en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 2017 
Tom 9 
Numer 4

Czarne listy oaz podatkowych

Arkadiusz Nawrocki
Deutche Bank Londyn

2017 9 (4) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.167

Abstrakt

Czarne listy sporządzone przez OECD są najbardziej wpływowym narzędziem w walce przeciwko rajom podatkowym. Dzięki swemu autorytetowi i przewodniej roli wśród międzynarodowych organizacji gospodarczych, używany przez OECD termin „raje podatkowe” zaczął być uznawany za negatywny. Kraje zareagowały na olbrzymi wzrost sektora rajów podatkowych poprzez wprowadzenie określonych przepisów prawnych i administracyjnych ograniczających transfery finansowe do rajów podatkowych, a także wytoczyły sądowe procesy o oszustwa. Głównym celem tych działań było zapobieganie temu, by lokalni podatnicy nie ukrywali swych dochodów w rajach podatkowych. By nadmiernie nie ograniczać zasadnego handlu międzynarodowego i transgranicznej działalności inwestycyjnej, krajowe przepisy wymierzone w raje podatkowe zwykle wyznaczają granicę pomiędzy działalnością rajów podatkowych a rzeczywistym biznesem międzynarodowym i stosują się tylko do tych pierwszych.

Powiązania

 1. Adams C., Coombes R., Global transfer pricing: principles and practice, London 2003. [Google Scholar]
 2. Arnold B.J., Controlled foreign corporation rules, harmful tax competition, and international taxation. Report of proceedings of the first world tax conference: taxes without borders,Toronto 2000. [Google Scholar]
 3. Arnold B.J., The Taxation of Controlled Foreign Corporations: An International Comparison, „Canadian Tax Paper” 1986, 78. [Google Scholar]
 4. Boidman N., Transfer pricing: foreign rules and practice outside of Europe, Washington 1995. [Google Scholar]
 5. Box G.E.P., Jenkins G.M., Time-Series Analysis: Forecasting and Control, San Francisco 1970. [Google Scholar]
 6. Burns L., Controlled foreign companies. Taxation of foreign source income, Melbourne 1992. [Google Scholar]
 7. Calianno J.M., Cornett J.M., Guardian Revisited: Proposed Regs Attack Guardian and ReverseHybrids, „Tax Notes International” 2006, 4: 305–316. [Google Scholar]
 8. Eckl P., The Tax Regime for Controlled Foreign Corporations, „European Taxation” 2003, 1: 2–7. [Google Scholar]
 9. Emmanuel C.R., Mehafdi M., Transfer pricing, London 1994. [Google Scholar]
 10. Foley S., U.S. Outbound: Cross border Hybrid Instrument Transactions to gain Increased Scrutiny During IRS Audit, http://www.internationaltaxreview.com/?Page=10&PUBID=35&ISS=24101&SID=692834&TYPE=20Gilligan G.P., Overview: Markets, Offshore Sovereignty and Onshore Legitimacy, [w:] D. Masciandaro (red.), Global Financial Crime: Terrorism, Money Laundering, and Offshore Centres, Aldershot 2004. [Google Scholar]
 11. Gordon R.A., Tax Havens and Their Use by United States Taxpayers – An Overview, 12.01.1981 USA. [Google Scholar]
 12. Gouthière B., Edge S., Transfer pricing: European rules and practice, Washington 1995. [Google Scholar]
 13. Hudson A.C., Off-shores On-shore: New Regulatory Spaces and Real Historical Spaces in the Landscape of Global Money, [w:] R. Martin (red.), Money and the Space Economy, Chichester 1999: 139–154. [Google Scholar]
 14. Hudson A.C., Placing Trust, Trusting Place: On the Social Construction of Offshore Financial Centres, „Political Geography” 1998, 17: 928. [Google Scholar]
 15. Kraymal A., International Hybrid Instruments: Jurisdiction Dependent Characterization, „Houston Business and Tax Law Journal” 2005, http://www.hbtlj.org/v05/v05Krahmalar.pdfKudrle R.T., Did blacklisting hurt the tax havens?, „Journal of Money Laundering Control” 2009, 1: 33–49. [Google Scholar]
 16. Lang M., CFC legislation: Domestic Provisions, Tax Treaties and EC Law, Vienna 2004. [Google Scholar]
 17. Lang M., CFC regulations and double taxation treaties, „Bulletin for International Fiscal Documentation” 2003, 2: 51–58. [Google Scholar]
 18. Lang M., European Union – CFC Legislation and Community Law, „European Taxation” 2002, 9: 374–379. [Google Scholar]
 19. Maisto G., The transfer pricing penalties report, Brussels (European Commission) 2005. [Google Scholar]
 20. Maisto G., Transfer Pricing in the Absence of Comparable Market Price (General Report at Cancun Congress) „IFA Cahiers” 1992, 77A. [Google Scholar]
