en pl
en pl

Decyzje

Zobacz wydanie
Rok 2014-04-08 
Numer 7

Trening współpracy/rywalizacji jako forma wpływu na zachowanie ludzi w dwuosobowej grze zaufania

Tomasz Zaleśkiewicz
Katedra Psychologii Ekonomicznej, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział we Wrocławiu

Anna Hełka
Katedra Psychologii Ekonomicznej, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział we Wrocławiu

2014-04-08 (7) Decyzje

Abstrakt

Artykuł opisuje badanie empiryczne, którego celem było sprawdzenie, czy udział w treningu współpracy lub rywalizacji determinuje późniejsze zachowanie podczas anonimowej, dwuosobowej gry zaufania. W badaniu zastosowano dwie formy treningu: trening aktywny i trening bierny. Podstawowa hipoteza głosiła, że udział w treningu współpracy wzbudzi w umyśle osoby badanej społeczną normę współpracowania i skłoni do bardziej kooperacyjnych wyborów w grze zaufania, a udział w treningu rywalizacji tę skłonność osłabi. Przewidywano też, że trening aktywny będzie wzbudzał normę rywalizacji lub współpracy bardziej efektywnie niż trening pasywny. W końcu oczekiwano, że powiązanie wyborów kooperacyjnych w grze z większym ryzykiem osłabi wpływ normy, która została wzbudzona podczas treningu, na wybory. Wyniki zebrane podczas przeprowadzonego eksperymentu potwierdziły wszystkie trzy hipotezy.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Zaleśkiewicz, Tomasz & Hełka, Anna (2007). Zaleśkiewicz, T. , & Hełka, A. . (2007). Trening współpracy/rywalizacji jako forma wpływu na zachowanie ludzi w dwuosobowej grze zaufania. Decyzje, (7), 83 103. Pobrano de https://journal.kozminski.edu.pl/index.php/decyzje/article/view/156 (Original work published 2014-04-08)

MLA style

Zaleśkiewicz, Tomasz and Hełka, Anna. Zaleśkiewicz, T. , i A. Hełka. „Trening Współpracy/rywalizacji Jako Forma Wpływu Na Zachowanie Ludzi W Dwuosobowej Grze Zaufania”. 2014-04-08. Decyzje, nr 7, 2007, s. 83 103.

Chicago style

Zaleśkiewicz, Tomasz and Hełka, Anna. Zaleśkiewicz, Tomasz , i Anna Hełka. „Trening Współpracy/rywalizacji Jako Forma Wpływu Na Zachowanie Ludzi W Dwuosobowej Grze Zaufania”. Decyzje, Decyzje, nr 7 (2007): 83 103. https://journal.kozminski.edu.pl/index.php/decyzje/article/view/156.