en pl
en pl

Central European Management Journal

Show issue
Year 2019 
Volume 27 
Issue 4

Teal Organizations: Literature Reviewand Future Research Directions

Barbara Wyrzykowska
Warsaw University of Life Sciences – SGGW

2019 27 (4) Central European Management Journal

DOI 10.7206/cemj.2658-0845.12

Abstract

Purpose: The article is a review aimed at presenting the concept of and available knowledge on
teal organizations and at indicating further research objectives.
Methodology: Research methods employed in the study included a systematic review of the literature, along with its critical analysis and logical deduction.
Findings: The analysis shows that teal management – based on self-organization – may prove to be an opportunity for companies to adapt to changing circumstances. The teal organization concept is a true revolution in modern management, as it rejects all systems and previously immutable rules of the business world. The subject requires further empirical research.
Research limitations: Limitations apply to both the concept of teal organizations itself and the literature review. Since the teal organization concept was established in 2015, there is a lack of reviews and scientific studies or in-depth empirical research on this topic. Thus, the articles included in the review do not exhaust the issue.
Implications: The issues discussed in the article require further scientific research, primarily empirical. The said research should cover various aspects, such as building a culture of trust and self-organization, leadership (3.0), management through values, and new management methods.
Value: This is the first publication in this field that falls within this research gap. This study constitutesa significant contribution to the development of research on the concept of teal organizations.

References

 1. Baczyńska, A. and Korzyński, P. (2017). Leadership Competencies Among Managers. Journal of Management and Business Administration. Central Europe, 2, 6–22, https://doi.org/10.7206/jmba.ce.2450-7814.193. [Google Scholar]
 2. Bartosiewicz, S. (2017). Turquise Companies, Future or Utopia? Central and Eastern Journal of Management and Economics, 5(3), 393–397. [Google Scholar]
 3. Beck, D. and Cowan, Ch. (1996). Spiral Dynamics: mastering Values, Leadership, and Change. Blackwell Publications: Malden, MA. [Google Scholar]
 4. Blikle, A. (2014). Kompendium turkusowej organizacji, http://www.moznainaczej.com.pl/Download/Turkus/A.Blikle_Kompendium_turkusowej_ samoorganizacji.pdf (14.05.2019). [Google Scholar]
 5. Blikle, A. (2015). Demokracja partnerska, http://www.moznainaczej.com.pl/artykuly-wlasne/demokracja-partnerska (23.06.2019). [Google Scholar]
 6. Blikle, A. (2017). Organizacje turkusowe w Polsce, http://www.moznainaczej.com.pl/organizacje-turkusowe-w-polsce (10.02.2019). [Google Scholar]
 7. Blikle, A. (2018). Doktryna jakości, Wydanie II turkusowe (Rzecz o turkusowej samoorganizacji, https://(www.moznainaczej.com.pl/Download/DoktrynaJakosci/DoktrynaJako%C5%9Bci_ wydanie_II.pdf (23.07.2019). [Google Scholar]
 8. Collins, J. (2018). Od dobrego do wielkiego. Czynniki trwałego rozwoju i zwycięstwa firm. Warszawa: MT Biznes. [Google Scholar]
 9. Cowan, Ch. and Teodorovic, N. (2000). Spiral dynamic. Strategy&Leadership, 28(1), 4–12, https://doi.org/10.1108/10878570010335912. [Google Scholar]
 10. Czakon, W. (ed.) (2016). Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu. Warszawa: Wydawnictwo Nieoczywiste. [Google Scholar]
 11. Czarkowska, L.D. (2012). Zarządzanie zintegrowane i coachingowe. Pierścień transformacji jako narzędzie rozwoju świadomości. In: L.D. Czarkowska (ed.), Coaching jako wskaźnik zmian paradygmatów w zarządzaniu. Warszawa: Poltext. [Google Scholar]
 12. Czop, K., (2014). Zdolność organizacji do wprowadzania zmian i jej wpływ na proces zarządzania zmianą. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, 24(2), 69–81, https://doi.org/10.17512/znpcz.2016.4.2.07. [Google Scholar]
 13. De Marco, T. and Lister, T. (2002). Czynnik ludzki. Skuteczne przedsięwzięcie i wydajne zespoły. (Peopleware: Productive Projects and Teams). Warszawa: Wyd. Naukowo-Techniczne. [Google Scholar]
 14. Deming, E.W. (1995). Out of Crisis, Massachusetts Institute of Technology. Center for Advanced Engineering Study, MIT Cambridge. [Google Scholar]
 15. Drucker, P. (1999). Management Challenges for the 21st Century, Classic Drucker Collection. Soundview Executive Book Summaries 10 LaCrue Avenue, Concordville, Pennsylvania. [Google Scholar]
 16. Dudziuk, I. and Rybarczyk, A. (2017). Analiza ścieżki decyzyjnej i jej implementacja w środowisku małego i średniego przedsiębiorstwa. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 12, 136–143. [Google Scholar]
 17. Galat, W. (2018). Turkusowe organizacje odpowiedzią na wyzwania rynku pracy. (Teal organizations as an answer to challenges on the labor market). Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (Scientific Journal of the WSB University in Poznań), 82(5), 35–43. [Google Scholar]
 18. Graves, C.W. (1965). Value Systems and relation to Managerial Controls and Organization. https://ostromworkshop.indiana.edu/library/node/73462 [accessed on: 12.09.2019], https://doi.org/10.1177/002216787001000205. [Google Scholar]
 19. Graves, C.W. (1970). Levels of Existence: An Open System Theory of Values. Journal of Humanistic Psychology, 10, 131–155. [Google Scholar]
 20. Graves, C.W. (2005). The never-ending quest: Clare W. Graves explores human nature. Santa Barbara: ECLAT Publishing. [Google Scholar]
 21. Gutkowski, M. and Holwak, J., Integralne przywództwo w świecie VUCA, http://wilber.pl/media/pdf/Integralne%20Przyw%c3%b3dztwo%20w%20%c5%9bwiecie%20 VUCA.pdf (20.09.2019). [Google Scholar]
 22. Holwek, J. (2018). Dajmy już spokój z tym turkusem. O tym, jak piękna praktyka staje się modą, a nawet ideologią. Coaching Review, 1(10), 11–30, https://doi.org/10.7206/cr.2081-7029.56. [Google Scholar]
 23. Hopej-Tomaszycka, M. and Hopej, M. (2018). Struktury organizacyjne turkusowych organizacji. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie, 130, 233–242, https://doi.org/10.29119/1641-3466.2018.130.20. [Google Scholar]
 24. Iwko, J. and Pisarska, A. (2019). Realizacja funkcji personalnej w organizacji turkusowej. Problemy Jakości, 51(4), 2–10, https://doi.org/10.15199/46.2019.5.1. [Google Scholar]
 25. Jeznach, A. (2017). Szef, który ma czas. Gliwice: Wydawnictwo Helion. [Google Scholar]
 26. Kałwa-Rojczyk, A. (2018). Funkcjonowanie turkusowych organizacji w kontekście kompetencji pracowniczych. Studia i Prace WNEiZ US, Problemy współczesnej ekonomii, 51(2), 45–54, https://doi.org/10.18276/sip.2018.51/2-04. [Google Scholar]
 27. Kirov, N. and Kirova, N. (2017). Do „turkusu” trzeba dojrzeć! Czyli gdzie zaczyna się świadome przywództwo? Personel i Zarządzanie, 10, 18–23. [Google Scholar]
 28. Kirova, N. (2017) Talenty lidera: jak stać się świadomym przywódcą? Personel i Zarządzanie, 11, 64–67. [Google Scholar]
 29. Kozina, A. and Pieczonka, A. (2017). Negocjacje w turkusowej organizacji. Zarządzanie i Finanse, 15(2), part 1, 163–176, https://doi.org/10.18276/miz.2018.51-20. [Google Scholar]
 30. Kozina, A. and Pieczonka, A. (2018). Turkusowe podejście do zarządzania konfliktami organizacyjnymi. Marketing i Zarządzanie, 1(51), 207–214. [Google Scholar]
