en pl
en pl

Central European Management Journal

Zobacz wydanie
Rok 2012 
Tom 20 
Numer 2

Przesłanki i kierunek zmian komunikacji pomiędzy firmą i klientami w kontekście ewolucji postaw orazrozwoju cyfrowych narzędzi komunikacyjnych

Karol Kuczera
Uniwersytet Szczeciński

2012 20 (2) Central European Management Journal

DOI 10.7206/mba.ce.2084-3356.8

Abstrakt

Cel: celem artykułu jest ukazanie możliwych zmian w komunikacji pomiędzy firmą i jej klientami w kontekście potrzeb informacyjnych, postaw społecznych ludzi oraz rozwoju cyfrowych narzędzi komunikacyjnych.

Metodologia: w artykule podjęto rozważania teoretyczne dotyczące potrzeb komunikacyjnych, postaw społecznych oraz cyfrowych narzędzi komunikacyjnych, a także zanalizowano wybrane wyniki badań. Zaprezentowano także wnioski z dyskusji, odbytej
podczas konferencji "Czas na rozwój", której uczestnikami byli zarówno przedstawiciele
świata nauki, jak i praktycy biznesu. Przedstawiono również wyniki badań ankietowych realizowanych podczas konferencji.

Ograniczenia badawcze: badania ankietowe oraz dyskusja realizowane były wśród uczestników konferencji, co stanowiło ograniczenie próby badawczej.

Wnioski: autor wskazuje na możliwy kierunek rozwoju komunikacji i współpracy pomiędzy
firmami i klientami. Preferowanym medium są tu rozwiązania komunikacyjne dostępne w Internecie, pozwalające na kontakty bezpośrednie, a jednocześnie wykorzystywane przez osoby o wyższej aktywności. Głównym motywatorem klientów jest przeświadczenie, iż mogą przyczynić się do poprawy jakości, funkcjonalności i dostępności produktów i usług. Gratyfikacje materialne interpretowane mogą być w sposób negatywny. Duże znaczenie dla potencjalnej wymiany informacji i doświadczeń ma poczucie klientów o uczciwości intencji firm. Firmy jednak z założenia traktowane są przede wszystkim jako realizujące swoje cele
bez postrzegania dobra klientów.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Kuczera, Karol (2012). Kuczera, K. . (2012). Przesłanki i kierunek zmian komunikacji pomiędzy firmą i klientami w kontekście ewolucji postaw orazrozwoju cyfrowych narzędzi komunikacyjnych. Central European Management Journal, 20(2), 88-106. https://doi.org/10.7206/mba.ce.2084-3356.8 (Original work published 2012)

MLA style

Kuczera, Karol. Kuczera, K. . „Przesłanki I Kierunek Zmian Komunikacji Pomiędzy Firmą I Klientami W Kontekście Ewolucji Postaw Orazrozwoju Cyfrowych Narzędzi Komunikacyjnych”. 2012. Central European Management Journal, t. 20, nr 2, 2012, ss. 88-106.

Chicago style

Kuczera, Karol. Kuczera, Karol . „Przesłanki I Kierunek Zmian Komunikacji Pomiędzy Firmą I Klientami W Kontekście Ewolucji Postaw Orazrozwoju Cyfrowych Narzędzi Komunikacyjnych”. Central European Management Journal, Central European Management Journal, 20, nr 2 (2012): 88-106. doi:10.7206/mba.ce.2084-3356.8.