en pl
en pl

Decyzje

Zobacz wydanie
Rok 2014-03-28 
Numer 12

Punkty odniesienia szerszej skali konta mentalnego uczestników gry giełdowej

Elżbieta Kubińska
Katedra Rynków Finansowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Łukasz Markiewicz
Szkoła Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

2014-03-28 (12) Decyzje

Abstrakt

Inwestorzy giełdowi przy podejmowaniu decyzji kierują się różnymi punktami odniesienia, które w dodatku dynamicznie zmieniają swoją wartość. W niniejszym artykule badamy, jaki wpływ ma odległość wartości portfela od różnych punktów odniesienia na aktywność inwestycyjną uczestników gry giełdowej, mierzoną poprzez wolumen obrotu w danym dniu. Rozważane punkty odniesienia to: (1) wartość portfela sprzed poprzedniej transakcji, (2) początkowa wartość portfela, (3) najwyższa i (4) najniższa wartość portfela w trakcie trwania gry, (5) wynik najlepszego i (6) najgorszego inwestora oraz (7) wartość indeksu WIG20. Wyniki analiz wskazują, iż najsilniejszy wpływ na wielkość dokonywanych transakcji mają najwyższa i najniższa wartość portfela gracza w trakcie trwania gry.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Kubińska, Elżbieta & Łukasz Markiewicz (2009). Kubińska, E. , & Markiewicz, Ł. . (2009). Punkty odniesienia szerszej skali konta mentalnego uczestników gry giełdowej. Decyzje, (12), 79 96. Pobrano de https://journal.kozminski.edu.pl/index.php/decyzje/article/view/105 (Original work published 2014-03-28)

MLA style

Kubińska, Elżbieta and Łukasz Markiewicz. Kubińska, E. , i Ł. Markiewicz. „Punkty Odniesienia Szerszej Skali Konta Mentalnego Uczestników Gry Giełdowej”. 2014-03-28. Decyzje, nr 12, 2009, s. 79 96.

Chicago style

Kubińska, Elżbieta and Łukasz Markiewicz. Kubińska, Elżbieta , i Łukasz Markiewicz. „Punkty Odniesienia Szerszej Skali Konta Mentalnego Uczestników Gry Giełdowej”. Decyzje, Decyzje, nr 12 (2009): 79 96. https://journal.kozminski.edu.pl/index.php/decyzje/article/view/105.