en pl
en pl

Central European Management Journal

Zobacz wydanie
Rok 2012 
Tom 20 
Numer 2

Motywowanie w praktyce zarządzania rozwojem ludzi i organizacji

Zdzisław Gomółka
Uniwersytet Szczeciński

2012 20 (2) Central European Management Journal

DOI 10.7206/mba.ce.2084-3356.6

Abstrakt

Cel: celem artykułu jest podjęcie dyskusji nad relacjami procesów motywacyjnych
kształtujących strukturę funkcjonalną systemu motywacyjnego, której centralnym
układem odniesienia jest człowiek.

Metodologia: identyfikacja relacji procesów motywacyjnych została poprowadzona przy wykorzystaniu systemowej analizy problemu realizacji funkcji motywacyjnej w zarządzaniu
organizacją. Artykuł prezentuje podejście do badania i weryfikacji procesów motywowania ludzi w perspektywie zmian inicjowanych rozwojem organizacji. Prezentowane rozwiązania są poparte wieloletnią praktyką i doświadczeniem wyniesionym z pracy na różnych stanowiskach w przedsiębiorstwach przemysłowych.

Wnioski: wynikiem badań jest próba oceny potencjału motywacyjnego sieci procesów
kształtowania i komunikowania strategii, wartościowania pracy, oceniania i wynagradzania pracowników. Potencjał motywacyjny tej sieci kształtują standardy kultury organizacyjnej.

Oryginalność: prezentowane rozwiązania są poparte wieloletnią praktyką i doświadczeniem
wyniesionym z pracy na różnych stanowiskach w przedsiębiorstwach przemysłowych.

Słowa kluczowe

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Gomółka, Zdzisław (2012). Gomółka, Z. . (2012). Motywowanie w praktyce zarządzania rozwojem ludzi i organizacji. Central European Management Journal, 20(2), 63-71. https://doi.org/10.7206/mba.ce.2084-3356.6 (Original work published 2012)

MLA style

Gomółka, Zdzisław. Gomółka, Z. . „Motywowanie W Praktyce Zarządzania Rozwojem Ludzi I Organizacji”. 2012. Central European Management Journal, t. 20, nr 2, 2012, ss. 63-71.

Chicago style

Gomółka, Zdzisław. Gomółka, Zdzisław . „Motywowanie W Praktyce Zarządzania Rozwojem Ludzi I Organizacji”. Central European Management Journal, Central European Management Journal, 20, nr 2 (2012): 63-71. doi:10.7206/mba.ce.2084-3356.6.