 21. Markham M., The transfer pricing of intangibles, London 2005. [Google Scholar]
 22. Masciandaro D., False and Reluctant Friends? National Money Laundering Regulation, International Compliance and Non-Cooperative Countries, „European Journal of Law and Economics” 2005, 20. [Google Scholar]
 23. Mbwa-Mboma M.N., Treaty trumps domestic CFC rules, „International Tax Review” 2002, 9. [Google Scholar]
 24. Meyer D.I., Webber A.D., Transfer pricing: judicial strategy and outcomes, Washington 1995. [Google Scholar]
 25. Miyatake T., Transfer pricing and intangibles, Amersfoort 2007. [Google Scholar]
 26. OECD, Controlled Foreign Company Legislation, Paris 1996. [Google Scholar]
 27. OECD, Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue, Paris 1998. [Google Scholar]
 28. OECD, Issues on International Taxation no. 2 – Thin Capitalisation, Paris 1987. [Google Scholar]
 29. Oliver J.D.B., The OECD Model and Controlled Foreign Company Regimes, „Intertax” 1995, 11. [Google Scholar]
 30. Pacific Islands Forum Secretariat, International Tax and Banking Issues, Economic Ministers’ Meeting, Majuro, Marshall Islands, 2003. [Google Scholar]
 31. Pagan J.C., Wilkie J.S., Transfer Pricing Strategy in a Global Economy, Amsterdam 1993. [Google Scholar]
 32. Palan R., Abbott J.P., State Strategies in the Global Political Economy, London 1996. [Google Scholar]
 33. Palan R., Tax Havens and the Commercialization of State Sovereignty, „International Organization”, 2002, 1: 151–176. [Google Scholar]
 34. Plasschaert S.R.F., International transfer pricing, Deventer 1988. [Google Scholar]
 35. Plasschaert S.R.F., Transfer pricing and multinational corporations: an overview of concepts, mechanisms and regulations, Hants 1979. [Google Scholar]
 36. Plasschaert S.R.F., Transfer pricing in multinational enterprises: a clarification of concepts and issues, Antwerp 1979. [Google Scholar]
 37. Rawlings G., Sharman J.C., National Tax Blacklists: A Comparative Analysis, „Journal of International Taxation” 2006, 9. [Google Scholar]
 38. Sacchetto C., Compatibilità della legislazione CFC Italiana con le norme convenzionali e con l’ordinamento comunitario, „Diritto e pratica tributaria internazionale” 2002, 1(2): 13–38. [Google Scholar]
 39. Sandler D., Li J., The relationship between domestic anti-avoidance legislation and tax treaties, „Canadian Tax Journal” 1997, 5: 891–958. [Google Scholar]
 40. Adams C., Coombes R., Global transfer pricing: principles and practice, London 2003. [Google Scholar]
 41. Arnold B.J., Controlled foreign corporation rules, harmful tax competition, and international taxation. Report of proceedings of the first world tax conference: taxes without borders,Toronto 2000. [Google Scholar]
 42. Arnold B.J., The Taxation of Controlled Foreign Corporations: An International Comparison, „Canadian Tax Paper” 1986, 78. [Google Scholar]
 43. Boidman N., Transfer pricing: foreign rules and practice outside of Europe, Washington 1995. [Google Scholar]
 44. Box G.E.P., Jenkins G.M., Time-Series Analysis: Forecasting and Control, San Francisco 1970. [Google Scholar]
 45. Burns L., Controlled foreign companies. Taxation of foreign source income, Melbourne 1992. [Google Scholar]
 46. Calianno J.M., Cornett J.M., Guardian Revisited: Proposed Regs Attack Guardian and ReverseHybrids, „Tax Notes International” 2006, 4: 305–316. [Google Scholar]
 47. Eckl P., The Tax Regime for Controlled Foreign Corporations, „European Taxation” 2003, 1: 2–7. [Google Scholar]
 48. Emmanuel C.R., Mehafdi M., Transfer pricing, London 1994. [Google Scholar]
 49. Foley S., U.S. Outbound: Cross border Hybrid Instrument Transactions to gain Increased Scrutiny During IRS Audit, http://www.internationaltaxreview.com/?Page=10&PUBID=35&ISS=24101&SID=692834&TYPE=20Gilligan G.P., Overview: Markets, Offshore Sovereignty and Onshore Legitimacy, [w:] D. Masciandaro (red.), Global Financial Crime: Terrorism, Money Laundering, and Offshore Centres, Aldershot 2004. [Google Scholar]
 50. Gordon R.A., Tax Havens and Their Use by United States Taxpayers – An Overview, 12.01.1981 USA. [Google Scholar]
 51. Gouthière B., Edge S., Transfer pricing: European rules and practice, Washington 1995. [Google Scholar]