 31. Laloux, F. (2015). Pracować inaczej. Warszawa: Wyd. Studio EMKA, https://doi.org/10.15358/9783800649143. [Google Scholar]
 32. Mażul, E. (2016). Czerwień czy turkus: opresyjna i nieopresyjna komunikacja w zarządzaniu zespołem. Personel i Zarządzanie, 12, 48–51. [Google Scholar]
 33. Mazur, Z. and Orłowska, A. (2018). Jak zaplanować i przeprowadzić systematyczny przegląd literatury. Polskie Forum Psychologiczne, 23(2), 235–251. [Google Scholar]
 34. Morgan, J. (2014). The Future of Work, Amazon Digital Services. Wiley. [Google Scholar]
 35. Paliszkiewicz, J., Gołuchowski, J. and Koohang, A. (2015). Leadership, trust, and knowledge management in relations to organizational performance: Developing and instrument. Online Journal of Applied Knowledge Management, 3(2), 19–35. [Google Scholar]
 36. Pluta, A. (2016). Organizacja turkusu – możliwości i problemy wdrożeni. Kapitał Ludzki – Rozwój Ku Wartościom, 10/2016, 107–126. [Google Scholar]
 37. Pluta, A. (2017). Kanon wartości pracowników i wartości organizacji, jako podstawa do wdrożenia koncepcji Organizacji Turkusu. Marketing i Rynek, 4, 304–315. [Google Scholar]
 38. Powichrowska, B. (2018). Od zarządzania wiedzą do zarządzania w kolorze turkusu. Przedsiębiorstwo & Finanse, 1, 95–104. [Google Scholar]
 39. Rosiński, J. (2018). Creating an Evolutionary Teal Organization on a Step-by-step Basis. A Case Study. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 19(6), 243–256. [Google Scholar]
 40. Rudawska, E. (2015). Koncepcja wartości w relacjach pracownik-organizacja (The idea of values in employee-organization relations). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 39(2), 393–405. [Google Scholar]
 41. Sinek, S. (2018). Zaczynaj od dlaczego. Jak wielcy liderzy inspirują innych do działania. Warszawa: OnePress. [Google Scholar]
 42. Skrzypek, A. (2017). Organizacja turkusowa – szansa na nową jakość zarządzania czy utopia? Problemy Jakości, 49(12), 2–9, https://doi.org/10.15199/48.2017.12.1. [Google Scholar]
 43. Sypniewska, B. and Baran, M. (2019). Konferencja „Przyszłość HR z perspektywy nauki i biznesu. Przywództwo 3.0”. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 1, 131–136. [Google Scholar]
 44. Tabaszewska-Zajbert, E. and Sokołowska-Durkalec, A. (2018). Coaching jako narzędzie wsparcia turkusowego modelu organizacji. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 19(8), 617–629. [Google Scholar]
 45. Webster, J. and Watson, R.T. (2002). Analyzing the Past to Prepare for the Future: Writing a Literature Review. MIS Quarterly, 26(2), 13–23. [Google Scholar]
 46. Wilberg, K. (1997). The Eye of Spirit: An Integral Vision for a World Gone Slightly Mad. Shambbala, Publication Boston. [Google Scholar]
 47. Wilberg, K. (2000). Integral Psychology: Consciousness, Spirit, Psychology, Therapy. Shambbala, Publication Boston. [Google Scholar]
 48. Wilberg, K. (2006). Integralna teoria wszystkiego. Wizja dla biznesu, polityki, nauki i duchowości. Poznań: Zysk i Spółka. [Google Scholar]
 49. Wright, S. (2008). An Exploration of Integral Leadership, http://www.thecoachingproject.com/wpcontent/uploads/Introduction_to_Integral_Leadership. pdf (20.09.2019). [Google Scholar]
 50. Zaleśna, A. (2018). Oczekiwania pracowników różnych pokoleń dotyczące wybranych elementów społecznej odpowiedzialności pracodawcy. Przegląd Organizacji, 4, 46–50, https://doi.org/10.33141/po.2018.04.07. [Google Scholar]
 51. Ziębicki, B. (2017). Organizacje bez „szefów” – współczesna moda czy nowy paradygmat zarządzania? Humanizacja Pracy, 4, 80–90. [Google Scholar]
 52. Zygadło, A. (2018). Poczucie podmiotowości i zaangażowanie pracowników we współczesnych samozarządzających się organizacjach. Relacje. Studia z Nauk Społecznych, 5, 151–160. [Google Scholar]
 53. Baczyńska, A. and Korzyński, P. (2017). Leadership Competencies Among Managers. Journal of Management and Business Administration. Central Europe, 2, 6–22, https://doi.org/10.7206/jmba.ce.2450-7814.193. [Google Scholar]
 54. Bartosiewicz, S. (2017). Turquise Companies, Future or Utopia? Central and Eastern Journal of Management and Economics, 5(3), 393–397. [Google Scholar]
 55. Beck, D. and Cowan, Ch. (1996). Spiral Dynamics: mastering Values, Leadership, and Change. Blackwell Publications: Malden, MA. [Google Scholar]
 56. Blikle, A. (2014). Kompendium turkusowej organizacji, http://www.moznainaczej.com.pl/Download/Turkus/A.Blikle_Kompendium_turkusowej_ samoorganizacji.pdf (14.05.2019). [Google Scholar]
 57. Blikle, A. (2015). Demokracja partnerska, http://www.moznainaczej.com.pl/artykuly-wlasne/demokracja-partnerska (23.06.2019). [Google Scholar]
 58. Blikle, A. (2017). Organizacje turkusowe w Polsce, http://www.moznainaczej.com.pl/organizacje-turkusowe-w-polsce (10.02.2019). [Google Scholar]
 59. Blikle, A. (2018). Doktryna jakości, Wydanie II turkusowe (Rzecz o turkusowej samoorganizacji, https://(www.moznainaczej.com.pl/Download/DoktrynaJakosci/DoktrynaJako%C5%9Bci_ wydanie_II.pdf (23.07.2019). [Google Scholar]
 60. Collins, J. (2018). Od dobrego do wielkiego. Czynniki trwałego rozwoju i zwycięstwa firm. Warszawa: MT Biznes. [Google Scholar]
 61. Cowan, Ch. and Teodorovic, N. (2000). Spiral dynamic. Strategy&Leadership, 28(1), 4–12, https://doi.org/10.1108/10878570010335912. [Google Scholar]
 62. Czakon, W. (ed.) (2016). Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu. Warszawa: Wydawnictwo Nieoczywiste. [Google Scholar]
 63. Czarkowska, L.D. (2012). Zarządzanie zintegrowane i coachingowe. Pierścień transformacji jako narzędzie rozwoju świadomości. In: L.D. Czarkowska (ed.), Coaching jako wskaźnik zmian paradygmatów w zarządzaniu. Warszawa: Poltext. [Google Scholar]
 64. Czop, K., (2014). Zdolność organizacji do wprowadzania zmian i jej wpływ na proces zarządzania zmianą. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, 24(2), 69–81, https://doi.org/10.17512/znpcz.2016.4.2.07. [Google Scholar]
 65. De Marco, T. and Lister, T. (2002). Czynnik ludzki. Skuteczne przedsięwzięcie i wydajne zespoły. (Peopleware: Productive Projects and Teams). Warszawa: Wyd. Naukowo-Techniczne. [Google Scholar]
 66. Deming, E.W. (1995). Out of Crisis, Massachusetts Institute of Technology. Center for Advanced Engineering Study, MIT Cambridge. [Google Scholar]
 67. Drucker, P. (1999). Management Challenges for the 21st Century, Classic Drucker Collection. Soundview Executive Book Summaries 10 LaCrue Avenue, Concordville, Pennsylvania. [Google Scholar]
 68. Dudziuk, I. and Rybarczyk, A. (2017). Analiza ścieżki decyzyjnej i jej implementacja w środowisku małego i średniego przedsiębiorstwa. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 12, 136–143. [Google Scholar]
 69. Galat, W. (2018). Turkusowe organizacje odpowiedzią na wyzwania rynku pracy. (Teal organizations as an answer to challenges on the labor market). Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (Scientific Journal of the WSB University in Poznań), 82(5), 35–43. [Google Scholar]
 70. Graves, C.W. (1965). Value Systems and relation to Managerial Controls and Organization. https://ostromworkshop.indiana.edu/library/node/73462 [accessed on: 12.09.2019], https://doi.org/10.1177/002216787001000205. [Google Scholar]
