en pl
en pl

Decyzje

Zobacz wydanie
Rok 2014-04-08 
Numer 6

Badanie metod głosowania: dedukcja, indukcja, symulacja

Jacek Haman
Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

2014-04-08 (6) Decyzje

Abstrakt

Dorobkiem teorii wyboru społecznego jest szereg dedukcyjnych twierdzeń o własnościach metod głosowania, wykazujących istnienie lub – częściej – nieistnienie metod głosowania spełniających określone postulaty, w tym m. in. postulat odporności na głosowanie strategiczne. „Twierdzenia o nieistnieniu”, choć ważne dla teorii, mają jednak ograniczone przełożenie na praktykę. W sytuacji, gdy nie istnieje żadna metoda głosowania spełniająca jakiś postulat racjonalności, istotne pytanie dotyczy wrażliwości różnych metod na paradoks związany z nie spełnianiem tego postulatu. Na pytanie takie zwykle pełniejszą odpowiedź można udzielić wykonując symulacje komputerowe. Choć ich wyniki nie mają wartości twierdzeń dedukcyjnych, to w wielu przypadkach mają wartość hipotez statystycznych, a w pozostałych przypadkach pozwalają na formułowanie hipotez o znacznej wartości dla praktycznego stosowania metod głosowania.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Haman, Jacek (2006). Haman, J. . (2006). Badanie metod głosowania: dedukcja, indukcja, symulacja. Decyzje, (6), 33 44. Pobrano de https://journal.kozminski.edu.pl/index.php/decyzje/article/view/164 (Original work published 2014-04-08)

MLA style

Haman, Jacek. Haman, J. . „Badanie Metod Głosowania: Dedukcja, Indukcja, Symulacja”. 2014-04-08. Decyzje, nr 6, 2006, s. 33 44.

Chicago style

Haman, Jacek. Haman, Jacek . „Badanie Metod Głosowania: Dedukcja, Indukcja, Symulacja”. Decyzje, Decyzje, nr 6 (2006): 33 44. https://journal.kozminski.edu.pl/index.php/decyzje/article/view/164.