en pl
en pl

Decyzje

Zobacz wydanie
Rok 2017 
Numer 28

Zjawisko ujemnej stopy dyskontowej w oparciu o behawioralną hipotezę cyklu życia Shefrina i Thalera

Marcin Palenik
Akademia Leona Koźmińskiego

2017 (28) Decyzje

DOI 10.7206/DEC.1733-0092.95

Abstrakt

Zjawisko ujemnej stopy dyskontowej, a więc preferencji odroczenia w czasie korzystnych zdarzeń, jest zjawiskiem rzadkim, jak również mało zbadanym. Niniejszy artykuł koncentruje się na okolicznościach mogących istotnie zwiększyć częstotliwość występowania ujemnej stopy dyskontowej. Wyprowadzono w nim, a następnie zweryfi kowano empirycznie hipotezy badawcze wynikające z teorii Behavioral Life-Cycle Hypothesis (BLCH) autorstwa Shefrina i Thalera.
Zgodnie z dwiema pierwszymi hipotezami, wysoki poziom aktualnego majątku oraz wysoki poziom dochodów są czynnikami sprzyjającymi występowaniu preferencji odroczenia dodatkowych środków pieniężnych. Dwie kolejne hipotezy odnosiły się do przyszłych dochodów. Jak pokazały badania, oczekiwany spadek dochodów wpływa na większą skłonność do odraczania dodatkowych środków pieniężnych. Natomiast oczekiwanie w przyszłości niedostatecznych dochodów w stosunku do wydatków, zachęcało badanych do odraczania części dochodów. Należy podkreślić, że nie badano chęci odroczenia konsumpcji, co jest zwykłym zjawiskiem oszczędzania, lecz odroczenia w czasie otrzymania środków pieniężnych. Taka postawa w ekonomii jest zazwyczaj całkowicie wykluczana.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Palenik, Marcin (2017). Palenik, M. . (2017). Zjawisko ujemnej stopy dyskontowej w oparciu o behawioralną hipotezę cyklu życia Shefrina i Thalera. Decyzje, (28), 59-92. https://doi.org/10.7206/DEC.1733-0092.95 (Original work published 2017)

MLA style

Palenik, Marcin. Palenik, M. . „Zjawisko Ujemnej Stopy Dyskontowej W Oparciu O Behawioralną Hipotezę Cyklu Życia Shefrina I Thalera”. 2017. Decyzje, nr 28, 2017, ss. 59-92.

Chicago style

Palenik, Marcin. Palenik, Marcin . „Zjawisko Ujemnej Stopy Dyskontowej W Oparciu O Behawioralną Hipotezę Cyklu Życia Shefrina I Thalera”. Decyzje, Decyzje, nr 28 (2017): 59-92. doi:10.7206/DEC.1733-0092.95.