en pl
en pl

Central European Management Journal

Zobacz wydanie
Rok 2012 
Tom 20 
Numer 1

Klimat inwestycyjny w Indiach

Agata Wancio
Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie

2012 20 (1) Central European Management Journal

Abstrakt

Cel: autorka identyfikuje oraz analizuje czynniki determinujące klimat inwestycyjny
w Indiach, zwłaszcza pod kątem inwestycji płynących z zagranicy.

Metodologia: w artykule zastosowano głównie metodę opisowo-analityczną, bazując na zestawie danych statystycznych pochodzących z różnych źródeł, dokumentach prawnych
i opracowaniach naukowych.

Wnioski: siłą Indii jest niewątpliwie wiedza, zasoby ludzkie i dobra perspektywa makroekonomiczna, natomiast poważnymi barierami w realizowaniu projektów inwestycyjnych są: niewystarczająca infrastruktura, biurokracja i korupcja. Istnieje również potrzeba przyspieszenia reform w systemie prawnym, włączając w to przede wszystkim prawo podatkowe, prawo pracy i przepisy regulujące działalność gospodarczą. Jednakże mimo tych licznych mankamentów, klimat inwestycyjny w Indiach ocenia się z reguły jako przyjazny dla inwestorów. Dynamicznie rosnący napływ BIZ do Indii (wyjątek stanowi okres światowego kryzysu finansowego) oraz wysoka pozycja Indii w rankingach atrakcyjności inwestycyjnej zdają się to potwierdzać.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Wancio, Agata (2012). Wancio, A. . (2012). Klimat inwestycyjny w Indiach. Central European Management Journal, 20(1), 2-20. (Original work published 2012)

MLA style

Wancio, Agata. Wancio, A. . „Klimat Inwestycyjny W Indiach”. 2012. Central European Management Journal, t. 20, nr 1, 2012, ss. 2-20.

Chicago style

Wancio, Agata. Wancio, Agata . „Klimat Inwestycyjny W Indiach”. Central European Management Journal, Central European Management Journal, 20, nr 1 (2012): 2-20.