 52. Hudson A.C., Off-shores On-shore: New Regulatory Spaces and Real Historical Spaces in the Landscape of Global Money, [w:] R. Martin (red.), Money and the Space Economy, Chichester 1999: 139–154. [Google Scholar]
 53. Hudson A.C., Placing Trust, Trusting Place: On the Social Construction of Offshore Financial Centres, „Political Geography” 1998, 17: 928. [Google Scholar]
 54. Kraymal A., International Hybrid Instruments: Jurisdiction Dependent Characterization, „Houston Business and Tax Law Journal” 2005, http://www.hbtlj.org/v05/v05Krahmalar.pdfKudrle R.T., Did blacklisting hurt the tax havens?, „Journal of Money Laundering Control” 2009, 1: 33–49. [Google Scholar]
 55. Lang M., CFC legislation: Domestic Provisions, Tax Treaties and EC Law, Vienna 2004. [Google Scholar]
 56. Lang M., CFC regulations and double taxation treaties, „Bulletin for International Fiscal Documentation” 2003, 2: 51–58. [Google Scholar]
 57. Lang M., European Union – CFC Legislation and Community Law, „European Taxation” 2002, 9: 374–379. [Google Scholar]
 58. Maisto G., The transfer pricing penalties report, Brussels (European Commission) 2005. [Google Scholar]
 59. Maisto G., Transfer Pricing in the Absence of Comparable Market Price (General Report at Cancun Congress) „IFA Cahiers” 1992, 77A. [Google Scholar]
 60. Markham M., The transfer pricing of intangibles, London 2005. [Google Scholar]
 61. Masciandaro D., False and Reluctant Friends? National Money Laundering Regulation, International Compliance and Non-Cooperative Countries, „European Journal of Law and Economics” 2005, 20. [Google Scholar]
 62. Mbwa-Mboma M.N., Treaty trumps domestic CFC rules, „International Tax Review” 2002, 9. [Google Scholar]
 63. Meyer D.I., Webber A.D., Transfer pricing: judicial strategy and outcomes, Washington 1995. [Google Scholar]
 64. Miyatake T., Transfer pricing and intangibles, Amersfoort 2007. [Google Scholar]
 65. OECD, Controlled Foreign Company Legislation, Paris 1996. [Google Scholar]
 66. OECD, Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue, Paris 1998. [Google Scholar]
 67. OECD, Issues on International Taxation no. 2 – Thin Capitalisation, Paris 1987. [Google Scholar]
 68. Oliver J.D.B., The OECD Model and Controlled Foreign Company Regimes, „Intertax” 1995, 11. [Google Scholar]
 69. Pacific Islands Forum Secretariat, International Tax and Banking Issues, Economic Ministers’ Meeting, Majuro, Marshall Islands, 2003. [Google Scholar]
 70. Pagan J.C., Wilkie J.S., Transfer Pricing Strategy in a Global Economy, Amsterdam 1993. [Google Scholar]
 71. Palan R., Abbott J.P., State Strategies in the Global Political Economy, London 1996. [Google Scholar]
 72. Palan R., Tax Havens and the Commercialization of State Sovereignty, „International Organization”, 2002, 1: 151–176. [Google Scholar]
 73. Plasschaert S.R.F., International transfer pricing, Deventer 1988. [Google Scholar]
 74. Plasschaert S.R.F., Transfer pricing and multinational corporations: an overview of concepts, mechanisms and regulations, Hants 1979. [Google Scholar]
 75. Plasschaert S.R.F., Transfer pricing in multinational enterprises: a clarification of concepts and issues, Antwerp 1979. [Google Scholar]
 76. Rawlings G., Sharman J.C., National Tax Blacklists: A Comparative Analysis, „Journal of International Taxation” 2006, 9. [Google Scholar]
 77. Sacchetto C., Compatibilità della legislazione CFC Italiana con le norme convenzionali e con l’ordinamento comunitario, „Diritto e pratica tributaria internazionale” 2002, 1(2): 13–38. [Google Scholar]
 78. Sandler D., Li J., The relationship between domestic anti-avoidance legislation and tax treaties, „Canadian Tax Journal” 1997, 5: 891–958. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Nawrocki, Arkadiusz (2017). Nawrocki, A. . (2017). Czarne listy oaz podatkowych. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 9(4), 94-109. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.167 (Original work published 2017)

MLA style

Nawrocki, Arkadiusz. Nawrocki, A. . „Czarne Listy Oaz Podatkowych”. 2017. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 9, nr 4, 2017, ss. 94-109.

Chicago style

Nawrocki, Arkadiusz. Nawrocki, Arkadiusz . „Czarne Listy Oaz Podatkowych”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 9, nr 4 (2017): 94-109. doi:10.7206/kp.2080-1084.167.