en pl
en pl

Decyzje

Zobacz wydanie
Rok 2014-03-03 
Numer 18

Skłonności poznawcze sędziego wpływające na wysokość wymierzonej kary

Łukasz Markiewicz
Akademia Leona Koźmińskiego

Agnieszka Markiewicz-Żuchowska
Radca Prawny

2014-03-03 (18) Decyzje

Abstrakt

Artykuł przedstawia wyniki przeglądu literatury dotyczącej procesu podejmowania decyzji prawniczych, ze szczególnym uwzględnieniem procesu ustalania wymiaru kary. Pierwsza część artykułu poświęcona jest dyrektywom wymiaru kary, czyli w języku teorii decyzji wagom nadawanym pewnym charakterystykom czynu i sprawcy. Autorzy zwracają uwagę, iż ustawodawca nie zdefi niował precyzyjnie hierarchii owych wag decyzyjnych, co sprzyja rozbieżnościom wyroków wydawanych przez różne sądy w przypadku oceny tych samych przestępstw. Co więcej, niejednokroć wagę niezerową otrzymują czynniki, które z natury nie powinny być brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o wymiarze kary. W pierwszej części autorzy wskazują również metody mogące posłużyć do identyfikacji rzeczywistych wartości wag decyzyjnych, stosowanych przez sędziów. W drugiej części artykułu autorzy dyskutują wpływ naturalnych skłonności poznawczych (wynikających z praw psychofizyki i heurystyk poznawczych) na ustalony sądowy wymiar kary. Szczególny nacisk został położony na wpływ heurystyki zakotwiczenia oraz prawa Webera na końcowy wymiar kary oraz na wpływ inklinacji wynikających z teorii perspektywy na skłonność do zawierania ugody jeszcze przed postępowaniem sądowym. (abstrakt oryginalny)

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Łukasz Markiewicz & Markiewicz-Żuchowska, Agnieszka (2012). Markiewicz, Ł. , & Markiewicz-Żuchowska, A. . (2012). Skłonności poznawcze sędziego wpływające na wysokość wymierzonej kary. Decyzje, (18), 49 81. Pobrano de https://journal.kozminski.edu.pl/index.php/decyzje/article/view/1 (Original work published 2014-03-03)

MLA style

Łukasz Markiewicz and Markiewicz-Żuchowska, Agnieszka. Markiewicz, Ł. , i A. Markiewicz-Żuchowska. „Skłonności Poznawcze Sędziego Wpływające Na Wysokość Wymierzonej Kary”. 2014-03-03. Decyzje, nr 18, 2012, s. 49 81.

Chicago style

Łukasz Markiewicz and Markiewicz-Żuchowska, Agnieszka. Markiewicz, Łukasz , i Agnieszka Markiewicz-Żuchowska. „Skłonności Poznawcze Sędziego Wpływające Na Wysokość Wymierzonej Kary”. Decyzje, Decyzje, nr 18 (2012): 49 81. https://journal.kozminski.edu.pl/index.php/decyzje/article/view/1.