en pl
en pl

Central European Management Journal

Zobacz wydanie
Rok 2013 
Tom 21 
Numer 1

Imperatyw zaufania i współpracy w procesie budowania otwartego ekosystemu wiedzy w Polsce

Marcin Gryczka
Uniwersytet Szczeciński

2013 21 (1) Central European Management Journal

DOI 10.7206/mba.ce.2084-3356.48

Abstrakt

Cel: Celem artykułu jest przybliżenie koncepcji „otwartej innowacyjności” w kontekście obecnej pozycji innowacyjnej Polski, a także omówienie uwarunkowań powstania innowacyjnego ekosystemu wiedzy w naszym kraju, szczególnie zaś — znaczenia zaufania i współpracy w tym procesie.

Metodologia: Przyjęto założenie, że we współczesnych modelach innowacyjności coraz większe znaczenie mają czynniki pozaekonomiczne, a zwłaszcza czynniki społeczne. Wynika to z faktu, że rozwój technologii teleinformatycznych pozwala na prowadzenie prac naukowo-badawczych w otwartych środowiskach sieciowych. Z jednej strony skutkuje to nowymi zagrożeniami, związanymi m.in. z ochroną własności intelektualnej, z drugiej zaś
stanowi szansę włączenia w procesy innowacyjne wielu nowych podmiotów.

Rezultaty: Możliwość wykorzystania sieci w procesach innowacyjnych dostrzegły zarówno koncerny transnarodowe, jak i mniejsze firmy, których innowacyjność bazuje często na „mądrości tłumu”. Na podstawie przeprowadzonych analiz należy podkreślić, że w ciągu ostatnich dwóch dekad innowacyjność polskiej gospodarki nie zwiększyła się znacząco, a ze względu na bieżącą sytuację w gospodarce światowej należy liczyć się z tym, że niedługo wyczerpią się nasze przewagi konkurencyjne wynikające z niższych kosztów pracy.

Oryginalność: Biorąc pod uwagę sukcesy we wdrażaniu modelu „otwartej innowacyjności” w krajach postindustrialnych, można stwierdzić, że powstanie sieciowego środowiska wiedzy w Polsce nie będzie możliwe bez gruntownych zmian systemowych, zwłaszcza w sferze edukacji i relacji państwo–obywatel. Zaufanie i współpracę należy uznać za główne czynniki sprzyjające budowaniu innowacyjnej gospodarki bazującej na technologiach ICT.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Gryczka, Marcin (2013). Gryczka, M. . (2013). Imperatyw zaufania i współpracy w procesie budowania otwartego ekosystemu wiedzy w Polsce. Central European Management Journal, 21(1), 85-97. https://doi.org/10.7206/mba.ce.2084-3356.48 (Original work published 2013)

MLA style

Gryczka, Marcin. Gryczka, M. . „Imperatyw Zaufania I Współpracy W Procesie Budowania Otwartego Ekosystemu Wiedzy W Polsce”. 2013. Central European Management Journal, t. 21, nr 1, 2013, ss. 85-97.

Chicago style

Gryczka, Marcin. Gryczka, Marcin . „Imperatyw Zaufania I Współpracy W Procesie Budowania Otwartego Ekosystemu Wiedzy W Polsce”. Central European Management Journal, Central European Management Journal, 21, nr 1 (2013): 85-97. doi:10.7206/mba.ce.2084-3356.48.