąd Najwyższy. Omawia ona poglądy doktryny i orzecznictwa w sprawie, wskazując na mankamenty w rozumowaniu przedstawionym przez SN w uzasadnieniu wyroku.

Powiązania

  1. Czarnecka M., Ogłódek T., Prawo energetyczne. Komentarz, Bydgoszcz–Katowice 2007. [Google Scholar]
  2. Jaroszyński T., Komentarz do ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.05.62.552), w zakresie zmian do ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.03.153.1504), LEX/el., 2005. [Google Scholar]
  3. Muras Z., Swora M. (red.), Prawo energetyczne. Komentarz, Warszawa 2010. [Google Scholar]
  4. Kaczocha M., Glosa do wyroku s. apel. z dnia 14 stycznia 2014 r., VI ACa 566/13, LEX/el. 2015. [Google Scholar]
  5. Palarz H., Prawo energetyczne z komentarzem, Gdańsk 2000 [Google Scholar]
  6. Czarnecka M., Ogłódek T., Prawo energetyczne. Komentarz, Bydgoszcz–Katowice 2007. [Google Scholar]
  7. Jaroszyński T., Komentarz do ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.05.62.552), w zakresie zmian do ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.03.153.1504), LEX/el., 2005. [Google Scholar]
  8. Muras Z., Swora M. (red.), Prawo energetyczne. Komentarz, Warszawa 2010. [Google Scholar]
  9. Kaczocha M., Glosa do wyroku s. apel. z dnia 14 stycznia 2014 r., VI ACa 566/13, LEX/el. 2015. [Google Scholar]
  10. Palarz H., Prawo energetyczne z komentarzem, Gdańsk 2000 [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Kruszewski, Michał (2016). Kruszewski, M. . (2016). Dopuszczalność wymierzenia kary pieniężnej za zbyt późne złożenie przez przedsiębiorstwo energetyczne wniosku o zatwierdzenie taryfy. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 13 stycznia 2016 r. III SK 6/15. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 8(4), 68-82. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.131 (Original work published 2016)

MLA style

Kruszewski, Michał. Kruszewski, M. . „Dopuszczalność Wymierzenia Kary Pieniężnej Za Zbyt Późne Złożenie Przez Przedsiębiorstwo Energetyczne Wniosku O Zatwierdzenie Taryfy. Glosa Do Wyroku Sądu Najwyższego Z Dnia 13 Stycznia 2016 R. Iii Sk 6/15”. 2016. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 8, nr 4, 2016, ss. 68-82.

Chicago style

Kruszewski, Michał. Kruszewski, Michał . „Dopuszczalność Wymierzenia Kary Pieniężnej Za Zbyt Późne Złożenie Przez Przedsiębiorstwo Energetyczne Wniosku O Zatwierdzenie Taryfy. Glosa Do Wyroku Sądu Najwyższego Z Dnia 13 Stycznia 2016 R. Iii Sk 6/15”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 8, nr 4 (2016): 68-82. doi:10.7206/kp.2080-1084.131.