 71. Graves, C.W. (1970). Levels of Existence: An Open System Theory of Values. Journal of Humanistic Psychology, 10, 131–155. [Google Scholar]
 72. Graves, C.W. (2005). The never-ending quest: Clare W. Graves explores human nature. Santa Barbara: ECLAT Publishing. [Google Scholar]
 73. Gutkowski, M. and Holwak, J., Integralne przywództwo w świecie VUCA, http://wilber.pl/media/pdf/Integralne%20Przyw%c3%b3dztwo%20w%20%c5%9bwiecie%20 VUCA.pdf (20.09.2019). [Google Scholar]
 74. Holwek, J. (2018). Dajmy już spokój z tym turkusem. O tym, jak piękna praktyka staje się modą, a nawet ideologią. Coaching Review, 1(10), 11–30, https://doi.org/10.7206/cr.2081-7029.56. [Google Scholar]
 75. Hopej-Tomaszycka, M. and Hopej, M. (2018). Struktury organizacyjne turkusowych organizacji. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie, 130, 233–242, https://doi.org/10.29119/1641-3466.2018.130.20. [Google Scholar]
 76. Iwko, J. and Pisarska, A. (2019). Realizacja funkcji personalnej w organizacji turkusowej. Problemy Jakości, 51(4), 2–10, https://doi.org/10.15199/46.2019.5.1. [Google Scholar]
 77. Jeznach, A. (2017). Szef, który ma czas. Gliwice: Wydawnictwo Helion. [Google Scholar]
 78. Kałwa-Rojczyk, A. (2018). Funkcjonowanie turkusowych organizacji w kontekście kompetencji pracowniczych. Studia i Prace WNEiZ US, Problemy współczesnej ekonomii, 51(2), 45–54, https://doi.org/10.18276/sip.2018.51/2-04. [Google Scholar]
 79. Kirov, N. and Kirova, N. (2017). Do „turkusu” trzeba dojrzeć! Czyli gdzie zaczyna się świadome przywództwo? Personel i Zarządzanie, 10, 18–23. [Google Scholar]
 80. Kirova, N. (2017) Talenty lidera: jak stać się świadomym przywódcą? Personel i Zarządzanie, 11, 64–67. [Google Scholar]
 81. Kozina, A. and Pieczonka, A. (2017). Negocjacje w turkusowej organizacji. Zarządzanie i Finanse, 15(2), part 1, 163–176, https://doi.org/10.18276/miz.2018.51-20. [Google Scholar]
 82. Kozina, A. and Pieczonka, A. (2018). Turkusowe podejście do zarządzania konfliktami organizacyjnymi. Marketing i Zarządzanie, 1(51), 207–214. [Google Scholar]
 83. Laloux, F. (2015). Pracować inaczej. Warszawa: Wyd. Studio EMKA, https://doi.org/10.15358/9783800649143. [Google Scholar]
 84. Mażul, E. (2016). Czerwień czy turkus: opresyjna i nieopresyjna komunikacja w zarządzaniu zespołem. Personel i Zarządzanie, 12, 48–51. [Google Scholar]
 85. Mazur, Z. and Orłowska, A. (2018). Jak zaplanować i przeprowadzić systematyczny przegląd literatury. Polskie Forum Psychologiczne, 23(2), 235–251. [Google Scholar]
 86. Morgan, J. (2014). The Future of Work, Amazon Digital Services. Wiley. [Google Scholar]
 87. Paliszkiewicz, J., Gołuchowski, J. and Koohang, A. (2015). Leadership, trust, and knowledge management in relations to organizational performance: Developing and instrument. Online Journal of Applied Knowledge Management, 3(2), 19–35. [Google Scholar]
 88. Pluta, A. (2016). Organizacja turkusu – możliwości i problemy wdrożeni. Kapitał Ludzki – Rozwój Ku Wartościom, 10/2016, 107–126. [Google Scholar]
 89. Pluta, A. (2017). Kanon wartości pracowników i wartości organizacji, jako podstawa do wdrożenia koncepcji Organizacji Turkusu. Marketing i Rynek, 4, 304–315. [Google Scholar]
 90. Powichrowska, B. (2018). Od zarządzania wiedzą do zarządzania w kolorze turkusu. Przedsiębiorstwo & Finanse, 1, 95–104. [Google Scholar]
 91. Rosiński, J. (2018). Creating an Evolutionary Teal Organization on a Step-by-step Basis. A Case Study. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 19(6), 243–256. [Google Scholar]
 92. Rudawska, E. (2015). Koncepcja wartości w relacjach pracownik-organizacja (The idea of values in employee-organization relations). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 39(2), 393–405. [Google Scholar]
 93. Sinek, S. (2018). Zaczynaj od dlaczego. Jak wielcy liderzy inspirują innych do działania. Warszawa: OnePress. [Google Scholar]
 94. Skrzypek, A. (2017). Organizacja turkusowa – szansa na nową jakość zarządzania czy utopia? Problemy Jakości, 49(12), 2–9, https://doi.org/10.15199/48.2017.12.1. [Google Scholar]
 95. Sypniewska, B. and Baran, M. (2019). Konferencja „Przyszłość HR z perspektywy nauki i biznesu. Przywództwo 3.0”. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 1, 131–136. [Google Scholar]
 96. Tabaszewska-Zajbert, E. and Sokołowska-Durkalec, A. (2018). Coaching jako narzędzie wsparcia turkusowego modelu organizacji. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 19(8), 617–629. [Google Scholar]
 97. Webster, J. and Watson, R.T. (2002). Analyzing the Past to Prepare for the Future: Writing a Literature Review. MIS Quarterly, 26(2), 13–23. [Google Scholar]
 98. Wilberg, K. (1997). The Eye of Spirit: An Integral Vision for a World Gone Slightly Mad. Shambbala, Publication Boston. [Google Scholar]
 99. Wilberg, K. (2000). Integral Psychology: Consciousness, Spirit, Psychology, Therapy. Shambbala, Publication Boston. [Google Scholar]
 100. Wilberg, K. (2006). Integralna teoria wszystkiego. Wizja dla biznesu, polityki, nauki i duchowości. Poznań: Zysk i Spółka. [Google Scholar]
 101. Wright, S. (2008). An Exploration of Integral Leadership, http://www.thecoachingproject.com/wpcontent/uploads/Introduction_to_Integral_Leadership. pdf (20.09.2019). [Google Scholar]
 102. Zaleśna, A. (2018). Oczekiwania pracowników różnych pokoleń dotyczące wybranych elementów społecznej odpowiedzialności pracodawcy. Przegląd Organizacji, 4, 46–50, https://doi.org/10.33141/po.2018.04.07. [Google Scholar]
 103. Ziębicki, B. (2017). Organizacje bez „szefów” – współczesna moda czy nowy paradygmat zarządzania? Humanizacja Pracy, 4, 80–90. [Google Scholar]
 104. Zygadło, A. (2018). Poczucie podmiotowości i zaangażowanie pracowników we współczesnych samozarządzających się organizacjach. Relacje. Studia z Nauk Społecznych, 5, 151–160. [Google Scholar]
 105. Baczyńska, A. and Korzyński, P. (2017). Leadership Competencies Among Managers. Journal of Management and Business Administration. Central Europe, 2, 6–22, https://doi.org/10.7206/jmba.ce.2450-7814.193. [Google Scholar]
 106. Bartosiewicz, S. (2017). Turquise Companies, Future or Utopia? Central and Eastern Journal of Management and Economics, 5(3), 393–397. [Google Scholar]
 107. Beck, D. and Cowan, Ch. (1996). Spiral Dynamics: mastering Values, Leadership, and Change. Blackwell Publications: Malden, MA. [Google Scholar]
 108. Blikle, A. (2014). Kompendium turkusowej organizacji, http://www.moznainaczej.com.pl/Download/Turkus/A.Blikle_Kompendium_turkusowej_ samoorganizacji.pdf (14.05.2019). [Google Scholar]
 109. Blikle, A. (2015). Demokracja partnerska, http://www.moznainaczej.com.pl/artykuly-wlasne/demokracja-partnerska (23.06.2019). [Google Scholar]
 110. Blikle, A. (2017). Organizacje turkusowe w Polsce, http://www.moznainaczej.com.pl/organizacje-turkusowe-w-polsce (10.02.2019). [Google Scholar]
 111. Blikle, A. (2018). Doktryna jakości, Wydanie II turkusowe (Rzecz o turkusowej samoorganizacji, https://(www.moznainaczej.com.pl/Download/DoktrynaJakosci/DoktrynaJako%C5%9Bci_ wydanie_II.pdf (23.07.2019). [Google Scholar]
 112. Collins, J. (2018). Od dobrego do wielkiego. Czynniki trwałego rozwoju i zwycięstwa firm. Warszawa: MT Biznes. [Google Scholar]
 113. Cowan, Ch. and Teodorovic, N. (2000). Spiral dynamic. Strategy&Leadership, 28(1), 4–12, https://doi.org/10.1108/10878570010335912. [Google Scholar]
