en pl
en pl

Decyzje

Zobacz wydanie
Rok 2014-03-28 
Numer 14

Fokalizm (vs egocentryzm) a porównawczy optymizm

Kornel Świątnicki
Katedra Psychologii Ekonomicznej Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

Agnieszka Barakowska
Akademia Leona Koźmińskiego

Maja Kiżys
Akademia Leona Koźmińskiego

2014-03-28 (14) Decyzje

Abstrakt

W artykule zostały przedstawione i skonfrontowane empirycznie dwie modne koncepcje wyjaśniające zjawisko porównawczego optymizmu: egocentryczna i fokalistyczna. Wykonano dwa badania, których wyniki w jednoznaczny sposób potwierdzają zasadność koncepcji fokalistycznej. Okazało się bowiem, że odwrócenie kierunku porównania, w taki sposób, aby badani porównywali cudzą sytuację z własną sytuacją (a nie własną sytuację z sytuacją innych ludzi) spowodowało odwrócenie znanej zależności między spostrzeganą częstością zdarzeń i wielkością porównawczego optymizmu, który rósł wraz ze wzrostem częstości zdarzeń – w przypadku zdarzeń niepożądanych (Badanie 1) i malał – w przypadku zdarzeń pożądanych (Badanie 2). Prezentowane badania są pierwszymi w literaturze, w których zaobserwowaną taki wzór zależności.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Świątnicki, Kornel & Barakowska, Agnieszka & Kiżys, Maja (2010). Świątnicki, K. , Barakowska, A. , & Kiżys, M. . (2010). Fokalizm (vs egocentryzm) a porównawczy optymizm. Decyzje, (14), 85 105. Pobrano de https://journal.kozminski.edu.pl/index.php/decyzje/article/view/83 (Original work published 2014-03-28)

MLA style

Świątnicki, Kornel and Barakowska, Agnieszka and Kiżys, Maja. Świątnicki, K. , et al.. „Fokalizm (Vs Egocentryzm) A Porównawczy Optymizm”. 2014-03-28. Decyzje, nr 14, 2010, s. 85 105.

Chicago style

Świątnicki, Kornel and Barakowska, Agnieszka and Kiżys, Maja. Świątnicki, Kornel , Agnieszka Barakowska, i Maja Kiżys. „Fokalizm (Vs Egocentryzm) A Porównawczy Optymizm”. Decyzje, Decyzje, nr 14 (2010): 85 105. https://journal.kozminski.edu.pl/index.php/decyzje/article/view/83.