en pl
en pl

Zeszyty Programu TOP 15

Show issue
Year 2/2021 
Volume 11 

Nielegalna praca cudzoziemców w Polsce w kontekście naruszeń praw pracowniczych

Anna-Oleksandra Golińska
Akademia Leona Koźmińskiego

2/2021 11 () Zeszyty Programu TOP 15

Abstract

The article is devoted to the topic of protecting the rights of a foreign employee who works illegally in Poland. The thesis of the article is the ineffectiveness of current legal instruments. A foreigner is often forced to take up illegal employment, which is why it is necessary to examine the conditions and causes of this phenomenon. It seems that the underestimation of the significance of this phenomenon by state authorities and the lack of an adequate response by the legislator have a key impact on this.
To examine this issue, a survey was conducted on 50 randomly selected people, foreigners who have ever worked or are currently working illegally in Poland. On the basis of its results, the article presents the main reasons why foreigners take up illegal work, including cases of coercion, their exploitation and fraud, as well as what are the conditions of their work, namely, whether they comply with employee rights and human rights.
The analysis of the phenomenon gives grounds to believe that there is a need to strengthen the system of checking the legality of employment of foreigners. It is also necessary to consider whether Polish law should provide, as at present, fairly mild penalties for both the foreigner and the entity entrusting illegal performance of work.

References

  1. Cichoń, J. (2012). Legalność zatrudnienia cudzoziemców. Informator dla pracodawców. [Google Scholar]
  2. Warszawa: Państwowa Inspekcja Pracy. [Google Scholar]
  3. Hofmańska, E. (2009). Zapobieganie zjawisku pracy nierejestrowanej i jego zwalczanie. [Google Scholar]
  4. Monitor Prawa Pracy, 10. [Google Scholar]
  5. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. (2008). Przyczyny pracy nierejestrowanej: jej skala, charakter i skutki społeczne. Raport końcowy z badań. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. [Google Scholar]
  6. Kaczmarczyk, P., Okólski, M. (red.). (2008). Polityka migracyjna jako instrument promocji [Google Scholar]
  7. zatrudnienia i ograniczania bezrobocia. Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami WNE UW. [Google Scholar]
  8. Makowski, M. (2018). Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach w 2018 r. Nowe zasady zatrudniania i dodatkowe obowiązki. Warszawa: INFOR PL. [Google Scholar]
  9. Matkowska, M. (2010). Imigranci na polskim rynku pracy. W: A. Górny, I. Grabowska-Lusińska, M. Lesińska, M. Okólski (red.), Polska jako kraj imigracji. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. [Google Scholar]
  10. Piotrowski, M., Organisciak-Krzykowska. A. (2014). Rola cudzoziemców na rynku pracy w Polsce/The role of the foreign workers on the labor market in Poland. Studia Prawno-Ekonomiczne. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Golińska, Anna-Oleksandra (2019). Nielegalna praca cudzoziemców w Polsce w kontekście naruszeń praw pracowniczych. (2019). Nielegalna praca cudzoziemców w Polsce w kontekście naruszeń praw pracowniczych. Zeszyty Programu Top 15, 11. (Original work published 2/2021AD)

MLA style

Golińska, Anna-Oleksandra. “Nielegalna Praca Cudzoziemców W Polsce W Kontekście Naruszeń Praw Pracowniczych”. 2/2021AD. Zeszyty Programu Top 15, vol. 11, 2019.

Chicago style

Golińska, Anna-Oleksandra. “Nielegalna Praca Cudzoziemców W Polsce W Kontekście Naruszeń Praw Pracowniczych”. Zeszyty Programu Top 15, Zeszyty Programu TOP 15, 11 (2019).