 114. Czakon, W. (ed.) (2016). Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu. Warszawa: Wydawnictwo Nieoczywiste. [Google Scholar]
 115. Czarkowska, L.D. (2012). Zarządzanie zintegrowane i coachingowe. Pierścień transformacji jako narzędzie rozwoju świadomości. In: L.D. Czarkowska (ed.), Coaching jako wskaźnik zmian paradygmatów w zarządzaniu. Warszawa: Poltext. [Google Scholar]
 116. Czop, K., (2014). Zdolność organizacji do wprowadzania zmian i jej wpływ na proces zarządzania zmianą. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, 24(2), 69–81, https://doi.org/10.17512/znpcz.2016.4.2.07. [Google Scholar]
 117. De Marco, T. and Lister, T. (2002). Czynnik ludzki. Skuteczne przedsięwzięcie i wydajne zespoły. (Peopleware: Productive Projects and Teams). Warszawa: Wyd. Naukowo-Techniczne. [Google Scholar]
 118. Deming, E.W. (1995). Out of Crisis, Massachusetts Institute of Technology. Center for Advanced Engineering Study, MIT Cambridge. [Google Scholar]
 119. Drucker, P. (1999). Management Challenges for the 21st Century, Classic Drucker Collection. Soundview Executive Book Summaries 10 LaCrue Avenue, Concordville, Pennsylvania. [Google Scholar]
 120. Dudziuk, I. and Rybarczyk, A. (2017). Analiza ścieżki decyzyjnej i jej implementacja w środowisku małego i średniego przedsiębiorstwa. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 12, 136–143. [Google Scholar]
 121. Galat, W. (2018). Turkusowe organizacje odpowiedzią na wyzwania rynku pracy. (Teal organizations as an answer to challenges on the labor market). Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (Scientific Journal of the WSB University in Poznań), 82(5), 35–43. [Google Scholar]
 122. Graves, C.W. (1965). Value Systems and relation to Managerial Controls and Organization. https://ostromworkshop.indiana.edu/library/node/73462 [accessed on: 12.09.2019], https://doi.org/10.1177/002216787001000205. [Google Scholar]
 123. Graves, C.W. (1970). Levels of Existence: An Open System Theory of Values. Journal of Humanistic Psychology, 10, 131–155. [Google Scholar]
 124. Graves, C.W. (2005). The never-ending quest: Clare W. Graves explores human nature. Santa Barbara: ECLAT Publishing. [Google Scholar]
 125. Gutkowski, M. and Holwak, J., Integralne przywództwo w świecie VUCA, http://wilber.pl/media/pdf/Integralne%20Przyw%c3%b3dztwo%20w%20%c5%9bwiecie%20 VUCA.pdf (20.09.2019). [Google Scholar]
 126. Holwek, J. (2018). Dajmy już spokój z tym turkusem. O tym, jak piękna praktyka staje się modą, a nawet ideologią. Coaching Review, 1(10), 11–30, https://doi.org/10.7206/cr.2081-7029.56. [Google Scholar]
 127. Hopej-Tomaszycka, M. and Hopej, M. (2018). Struktury organizacyjne turkusowych organizacji. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie, 130, 233–242, https://doi.org/10.29119/1641-3466.2018.130.20. [Google Scholar]
 128. Iwko, J. and Pisarska, A. (2019). Realizacja funkcji personalnej w organizacji turkusowej. Problemy Jakości, 51(4), 2–10, https://doi.org/10.15199/46.2019.5.1. [Google Scholar]
 129. Jeznach, A. (2017). Szef, który ma czas. Gliwice: Wydawnictwo Helion. [Google Scholar]
 130. Kałwa-Rojczyk, A. (2018). Funkcjonowanie turkusowych organizacji w kontekście kompetencji pracowniczych. Studia i Prace WNEiZ US, Problemy współczesnej ekonomii, 51(2), 45–54, https://doi.org/10.18276/sip.2018.51/2-04. [Google Scholar]
 131. Kirov, N. and Kirova, N. (2017). Do „turkusu” trzeba dojrzeć! Czyli gdzie zaczyna się świadome przywództwo? Personel i Zarządzanie, 10, 18–23. [Google Scholar]
 132. Kirova, N. (2017) Talenty lidera: jak stać się świadomym przywódcą? Personel i Zarządzanie, 11, 64–67. [Google Scholar]
 133. Kozina, A. and Pieczonka, A. (2017). Negocjacje w turkusowej organizacji. Zarządzanie i Finanse, 15(2), part 1, 163–176, https://doi.org/10.18276/miz.2018.51-20. [Google Scholar]
 134. Kozina, A. and Pieczonka, A. (2018). Turkusowe podejście do zarządzania konfliktami organizacyjnymi. Marketing i Zarządzanie, 1(51), 207–214. [Google Scholar]
 135. Laloux, F. (2015). Pracować inaczej. Warszawa: Wyd. Studio EMKA, https://doi.org/10.15358/9783800649143. [Google Scholar]
 136. Mażul, E. (2016). Czerwień czy turkus: opresyjna i nieopresyjna komunikacja w zarządzaniu zespołem. Personel i Zarządzanie, 12, 48–51. [Google Scholar]
 137. Mazur, Z. and Orłowska, A. (2018). Jak zaplanować i przeprowadzić systematyczny przegląd literatury. Polskie Forum Psychologiczne, 23(2), 235–251. [Google Scholar]
 138. Morgan, J. (2014). The Future of Work, Amazon Digital Services. Wiley. [Google Scholar]
 139. Paliszkiewicz, J., Gołuchowski, J. and Koohang, A. (2015). Leadership, trust, and knowledge management in relations to organizational performance: Developing and instrument. Online Journal of Applied Knowledge Management, 3(2), 19–35. [Google Scholar]
 140. Pluta, A. (2016). Organizacja turkusu – możliwości i problemy wdrożeni. Kapitał Ludzki – Rozwój Ku Wartościom, 10/2016, 107–126. [Google Scholar]
 141. Pluta, A. (2017). Kanon wartości pracowników i wartości organizacji, jako podstawa do wdrożenia koncepcji Organizacji Turkusu. Marketing i Rynek, 4, 304–315. [Google Scholar]
 142. Powichrowska, B. (2018). Od zarządzania wiedzą do zarządzania w kolorze turkusu. Przedsiębiorstwo & Finanse, 1, 95–104. [Google Scholar]
 143. Rosiński, J. (2018). Creating an Evolutionary Teal Organization on a Step-by-step Basis. A Case Study. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 19(6), 243–256. [Google Scholar]
 144. Rudawska, E. (2015). Koncepcja wartości w relacjach pracownik-organizacja (The idea of values in employee-organization relations). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 39(2), 393–405. [Google Scholar]
 145. Sinek, S. (2018). Zaczynaj od dlaczego. Jak wielcy liderzy inspirują innych do działania. Warszawa: OnePress. [Google Scholar]
 146. Skrzypek, A. (2017). Organizacja turkusowa – szansa na nową jakość zarządzania czy utopia? Problemy Jakości, 49(12), 2–9, https://doi.org/10.15199/48.2017.12.1. [Google Scholar]
 147. Sypniewska, B. and Baran, M. (2019). Konferencja „Przyszłość HR z perspektywy nauki i biznesu. Przywództwo 3.0”. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 1, 131–136. [Google Scholar]
 148. Tabaszewska-Zajbert, E. and Sokołowska-Durkalec, A. (2018). Coaching jako narzędzie wsparcia turkusowego modelu organizacji. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 19(8), 617–629. [Google Scholar]
 149. Webster, J. and Watson, R.T. (2002). Analyzing the Past to Prepare for the Future: Writing a Literature Review. MIS Quarterly, 26(2), 13–23. [Google Scholar]
 150. Wilberg, K. (1997). The Eye of Spirit: An Integral Vision for a World Gone Slightly Mad. Shambbala, Publication Boston. [Google Scholar]
 151. Wilberg, K. (2000). Integral Psychology: Consciousness, Spirit, Psychology, Therapy. Shambbala, Publication Boston. [Google Scholar]
 152. Wilberg, K. (2006). Integralna teoria wszystkiego. Wizja dla biznesu, polityki, nauki i duchowości. Poznań: Zysk i Spółka. [Google Scholar]
 153. Wright, S. (2008). An Exploration of Integral Leadership, http://www.thecoachingproject.com/wpcontent/uploads/Introduction_to_Integral_Leadership. pdf (20.09.2019). [Google Scholar]
