en pl
en pl

Central European Management Journal

Zobacz wydanie
Rok 2013 
Tom 21 
Numer 2

Ocena sprawności działania państwa w odniesieniu do skali wydatków publicznych

Marta Postuła
Uniwersytet Warszawski
https://orcid.org/0000-0001- 5502-9722

2013 21 (2) Central European Management Journal

DOI 10.7206/mba.ce.2084-3356.60

Abstrakt

Cel: Celem artykułu jest potwierdzenie tezy, że skala wydatkowania środków publicznych nie wpływa na sprawność działania państwa, która w większej skali jest uzależniona od efektywności ich wydatkowania.

Metodologia: Autorka opiera się na przeglądzie literatury, przeprowadzonym na podstawie baz artykułów naukowych, oraz na analizie konkretnych rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej i krajach członkowskich OECD, odnoszących się do konsolidacji funduszy w kontekście sprawności działania państwa.

Oryginalność: Na bazie analizy przeprowadzonej w artykule autorka dowodzi, że optymalna polityka fiskalna powinna wykorzystywać dobrze dobrane narzędzia pozwalające na osiągnięcie maksymalnie dobrego sposobu gospodarowania środkami publicznymi w danym otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym, w jakim znajduje się dana gospodarka. Czynnikiem decydującym o sprawności państwa (pomijając czynniki pozafinansowe) nie są
absolutne i względne rozmiary wydatków publicznych. Poziom sprawności jest uzależniony od struktury tych wydatków oraz procedur związanych zarówno z procesem planowania, realizacji, ewidencji i sprawozdawczości dotyczącej wydatków publicznych, jak i z poziomem systemu oceny efektywności i skuteczności.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Marta Postuła (2013). Postuła, M.. (2013). Ocena sprawności działania państwa w odniesieniu do skali wydatków publicznych. Central European Management Journal, 21(2), 82-94. https://doi.org/10.7206/mba.ce.2084-3356.60 (Original work published 2013)

MLA style

Marta Postuła. Postuła, M.. „Ocena Sprawności Działania Państwa W Odniesieniu Do Skali Wydatków Publicznych”. 2013. Central European Management Journal, t. 21, nr 2, 2013, ss. 82-94.

Chicago style

Marta Postuła. Postuła, Marta . „Ocena Sprawności Działania Państwa W Odniesieniu Do Skali Wydatków Publicznych”. Central European Management Journal, Central European Management Journal, 21, nr 2 (2013): 82-94. doi:10.7206/mba.ce.2084-3356.60.