en pl
en pl

Decyzje

Show issue
Year 6/2014 
Issue 21

Cycero

Grzegorz Lissowski
Uniwersytet Warszawski

6/2014 (21) Decyzje

DOI 10.7206/DEC.1733-0092.28

References

 1. Amar, Akhil Reed. 1984. Choosing representatives by lottery voting. „Yale Law Journal” 93: 1283-1308. [Google Scholar]
 2. Arystoteles. 1964. Polityka. Biblioteka klasyków fi lozofi i. Przełożył Ludwik Piotrowicz. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. [Google Scholar]
 3. Biblia Tysiąclecia - Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. 1965. Pallotinum. [Google Scholar]
 4. Elster, Jon. 1989. Solomonic Judgements. Studies in the Limitations of Rationality. Cambridge: Cambridge University Press. [Google Scholar]
 5. Frey, Bruno S., Steiner Lasse. 2014. God does not play dice, but people should: random selection in politics, science and society. University of Zurich. Department of Economics. Working Paper No 144. [Google Scholar]
 6. Gataker, Thomas. 2008. The Nature and Uses of Lotteries: A Historical and Theological Treatise. Exeter: Imprint Academic. Pierwsze wydanie: London: John Haviland 1627. [Google Scholar]
 7. Goodwin, Barbara. 1992. Justice by Lottery. Chicago: University of Chicago Press. [Google Scholar]
 8. Lissowski, Grzegorz. 2011a. Demokracja ateńska: inna demokracja i inna wolność. „Decyzje” 15: 90-95. [Google Scholar]
 9. Lissowski, Grzegorz. 2011b. Podejmowanie decyzji przez ławę przysięgłych z perspektywy teorii wyboru społecznego. W: Jarosław Utrat-Milecki (red.), Prawo i ład społeczny. Inegralnokulturowa analiza zagadnienia racjonalności. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 167-182. [Google Scholar]
 10. McCormick, John P. 2006. Contain the wealthy and patrol the magistrates: Restoring elite accountability to popular government. „American Political Science Review” 100 (2): 147-163. [Google Scholar]
 11. Montesquieu, Charles Louis. 1957. O duchu praw. Przełożył Tadeusz Boy-Żeleński. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. [Google Scholar]
 12. Sintomer, Yves. 2010. Random selection, republican self-governments, and deliberative democracy. "Constellations” 17 (3): 472-487. [Google Scholar]
 13. Steiner, Lasse, Frey, Bruno S. 2011. Selecting World Heritage sites: A new proposal. CEPR. Dostępne w: http://www.voxeu.org/article/what-wonderfulworld-picking-unesco-world-heritage-sites. [Google Scholar]
 14. Zakaras, Alex. 2010. Lot and democratic representation: A modest proposal. „Constellations” 17 (3): 455-471. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Lissowski, Grzegorz (2014). Cycero. (2014). Cycero. Decyzje, (21), 141-148. https://doi.org/10.7206/DEC.1733-0092.28 (Original work published 6/2014AD)

MLA style

Lissowski, Grzegorz. “Cycero”. 6/2014AD. Decyzje, no. 21, 2014, pp. 141-148.

Chicago style

Lissowski, Grzegorz. “Cycero”. Decyzje, Decyzje, no. 21 (2014): 141-148. doi:10.7206/DEC.1733-0092.28.