 154. Zaleśna, A. (2018). Oczekiwania pracowników różnych pokoleń dotyczące wybranych elementów społecznej odpowiedzialności pracodawcy. Przegląd Organizacji, 4, 46–50, https://doi.org/10.33141/po.2018.04.07. [Google Scholar]
 155. Ziębicki, B. (2017). Organizacje bez „szefów” – współczesna moda czy nowy paradygmat zarządzania? Humanizacja Pracy, 4, 80–90. [Google Scholar]
 156. Zygadło, A. (2018). Poczucie podmiotowości i zaangażowanie pracowników we współczesnych samozarządzających się organizacjach. Relacje. Studia z Nauk Społecznych, 5, 151–160. [Google Scholar]
 157. Baczyńska, A. and Korzyński, P. (2017). Leadership Competencies Among Managers. Journal of Management and Business Administration. Central Europe, 2, 6–22, https://doi.org/10.7206/jmba.ce.2450-7814.193. [Google Scholar]
 158. Bartosiewicz, S. (2017). Turquise Companies, Future or Utopia? Central and Eastern Journal of Management and Economics, 5(3), 393–397. [Google Scholar]
 159. Beck, D. and Cowan, Ch. (1996). Spiral Dynamics: mastering Values, Leadership, and Change. Blackwell Publications: Malden, MA. [Google Scholar]
 160. Blikle, A. (2014). Kompendium turkusowej organizacji, http://www.moznainaczej.com.pl/Download/Turkus/A.Blikle_Kompendium_turkusowej_ samoorganizacji.pdf (14.05.2019). [Google Scholar]
 161. Blikle, A. (2015). Demokracja partnerska, http://www.moznainaczej.com.pl/artykuly-wlasne/demokracja-partnerska (23.06.2019). [Google Scholar]
 162. Blikle, A. (2017). Organizacje turkusowe w Polsce, http://www.moznainaczej.com.pl/organizacje-turkusowe-w-polsce (10.02.2019). [Google Scholar]
 163. Blikle, A. (2018). Doktryna jakości, Wydanie II turkusowe (Rzecz o turkusowej samoorganizacji, https://(www.moznainaczej.com.pl/Download/DoktrynaJakosci/DoktrynaJako%C5%9Bci_ wydanie_II.pdf (23.07.2019). [Google Scholar]
 164. Collins, J. (2018). Od dobrego do wielkiego. Czynniki trwałego rozwoju i zwycięstwa firm. Warszawa: MT Biznes. [Google Scholar]
 165. Cowan, Ch. and Teodorovic, N. (2000). Spiral dynamic. Strategy&Leadership, 28(1), 4–12, https://doi.org/10.1108/10878570010335912. [Google Scholar]
 166. Czakon, W. (ed.) (2016). Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu. Warszawa: Wydawnictwo Nieoczywiste. [Google Scholar]
 167. Czarkowska, L.D. (2012). Zarządzanie zintegrowane i coachingowe. Pierścień transformacji jako narzędzie rozwoju świadomości. In: L.D. Czarkowska (ed.), Coaching jako wskaźnik zmian paradygmatów w zarządzaniu. Warszawa: Poltext. [Google Scholar]
 168. Czop, K., (2014). Zdolność organizacji do wprowadzania zmian i jej wpływ na proces zarządzania zmianą. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, 24(2), 69–81, https://doi.org/10.17512/znpcz.2016.4.2.07. [Google Scholar]
 169. De Marco, T. and Lister, T. (2002). Czynnik ludzki. Skuteczne przedsięwzięcie i wydajne zespoły. (Peopleware: Productive Projects and Teams). Warszawa: Wyd. Naukowo-Techniczne. [Google Scholar]
 170. Deming, E.W. (1995). Out of Crisis, Massachusetts Institute of Technology. Center for Advanced Engineering Study, MIT Cambridge. [Google Scholar]
 171. Drucker, P. (1999). Management Challenges for the 21st Century, Classic Drucker Collection. Soundview Executive Book Summaries 10 LaCrue Avenue, Concordville, Pennsylvania. [Google Scholar]
 172. Dudziuk, I. and Rybarczyk, A. (2017). Analiza ścieżki decyzyjnej i jej implementacja w środowisku małego i średniego przedsiębiorstwa. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 12, 136–143. [Google Scholar]
 173. Galat, W. (2018). Turkusowe organizacje odpowiedzią na wyzwania rynku pracy. (Teal organizations as an answer to challenges on the labor market). Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (Scientific Journal of the WSB University in Poznań), 82(5), 35–43. [Google Scholar]
 174. Graves, C.W. (1965). Value Systems and relation to Managerial Controls and Organization. https://ostromworkshop.indiana.edu/library/node/73462 [accessed on: 12.09.2019], https://doi.org/10.1177/002216787001000205. [Google Scholar]
 175. Graves, C.W. (1970). Levels of Existence: An Open System Theory of Values. Journal of Humanistic Psychology, 10, 131–155. [Google Scholar]
 176. Graves, C.W. (2005). The never-ending quest: Clare W. Graves explores human nature. Santa Barbara: ECLAT Publishing. [Google Scholar]
 177. Gutkowski, M. and Holwak, J., Integralne przywództwo w świecie VUCA, http://wilber.pl/media/pdf/Integralne%20Przyw%c3%b3dztwo%20w%20%c5%9bwiecie%20 VUCA.pdf (20.09.2019). [Google Scholar]
 178. Holwek, J. (2018). Dajmy już spokój z tym turkusem. O tym, jak piękna praktyka staje się modą, a nawet ideologią. Coaching Review, 1(10), 11–30, https://doi.org/10.7206/cr.2081-7029.56. [Google Scholar]
 179. Hopej-Tomaszycka, M. and Hopej, M. (2018). Struktury organizacyjne turkusowych organizacji. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie, 130, 233–242, https://doi.org/10.29119/1641-3466.2018.130.20. [Google Scholar]
 180. Iwko, J. and Pisarska, A. (2019). Realizacja funkcji personalnej w organizacji turkusowej. Problemy Jakości, 51(4), 2–10, https://doi.org/10.15199/46.2019.5.1. [Google Scholar]
 181. Jeznach, A. (2017). Szef, który ma czas. Gliwice: Wydawnictwo Helion. [Google Scholar]
 182. Kałwa-Rojczyk, A. (2018). Funkcjonowanie turkusowych organizacji w kontekście kompetencji pracowniczych. Studia i Prace WNEiZ US, Problemy współczesnej ekonomii, 51(2), 45–54, https://doi.org/10.18276/sip.2018.51/2-04. [Google Scholar]
 183. Kirov, N. and Kirova, N. (2017). Do „turkusu” trzeba dojrzeć! Czyli gdzie zaczyna się świadome przywództwo? Personel i Zarządzanie, 10, 18–23. [Google Scholar]
 184. Kirova, N. (2017) Talenty lidera: jak stać się świadomym przywódcą? Personel i Zarządzanie, 11, 64–67. [Google Scholar]
 185. Kozina, A. and Pieczonka, A. (2017). Negocjacje w turkusowej organizacji. Zarządzanie i Finanse, 15(2), part 1, 163–176, https://doi.org/10.18276/miz.2018.51-20. [Google Scholar]
 186. Kozina, A. and Pieczonka, A. (2018). Turkusowe podejście do zarządzania konfliktami organizacyjnymi. Marketing i Zarządzanie, 1(51), 207–214. [Google Scholar]
 187. Laloux, F. (2015). Pracować inaczej. Warszawa: Wyd. Studio EMKA, https://doi.org/10.15358/9783800649143. [Google Scholar]
 188. Mażul, E. (2016). Czerwień czy turkus: opresyjna i nieopresyjna komunikacja w zarządzaniu zespołem. Personel i Zarządzanie, 12, 48–51. [Google Scholar]
 189. Mazur, Z. and Orłowska, A. (2018). Jak zaplanować i przeprowadzić systematyczny przegląd literatury. Polskie Forum Psychologiczne, 23(2), 235–251. [Google Scholar]
 190. Morgan, J. (2014). The Future of Work, Amazon Digital Services. Wiley. [Google Scholar]
 191. Paliszkiewicz, J., Gołuchowski, J. and Koohang, A. (2015). Leadership, trust, and knowledge management in relations to organizational performance: Developing and instrument. Online Journal of Applied Knowledge Management, 3(2), 19–35. [Google Scholar]
 192. Pluta, A. (2016). Organizacja turkusu – możliwości i problemy wdrożeni. Kapitał Ludzki – Rozwój Ku Wartościom, 10/2016, 107–126. [Google Scholar]
 193. Pluta, A. (2017). Kanon wartości pracowników i wartości organizacji, jako podstawa do wdrożenia koncepcji Organizacji Turkusu. Marketing i Rynek, 4, 304–315. [Google Scholar]
 194. Powichrowska, B. (2018). Od zarządzania wiedzą do zarządzania w kolorze turkusu. Przedsiębiorstwo & Finanse, 1, 95–104. [Google Scholar]
