en pl
en pl

Decyzje

Zobacz wydanie
Rok 2014-04-10 
Numer 4

Większościowy system wyborczy: oczekiwania, ograniczenia, rozwiązania alternatywne

Jacek Haman
Zakład Statystyki, Demografii i Socjologii Matematycznej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

2014-04-10 (4) Decyzje

Abstrakt

Postulat reformy systemu wyborczego poprzez wprowadzenie wyborów większościowych jest od lat obecny w dyskursie publicznym. Wybory większościowe, w opinii ich zwolenników, mają z jednej strony wzmocnić pozycję wyborców, głosujących bezpośrednio na osoby, a nie partie, z drugiej zaś, poprzez doprowadzenie do powstania systemu dwupartyjnego, zwiększyć efektywność rządów, przy jednoczesnym zapewnieniu wyborcom realnej możliwości oceny programu rządowego przed wyborami i usunięcia niepopularnego rządu po końcu kadencji. Aby jednak możliwe było osiągnięcie tych celów, spełnione muszą być także inne przesłanki, umożliwiające wykrystalizowanie się efektywnego systemu dwupartyjnego; w przeciwnym przypadku system większościowy może skutkować niestabilnością polityczną i napięciami związanymi z nieadekwatną reprezentacją istotnych grup społecznych. Rozwiązaniem alternatywnym dla wprowadzenia wyborów większością względną w jednomandatowych okręgach wyborczych (tzw. FPTP) może być zastosowanie innych metod większościowych lub quasi-proporcjonalnych, które mając niektóre z zalet FPTP nie mają niektórych z jego wad.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Haman, Jacek (2005). Haman, J. . (2005). Większościowy system wyborczy: oczekiwania, ograniczenia, rozwiązania alternatywne. Decyzje, (4), 5 28. Pobrano de https://journal.kozminski.edu.pl/index.php/decyzje/article/view/206 (Original work published 2014-04-10)

MLA style

Haman, Jacek. Haman, J. . „Większościowy System Wyborczy: Oczekiwania, Ograniczenia, Rozwiązania Alternatywne”. 2014-04-10. Decyzje, nr 4, 2005, s. 5 28.

Chicago style

Haman, Jacek. Haman, Jacek . „Większościowy System Wyborczy: Oczekiwania, Ograniczenia, Rozwiązania Alternatywne”. Decyzje, Decyzje, nr 4 (2005): 5 28. https://journal.kozminski.edu.pl/index.php/decyzje/article/view/206.