en pl
en pl

Central European Management Journal

Zobacz wydanie
Rok 2012 
Tom 20 
Numer 4

Problem poprawy efektywności organizacji poprzez mobilizację potencjału ludzi z perspektywy literatury zarządzania wiedzą i psychologii

Piotr Kaczmarek-Kurczak
Akademia Leona Koźmińskiego

Magdalena Kaczmarek
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

2012 20 (4) Central European Management Journal

DOI 10.7206/mba.ce.2084-3356.20

Abstrakt

Cel: celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie aktualnych tendencji w literaturze zarządzania wiedzą i zarządzania zasobami ludzkimi dotyczącej roli personelu w zwiększaniu skuteczności działania organizacji. W oparciu o podejście zasobowe (RBV) (Barney 1991) zachodzi w ostatnich latach szybkie zbliżenie pomiędzy dwoma kierunkami, zwłaszcza w sprawie roli odgrywanej przez cechy osobiste, charakterystyki poznawcze i zaangażowanie pracowników w podnoszenie efektywności i poprawę pozycji rynkowej firm.

Metodologia/wyniki: omawiając literaturę, niniejszy tekst wskazuje obecne tendencje w badaniach nad mobilizacją potencjału pracowników i ewentualne kierunki rozwoju dyscyplin zarówno nauk o zarządzaniu, jak i psychologii. W artykule omawiamy również płaszczyznę dalszego schodzenia się zainteresowań obu kierunków badawczych w kwestii roli systemów motywacyjnych, szkoleniowych i społecznych w budowaniu strategii przedsiębiorstwa – czyli w domenie strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi (SHRM).

Oryginalność: zadania stojące przed współczesnymi systemami HR są znacznie bardziej ambitne niż przy klasycznie rozumianym HR i skupiają się raczej na rozwiązywaniu czterech głównych problemów:
1) jak wykorzystać wewnętrzny potencjał pracowników do reagowania na zmiany i dokonywania innowacji?
2) jak zwiększać ten potencjał?
3) jak wykorzystać procesy grupowe w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych?
4) jak wprząc kapitał ludzki i kapitał społeczny firmy w realizację strategicznych celów przedsiębiorstwa, a zwłaszcza jak przekuć ten potencjał w pozycję rynkową i finansową stabilność?
Odpowiedzą na to wyzwanie może być omawiany nurt SHRM.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Kaczmarek-Kurczak, Piotr & Kaczmarek, Magdalena (2012). Kaczmarek-Kurczak, P. , & Kaczmarek, M. . (2012). Problem poprawy efektywności organizacji poprzez mobilizację potencjału ludzi z perspektywy literatury zarządzania wiedzą i psychologii. Central European Management Journal, 20(4), 23-33. https://doi.org/10.7206/mba.ce.2084-3356.20 (Original work published 2012)

MLA style

Kaczmarek-Kurczak, Piotr and Kaczmarek, Magdalena. Kaczmarek-Kurczak, P. , i M. Kaczmarek. „Problem Poprawy Efektywności Organizacji Poprzez Mobilizację Potencjału Ludzi Z Perspektywy Literatury Zarządzania Wiedzą I Psychologii”. 2012. Central European Management Journal, t. 20, nr 4, 2012, ss. 23-33.

Chicago style

Kaczmarek-Kurczak, Piotr and Kaczmarek, Magdalena. Kaczmarek-Kurczak, Piotr , i Magdalena Kaczmarek. „Problem Poprawy Efektywności Organizacji Poprzez Mobilizację Potencjału Ludzi Z Perspektywy Literatury Zarządzania Wiedzą I Psychologii”. Central European Management Journal, Central European Management Journal, 20, nr 4 (2012): 23-33. doi:10.7206/mba.ce.2084-3356.20.