 195. Rosiński, J. (2018). Creating an Evolutionary Teal Organization on a Step-by-step Basis. A Case Study. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 19(6), 243–256. [Google Scholar]
 196. Rudawska, E. (2015). Koncepcja wartości w relacjach pracownik-organizacja (The idea of values in employee-organization relations). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 39(2), 393–405. [Google Scholar]
 197. Sinek, S. (2018). Zaczynaj od dlaczego. Jak wielcy liderzy inspirują innych do działania. Warszawa: OnePress. [Google Scholar]
 198. Skrzypek, A. (2017). Organizacja turkusowa – szansa na nową jakość zarządzania czy utopia? Problemy Jakości, 49(12), 2–9, https://doi.org/10.15199/48.2017.12.1. [Google Scholar]
 199. Sypniewska, B. and Baran, M. (2019). Konferencja „Przyszłość HR z perspektywy nauki i biznesu. Przywództwo 3.0”. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 1, 131–136. [Google Scholar]
 200. Tabaszewska-Zajbert, E. and Sokołowska-Durkalec, A. (2018). Coaching jako narzędzie wsparcia turkusowego modelu organizacji. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 19(8), 617–629. [Google Scholar]
 201. Webster, J. and Watson, R.T. (2002). Analyzing the Past to Prepare for the Future: Writing a Literature Review. MIS Quarterly, 26(2), 13–23. [Google Scholar]
 202. Wilberg, K. (1997). The Eye of Spirit: An Integral Vision for a World Gone Slightly Mad. Shambbala, Publication Boston. [Google Scholar]
 203. Wilberg, K. (2000). Integral Psychology: Consciousness, Spirit, Psychology, Therapy. Shambbala, Publication Boston. [Google Scholar]
 204. Wilberg, K. (2006). Integralna teoria wszystkiego. Wizja dla biznesu, polityki, nauki i duchowości. Poznań: Zysk i Spółka. [Google Scholar]
 205. Wright, S. (2008). An Exploration of Integral Leadership, http://www.thecoachingproject.com/wpcontent/uploads/Introduction_to_Integral_Leadership. pdf (20.09.2019). [Google Scholar]
 206. Zaleśna, A. (2018). Oczekiwania pracowników różnych pokoleń dotyczące wybranych elementów społecznej odpowiedzialności pracodawcy. Przegląd Organizacji, 4, 46–50, https://doi.org/10.33141/po.2018.04.07. [Google Scholar]
 207. Ziębicki, B. (2017). Organizacje bez „szefów” – współczesna moda czy nowy paradygmat zarządzania? Humanizacja Pracy, 4, 80–90. [Google Scholar]
 208. Zygadło, A. (2018). Poczucie podmiotowości i zaangażowanie pracowników we współczesnych samozarządzających się organizacjach. Relacje. Studia z Nauk Społecznych, 5, 151–160. [Google Scholar]
 209. Baczyńska, A. and Korzyński, P. (2017). Leadership Competencies Among Managers. Journal of Management and Business Administration. Central Europe, 2, 6–22, https://doi.org/10.7206/jmba.ce.2450-7814.193. [Google Scholar]
 210. Bartosiewicz, S. (2017). Turquise Companies, Future or Utopia? Central and Eastern Journal of Management and Economics, 5(3), 393–397. [Google Scholar]
 211. Beck, D. and Cowan, Ch. (1996). Spiral Dynamics: mastering Values, Leadership, and Change. Blackwell Publications: Malden, MA. [Google Scholar]
 212. Blikle, A. (2014). Kompendium turkusowej organizacji, http://www.moznainaczej.com.pl/Download/Turkus/A.Blikle_Kompendium_turkusowej_ samoorganizacji.pdf (14.05.2019). [Google Scholar]
 213. Blikle, A. (2015). Demokracja partnerska, http://www.moznainaczej.com.pl/artykuly-wlasne/demokracja-partnerska (23.06.2019). [Google Scholar]
 214. Blikle, A. (2017). Organizacje turkusowe w Polsce, http://www.moznainaczej.com.pl/organizacje-turkusowe-w-polsce (10.02.2019). [Google Scholar]
 215. Blikle, A. (2018). Doktryna jakości, Wydanie II turkusowe (Rzecz o turkusowej samoorganizacji, https://(www.moznainaczej.com.pl/Download/DoktrynaJakosci/DoktrynaJako%C5%9Bci_ wydanie_II.pdf (23.07.2019). [Google Scholar]
 216. Collins, J. (2018). Od dobrego do wielkiego. Czynniki trwałego rozwoju i zwycięstwa firm. Warszawa: MT Biznes. [Google Scholar]
 217. Cowan, Ch. and Teodorovic, N. (2000). Spiral dynamic. Strategy&Leadership, 28(1), 4–12, https://doi.org/10.1108/10878570010335912. [Google Scholar]
 218. Czakon, W. (ed.) (2016). Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu. Warszawa: Wydawnictwo Nieoczywiste. [Google Scholar]
 219. Czarkowska, L.D. (2012). Zarządzanie zintegrowane i coachingowe. Pierścień transformacji jako narzędzie rozwoju świadomości. In: L.D. Czarkowska (ed.), Coaching jako wskaźnik zmian paradygmatów w zarządzaniu. Warszawa: Poltext. [Google Scholar]
 220. Czop, K., (2014). Zdolność organizacji do wprowadzania zmian i jej wpływ na proces zarządzania zmianą. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, 24(2), 69–81, https://doi.org/10.17512/znpcz.2016.4.2.07. [Google Scholar]
 221. De Marco, T. and Lister, T. (2002). Czynnik ludzki. Skuteczne przedsięwzięcie i wydajne zespoły. (Peopleware: Productive Projects and Teams). Warszawa: Wyd. Naukowo-Techniczne. [Google Scholar]
 222. Deming, E.W. (1995). Out of Crisis, Massachusetts Institute of Technology. Center for Advanced Engineering Study, MIT Cambridge. [Google Scholar]
 223. Drucker, P. (1999). Management Challenges for the 21st Century, Classic Drucker Collection. Soundview Executive Book Summaries 10 LaCrue Avenue, Concordville, Pennsylvania. [Google Scholar]
 224. Dudziuk, I. and Rybarczyk, A. (2017). Analiza ścieżki decyzyjnej i jej implementacja w środowisku małego i średniego przedsiębiorstwa. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 12, 136–143. [Google Scholar]
 225. Galat, W. (2018). Turkusowe organizacje odpowiedzią na wyzwania rynku pracy. (Teal organizations as an answer to challenges on the labor market). Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (Scientific Journal of the WSB University in Poznań), 82(5), 35–43. [Google Scholar]
 226. Graves, C.W. (1965). Value Systems and relation to Managerial Controls and Organization. https://ostromworkshop.indiana.edu/library/node/73462 [accessed on: 12.09.2019], https://doi.org/10.1177/002216787001000205. [Google Scholar]
 227. Graves, C.W. (1970). Levels of Existence: An Open System Theory of Values. Journal of Humanistic Psychology, 10, 131–155. [Google Scholar]
 228. Graves, C.W. (2005). The never-ending quest: Clare W. Graves explores human nature. Santa Barbara: ECLAT Publishing. [Google Scholar]
 229. Gutkowski, M. and Holwak, J., Integralne przywództwo w świecie VUCA, http://wilber.pl/media/pdf/Integralne%20Przyw%c3%b3dztwo%20w%20%c5%9bwiecie%20 VUCA.pdf (20.09.2019). [Google Scholar]
 230. Holwek, J. (2018). Dajmy już spokój z tym turkusem. O tym, jak piękna praktyka staje się modą, a nawet ideologią. Coaching Review, 1(10), 11–30, https://doi.org/10.7206/cr.2081-7029.56. [Google Scholar]
 231. Hopej-Tomaszycka, M. and Hopej, M. (2018). Struktury organizacyjne turkusowych organizacji. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie, 130, 233–242, https://doi.org/10.29119/1641-3466.2018.130.20. [Google Scholar]
 232. Iwko, J. and Pisarska, A. (2019). Realizacja funkcji personalnej w organizacji turkusowej. Problemy Jakości, 51(4), 2–10, https://doi.org/10.15199/46.2019.5.1. [Google Scholar]
 233. Jeznach, A. (2017). Szef, który ma czas. Gliwice: Wydawnictwo Helion. [Google Scholar]
 234. Kałwa-Rojczyk, A. (2018). Funkcjonowanie turkusowych organizacji w kontekście kompetencji pracowniczych. Studia i Prace WNEiZ US, Problemy współczesnej ekonomii, 51(2), 45–54, https://doi.org/10.18276/sip.2018.51/2-04. [Google Scholar]
