en pl
en pl

Central European Management Journal

Zobacz wydanie
Rok 2013 
Tom 21 
Numer 2

Uwarunkowania i priorytety rozwoju pokryzysowej Unii Europejskiej

2013 21 (2) Central European Management Journal

DOI 10.7206/mba.ce.2084-3356.65

Abstrakt

Cel: Celem artykułu jest pokazanie uwarunkowań pozycji Unii Europejskiej na tle gospodarki globalnej w realiach pokryzysowych oraz wskazanie na determinanty rozwoju stanowiące o przewadze konkurencyjnej Wspólnoty.

Metodologia: Analiza determinantów wzrostu na różnych etapach procesu integracji Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów optymalnego obszaru walutowego strefy euro w warunkach kryzysowego asymetrycznego szoku podażowego.

Wyniki: Ostatni kryzys światowy uwidocznił strukturalne słabości Unii Europejskiej, które w czasach dobrej koniunktury gospodarczej można było kompensować dzięki systemowi transferów i mechanizmowi zapożyczaniu wiarygodności. Wobec tak silnego kryzysu Europa tym bardziej potrzebuje wzrostu gospodarczego.

Ograniczenia badawcze: Koszty tego kryzysu są dla Wspólnoty znaczące zarówno po stronie finansów publicznych i poziomu życia mieszkańców, jak i w skali globalnej, co w pełnym wymiarze jest trudne do oszacowania.

Oryginalność: Perspektywa ex ante na determinanty, które nie tylko pozwolą odbudować pozycję Unii Europejskiej w świecie, ale też nie stracić szansy na odgrywanie znaczącej roli w dynamicznie zmieniającej się gospodarce globalnej XXI wieku.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Czarczyńska, Anna (2013). Czarczyńska, A.. (2013). Uwarunkowania i priorytety rozwoju pokryzysowej Unii Europejskiej. Central European Management Journal, 21(2), 155-169. https://doi.org/10.7206/mba.ce.2084-3356.65 (Original work published 2013)

MLA style

Czarczyńska, Anna. Czarczyńska, A.. „Uwarunkowania I Priorytety Rozwoju Pokryzysowej Unii Europejskiej”. 2013. Central European Management Journal, t. 21, nr 2, 2013, ss. 155-169.

Chicago style

Czarczyńska, Anna. Czarczyńska, Anna . „Uwarunkowania I Priorytety Rozwoju Pokryzysowej Unii Europejskiej”. Central European Management Journal, Central European Management Journal, 21, nr 2 (2013): 155-169. doi:10.7206/mba.ce.2084-3356.65.