en pl
en pl

Central European Management Journal

Zobacz wydanie
Rok 2012 
Tom 20 
Numer 2

Rola Internetu w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego

Marcin Gryczka
Uniwersytet Szczeciński

2012 20 (2) Central European Management Journal

DOI 10.7206/mba.ce.2084-3356.9

Abstrakt

Cel: celem artykułu jest przeanalizowanie roli globalnej Sieci jako medium umożliwiającego nie tylko wymianę informacji, lecz również zamieszczanie własnych treści i wyrażanie poglądów na forum publicznym.

Metodologia: na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych podczas konferencji oraz analizy porównawczej wybranych danych można stwierdzić, że sieci teleinformatyczne
coraz wyraźniej wpływają na różne aspekty życia publicznego, w tym – na proces budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Ograniczenia badawcze/wnioski: mimo pewnego ograniczenia, jakim była niewielka grupa ankietowanych osób, wyniki badań wskazują, że rosnąca dostępność Internetu oraz rozwijane kompetencje cyfrowe mogą i powinny przełożyć się na wzrost poziomu debaty publicznej (chociaż jak na razie głównym medium przekazu politycznego i społecznego w Polsce pozostaje telewizja). Co więcej, pełne i świadome uczestnictwo w nowoczesnych formach życia społeczno-kulturalnego będzie coraz trudniejsze bez rozwiniętych umiejętności cyfrowych, dlatego przeciwdziałanie wykluczeniu technologicznemu leży w interesie całego społeczeństwa. Środkiem do realizacji tego celu powinny być przede wszystkim zakrojone na szeroką skalę działania edukacyjne, przy czym wśród ich głównych inicjatorów należy wymienić rodzinę, instytucje edukacyjne różnego szczebla oraz podmioty publiczne.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Gryczka, Marcin (2012). Gryczka, M. . (2012). Rola Internetu w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Central European Management Journal, 20(2), 107-122. https://doi.org/10.7206/mba.ce.2084-3356.9 (Original work published 2012)

MLA style

Gryczka, Marcin. Gryczka, M. . „Rola Internetu W Budowaniu Społeczeństwa Obywatelskiego”. 2012. Central European Management Journal, t. 20, nr 2, 2012, ss. 107-122.

Chicago style

Gryczka, Marcin. Gryczka, Marcin . „Rola Internetu W Budowaniu Społeczeństwa Obywatelskiego”. Central European Management Journal, Central European Management Journal, 20, nr 2 (2012): 107-122. doi:10.7206/mba.ce.2084-3356.9.