 235. Kirov, N. and Kirova, N. (2017). Do „turkusu” trzeba dojrzeć! Czyli gdzie zaczyna się świadome przywództwo? Personel i Zarządzanie, 10, 18–23. [Google Scholar]
 236. Kirova, N. (2017) Talenty lidera: jak stać się świadomym przywódcą? Personel i Zarządzanie, 11, 64–67. [Google Scholar]
 237. Kozina, A. and Pieczonka, A. (2017). Negocjacje w turkusowej organizacji. Zarządzanie i Finanse, 15(2), part 1, 163–176, https://doi.org/10.18276/miz.2018.51-20. [Google Scholar]
 238. Kozina, A. and Pieczonka, A. (2018). Turkusowe podejście do zarządzania konfliktami organizacyjnymi. Marketing i Zarządzanie, 1(51), 207–214. [Google Scholar]
 239. Laloux, F. (2015). Pracować inaczej. Warszawa: Wyd. Studio EMKA, https://doi.org/10.15358/9783800649143. [Google Scholar]
 240. Mażul, E. (2016). Czerwień czy turkus: opresyjna i nieopresyjna komunikacja w zarządzaniu zespołem. Personel i Zarządzanie, 12, 48–51. [Google Scholar]
 241. Mazur, Z. and Orłowska, A. (2018). Jak zaplanować i przeprowadzić systematyczny przegląd literatury. Polskie Forum Psychologiczne, 23(2), 235–251. [Google Scholar]
 242. Morgan, J. (2014). The Future of Work, Amazon Digital Services. Wiley. [Google Scholar]
 243. Paliszkiewicz, J., Gołuchowski, J. and Koohang, A. (2015). Leadership, trust, and knowledge management in relations to organizational performance: Developing and instrument. Online Journal of Applied Knowledge Management, 3(2), 19–35. [Google Scholar]
 244. Pluta, A. (2016). Organizacja turkusu – możliwości i problemy wdrożeni. Kapitał Ludzki – Rozwój Ku Wartościom, 10/2016, 107–126. [Google Scholar]
 245. Pluta, A. (2017). Kanon wartości pracowników i wartości organizacji, jako podstawa do wdrożenia koncepcji Organizacji Turkusu. Marketing i Rynek, 4, 304–315. [Google Scholar]
 246. Powichrowska, B. (2018). Od zarządzania wiedzą do zarządzania w kolorze turkusu. Przedsiębiorstwo & Finanse, 1, 95–104. [Google Scholar]
 247. Rosiński, J. (2018). Creating an Evolutionary Teal Organization on a Step-by-step Basis. A Case Study. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 19(6), 243–256. [Google Scholar]
 248. Rudawska, E. (2015). Koncepcja wartości w relacjach pracownik-organizacja (The idea of values in employee-organization relations). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 39(2), 393–405. [Google Scholar]
 249. Sinek, S. (2018). Zaczynaj od dlaczego. Jak wielcy liderzy inspirują innych do działania. Warszawa: OnePress. [Google Scholar]
 250. Skrzypek, A. (2017). Organizacja turkusowa – szansa na nową jakość zarządzania czy utopia? Problemy Jakości, 49(12), 2–9, https://doi.org/10.15199/48.2017.12.1. [Google Scholar]
 251. Sypniewska, B. and Baran, M. (2019). Konferencja „Przyszłość HR z perspektywy nauki i biznesu. Przywództwo 3.0”. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 1, 131–136. [Google Scholar]
 252. Tabaszewska-Zajbert, E. and Sokołowska-Durkalec, A. (2018). Coaching jako narzędzie wsparcia turkusowego modelu organizacji. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 19(8), 617–629. [Google Scholar]
 253. Webster, J. and Watson, R.T. (2002). Analyzing the Past to Prepare for the Future: Writing a Literature Review. MIS Quarterly, 26(2), 13–23. [Google Scholar]
 254. Wilberg, K. (1997). The Eye of Spirit: An Integral Vision for a World Gone Slightly Mad. Shambbala, Publication Boston. [Google Scholar]
 255. Wilberg, K. (2000). Integral Psychology: Consciousness, Spirit, Psychology, Therapy. Shambbala, Publication Boston. [Google Scholar]
 256. Wilberg, K. (2006). Integralna teoria wszystkiego. Wizja dla biznesu, polityki, nauki i duchowości. Poznań: Zysk i Spółka. [Google Scholar]
 257. Wright, S. (2008). An Exploration of Integral Leadership, http://www.thecoachingproject.com/wpcontent/uploads/Introduction_to_Integral_Leadership. pdf (20.09.2019). [Google Scholar]
 258. Zaleśna, A. (2018). Oczekiwania pracowników różnych pokoleń dotyczące wybranych elementów społecznej odpowiedzialności pracodawcy. Przegląd Organizacji, 4, 46–50, https://doi.org/10.33141/po.2018.04.07. [Google Scholar]
 259. Ziębicki, B. (2017). Organizacje bez „szefów” – współczesna moda czy nowy paradygmat zarządzania? Humanizacja Pracy, 4, 80–90. [Google Scholar]
 260. Zygadło, A. (2018). Poczucie podmiotowości i zaangażowanie pracowników we współczesnych samozarządzających się organizacjach. Relacje. Studia z Nauk Społecznych, 5, 151–160. [Google Scholar]
 261. Baczyńska, A. and Korzyński, P. (2017). Leadership Competencies Among Managers. Journal of Management and Business Administration. Central Europe, 2, 6–22, https://doi.org/10.7206/jmba.ce.2450-7814.193. [Google Scholar]
 262. Bartosiewicz, S. (2017). Turquise Companies, Future or Utopia? Central and Eastern Journal of Management and Economics, 5(3), 393–397. [Google Scholar]
 263. Beck, D. and Cowan, Ch. (1996). Spiral Dynamics: mastering Values, Leadership, and Change. Blackwell Publications: Malden, MA. [Google Scholar]
 264. Blikle, A. (2014). Kompendium turkusowej organizacji, http://www.moznainaczej.com.pl/Download/Turkus/A.Blikle_Kompendium_turkusowej_ samoorganizacji.pdf (14.05.2019). [Google Scholar]
 265. Blikle, A. (2015). Demokracja partnerska, http://www.moznainaczej.com.pl/artykuly-wlasne/demokracja-partnerska (23.06.2019). [Google Scholar]
 266. Blikle, A. (2017). Organizacje turkusowe w Polsce, http://www.moznainaczej.com.pl/organizacje-turkusowe-w-polsce (10.02.2019). [Google Scholar]
 267. Blikle, A. (2018). Doktryna jakości, Wydanie II turkusowe (Rzecz o turkusowej samoorganizacji, https://(www.moznainaczej.com.pl/Download/DoktrynaJakosci/DoktrynaJako%C5%9Bci_ wydanie_II.pdf (23.07.2019). [Google Scholar]
 268. Collins, J. (2018). Od dobrego do wielkiego. Czynniki trwałego rozwoju i zwycięstwa firm. Warszawa: MT Biznes. [Google Scholar]
 269. Cowan, Ch. and Teodorovic, N. (2000). Spiral dynamic. Strategy&Leadership, 28(1), 4–12, https://doi.org/10.1108/10878570010335912. [Google Scholar]
 270. Czakon, W. (ed.) (2016). Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu. Warszawa: Wydawnictwo Nieoczywiste. [Google Scholar]
 271. Czarkowska, L.D. (2012). Zarządzanie zintegrowane i coachingowe. Pierścień transformacji jako narzędzie rozwoju świadomości. In: L.D. Czarkowska (ed.), Coaching jako wskaźnik zmian paradygmatów w zarządzaniu. Warszawa: Poltext. [Google Scholar]
 272. Czop, K., (2014). Zdolność organizacji do wprowadzania zmian i jej wpływ na proces zarządzania zmianą. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, 24(2), 69–81, https://doi.org/10.17512/znpcz.2016.4.2.07. [Google Scholar]
 273. De Marco, T. and Lister, T. (2002). Czynnik ludzki. Skuteczne przedsięwzięcie i wydajne zespoły. (Peopleware: Productive Projects and Teams). Warszawa: Wyd. Naukowo-Techniczne. [Google Scholar]
 274. Deming, E.W. (1995). Out of Crisis, Massachusetts Institute of Technology. Center for Advanced Engineering Study, MIT Cambridge. [Google Scholar]
 275. Drucker, P. (1999). Management Challenges for the 21st Century, Classic Drucker Collection. Soundview Executive Book Summaries 10 LaCrue Avenue, Concordville, Pennsylvania. [Google Scholar]
 276. Dudziuk, I. and Rybarczyk, A. (2017). Analiza ścieżki decyzyjnej i jej implementacja w środowisku małego i średniego przedsiębiorstwa. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 12, 136–143. [Google Scholar]
 277. Galat, W. (2018). Turkusowe organizacje odpowiedzią na wyzwania rynku pracy. (Teal organizations as an answer to challenges on the labor market). Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (Scientific Journal of the WSB University in Poznań), 82(5), 35–43. [Google Scholar]
 278. Graves, C.W. (1965). Value Systems and relation to Managerial Controls and Organization. https://ostromworkshop.indiana.edu/library/node/73462 [accessed on: 12.09.2019], https://doi.org/10.1177/002216787001000205. [Google Scholar]
 279. Graves, C.W. (1970). Levels of Existence: An Open System Theory of Values. Journal of Humanistic Psychology, 10, 131–155. [Google Scholar]
 280. Graves, C.W. (2005). The never-ending quest: Clare W. Graves explores human nature. Santa Barbara: ECLAT Publishing. [Google Scholar]
 281. Gutkowski, M. and Holwak, J., Integralne przywództwo w świecie VUCA, http://wilber.pl/media/pdf/Integralne%20Przyw%c3%b3dztwo%20w%20%c5%9bwiecie%20 VUCA.pdf (20.09.2019). [Google Scholar]
 282. Holwek, J. (2018). Dajmy już spokój z tym turkusem. O tym, jak piękna praktyka staje się modą, a nawet ideologią. Coaching Review, 1(10), 11–30, https://doi.org/10.7206/cr.2081-7029.56. [Google Scholar]
 283. Hopej-Tomaszycka, M. and Hopej, M. (2018). Struktury organizacyjne turkusowych organizacji. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie, 130, 233–242, https://doi.org/10.29119/1641-3466.2018.130.20. [Google Scholar]
 284. Iwko, J. and Pisarska, A. (2019). Realizacja funkcji personalnej w organizacji turkusowej. Problemy Jakości, 51(4), 2–10, https://doi.org/10.15199/46.2019.5.1. [Google Scholar]
 285. Jeznach, A. (2017). Szef, który ma czas. Gliwice: Wydawnictwo Helion. [Google Scholar]
 286. Kałwa-Rojczyk, A. (2018). Funkcjonowanie turkusowych organizacji w kontekście kompetencji pracowniczych. Studia i Prace WNEiZ US, Problemy współczesnej ekonomii, 51(2), 45–54, https://doi.org/10.18276/sip.2018.51/2-04. [Google Scholar]
 287. Kirov, N. and Kirova, N. (2017). Do „turkusu” trzeba dojrzeć! Czyli gdzie zaczyna się świadome przywództwo? Personel i Zarządzanie, 10, 18–23. [Google Scholar]
 288. Kirova, N. (2017) Talenty lidera: jak stać się świadomym przywódcą? Personel i Zarządzanie, 11, 64–67. [Google Scholar]
 289. Kozina, A. and Pieczonka, A. (2017). Negocjacje w turkusowej organizacji. Zarządzanie i Finanse, 15(2), part 1, 163–176, https://doi.org/10.18276/miz.2018.51-20. [Google Scholar]
 290. Kozina, A. and Pieczonka, A. (2018). Turkusowe podejście do zarządzania konfliktami organizacyjnymi. Marketing i Zarządzanie, 1(51), 207–214. [Google Scholar]
 291. Laloux, F. (2015). Pracować inaczej. Warszawa: Wyd. Studio EMKA, https://doi.org/10.15358/9783800649143. [Google Scholar]
 292. Mażul, E. (2016). Czerwień czy turkus: opresyjna i nieopresyjna komunikacja w zarządzaniu zespołem. Personel i Zarządzanie, 12, 48–51. [Google Scholar]
 293. Mazur, Z. and Orłowska, A. (2018). Jak zaplanować i przeprowadzić systematyczny przegląd literatury. Polskie Forum Psychologiczne, 23(2), 235–251. [Google Scholar]
 294. Morgan, J. (2014). The Future of Work, Amazon Digital Services. Wiley. [Google Scholar]
 295. Paliszkiewicz, J., Gołuchowski, J. and Koohang, A. (2015). Leadership, trust, and knowledge management in relations to organizational performance: Developing and instrument. Online Journal of Applied Knowledge Management, 3(2), 19–35. [Google Scholar]
 296. Pluta, A. (2016). Organizacja turkusu – możliwości i problemy wdrożeni. Kapitał Ludzki – Rozwój Ku Wartościom, 10/2016, 107–126. [Google Scholar]
 297. Pluta, A. (2017). Kanon wartości pracowników i wartości organizacji, jako podstawa do wdrożenia koncepcji Organizacji Turkusu. Marketing i Rynek, 4, 304–315. [Google Scholar]
 298. Powichrowska, B. (2018). Od zarządzania wiedzą do zarządzania w kolorze turkusu. Przedsiębiorstwo & Finanse, 1, 95–104. [Google Scholar]
 299. Rosiński, J. (2018). Creating an Evolutionary Teal Organization on a Step-by-step Basis. A Case Study. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 19(6), 243–256. [Google Scholar]
 300. Rudawska, E. (2015). Koncepcja wartości w relacjach pracownik-organizacja (The idea of values in employee-organization relations). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 39(2), 393–405. [Google Scholar]
 301. Sinek, S. (2018). Zaczynaj od dlaczego. Jak wielcy liderzy inspirują innych do działania. Warszawa: OnePress. [Google Scholar]
 302. Skrzypek, A. (2017). Organizacja turkusowa – szansa na nową jakość zarządzania czy utopia? Problemy Jakości, 49(12), 2–9, https://doi.org/10.15199/48.2017.12.1. [Google Scholar]
 303. Sypniewska, B. and Baran, M. (2019). Konferencja „Przyszłość HR z perspektywy nauki i biznesu. Przywództwo 3.0”. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 1, 131–136. [Google Scholar]
 304. Tabaszewska-Zajbert, E. and Sokołowska-Durkalec, A. (2018). Coaching jako narzędzie wsparcia turkusowego modelu organizacji. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 19(8), 617–629. [Google Scholar]
 305. Webster, J. and Watson, R.T. (2002). Analyzing the Past to Prepare for the Future: Writing a Literature Review. MIS Quarterly, 26(2), 13–23. [Google Scholar]
 306. Wilberg, K. (1997). The Eye of Spirit: An Integral Vision for a World Gone Slightly Mad. Shambbala, Publication Boston. [Google Scholar]
 307. Wilberg, K. (2000). Integral Psychology: Consciousness, Spirit, Psychology, Therapy. Shambbala, Publication Boston. [Google Scholar]
 308. Wilberg, K. (2006). Integralna teoria wszystkiego. Wizja dla biznesu, polityki, nauki i duchowości. Poznań: Zysk i Spółka. [Google Scholar]
 309. Wright, S. (2008). An Exploration of Integral Leadership, http://www.thecoachingproject.com/wpcontent/uploads/Introduction_to_Integral_Leadership. pdf (20.09.2019). [Google Scholar]
 310. Zaleśna, A. (2018). Oczekiwania pracowników różnych pokoleń dotyczące wybranych elementów społecznej odpowiedzialności pracodawcy. Przegląd Organizacji, 4, 46–50, https://doi.org/10.33141/po.2018.04.07. [Google Scholar]
 311. Ziębicki, B. (2017). Organizacje bez „szefów” – współczesna moda czy nowy paradygmat zarządzania? Humanizacja Pracy, 4, 80–90. [Google Scholar]
 312. Zygadło, A. (2018). Poczucie podmiotowości i zaangażowanie pracowników we współczesnych samozarządzających się organizacjach. Relacje. Studia z Nauk Społecznych, 5, 151–160. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Wyrzykowska, Barbara (2019). Wyrzykowska, B. . (2019). Teal Organizations: Literature Reviewand Future Research Directions. Central European Management Journal, 27(4), 124-141. https://doi.org/10.7206/cemj.2658-0845.12 (Original work published 2019)

MLA style

Wyrzykowska, Barbara. Wyrzykowska, B. . “Teal Organizations: Literature Reviewand Future Research Directions”. 2019. Central European Management Journal, vol. 27, no. 4, 2019, pp. 124-141.

Chicago style

Wyrzykowska, Barbara. Wyrzykowska, Barbara . “Teal Organizations: Literature Reviewand Future Research Directions”. Central European Management Journal, Central European Management Journal, 27, no. 4 (2019): 124-141. doi:10.7206/cemj.2658-0845.12.