en pl
en pl

Central European Management Journal

Show issue
Year 2016 
Volume 24 
Issue 1

City Placement: A New Element in the Strategy of Integrated Marketing Communication of Cities

Andrzej Szromnik
Cracow University of Economics

2016 24 (1) Central European Management Journal

DOI 10.7206/jmba.ce.2450-7814.166

Abstract

Purpose: Explanation of the essence and features of the “city placement” strategy, while observing the changes in “classic” forms of marketing communications used by cities and regions, including main pros and implementation procedures.

Methodology: This paper is conceptual and relies on diagnosis and analysis of “city placement” strategy implementation in a chosen Polish city as well as on the author’s professional experiences. Analysis of scarce existing marketing literature, including the notion of “product placement,” allowed us to present model structures, variations, and rules that explain the role and pros of the “city placement” strategy in the promotion mix of places.

Conclusions: This paper comprises not only a set of notions and models structuring the “city placement” phenomenon but also many operational concepts related to the implementation of this strategy, which makes this paper a valuable point in the discussion on innovative changes in the “promotion mix” of cities and regions.

Originality: “City placement” is a novelty in promotion strategies of cities and regions. In the existing literature on place marketing, there are no in-depth conceptual works explaining the role, features, and forms of “city placement.” This paper is a new approach suggested by the author and is an attempt to explain the process.

References

 1. Bączek, J.B. (2011). Psychologia eventów. Warszawa: Wyd. Stageman Polska. [Google Scholar]
 2. Chlebowicz, J., Grzegorczyk, A., Lustyk, D. and Myszczyszyn K. (2009). Event marketing jako nowa forma organizacji procesów komunikacyjnych. Warszawa: WSP. [Google Scholar]
 3. Choliński, A. (2013). Product Placement – planowanie, kreacja i pomiar skuteczności. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 4. Choliński, A. (2002). U źródeł product placement. Marketing w Praktyce, 8: 15–19. [Google Scholar]
 5. Czarnecki, A. (2002). Pomiar skuteczności product placement. Marketing w Praktyce, 12: 5–8. [Google Scholar]
 6. Dębski, M. and Jakubowicz-Ginalska, A. (eds.) (2014). Komunikacja marketingowa we współczesnych działaniach prowizerunkowych. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XV(4), part I. [Google Scholar]
 7. Getz, D. (2008). Event tourism: definition, evolution and research. Tourism Management, 29(3): 403–428, http://dx.doi.org/10.1016/j.tourman.2007.07.017 [Google Scholar]
 8. Gębarowski, M. (2011). Determinanty skutecznego wykorzystania serwisów społecznościowych w działaniach promocyjnych polskich miast, ZN Uniwersytetu Szczecińskiego, 663, Seria: Ekonomiczne Problemy Usług, 75: 449–460. [Google Scholar]
 9. Gębarowski, M. (2007). Nowoczesne formy promocji. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. [Google Scholar]
 10. Gębarowski, M. (2012). City placement – istota zjawiska oraz znaczenie w działaniach promocyjnych polskich miast. In: M. Gębarowski, L. Witek and B. Zatwardnicka-Madura (eds.), Marketing – aktualne problemy i kierunki ewolucji. Rzeszów: Politechnika Rzeszowska. [Google Scholar]
 11. Gmerek, N. and Misztak M. (2007). Product placement jako instrument komunikacji marketingowej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 473. [Google Scholar]
 12. Gołata, K. (2012). Możliwości wykorzystania product placement do budowania wizerunku miast i regionów. In: A. Adamus-Maruszyńska and R. Mackowska (eds.), Public Relations. Doskonalenie procesu komunikowania. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. [Google Scholar]
 13. Gustowski, W. (2012). Komunikacja w mediach społecznościowych. Gdynia: Novae Res. [Google Scholar]
 14. Hudson, S. and Ritchie, J.R.B. (2006). Promoting Destinations via Film Tourism: An Empirical Identification of Supporting Marketing Initiatives. Journal of Travel Research, 44(4). [Google Scholar]
 15. Kalinowska, D. (2011). Miasto movie – coraz więcej miast dostrzega korzyści z promowania się w filmach. Press, 3. [Google Scholar]
 16. Kalinowska, D. (2009). Miasta w innym formacie. Niestandardowa promocja miast staje się w Polsce standardem. Press, 11. [Google Scholar]
 17. Kasperska, B. and Mruk, H. (2001). Wydarzenia marketingowe. Marketing w Praktyce, 2. [Google Scholar]
 18. Kolber, D. (2003). Event – bliskie spotkanie marketingowe. Marketing w Praktyce, 9: 7–10. [Google Scholar]
 19. Kowalik, I. (2012). Ocena efektów działań promocyjnych jednostek samorządu terytorialnego. Handel Wewnętrzny, III. [Google Scholar]
 20. Kowalska, M. (2007). Zyskać przewagę – zintegrowaną komunikacją w nowoczesnym marketingu. Między teorią a praktyką. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek. [Google Scholar]
 21. Krzemiński, A. and Ratajczyk, P. (2006). Wirtualny product placement. Marketing w Praktyce, 6. [Google Scholar]
 22. Laszczak, M. (2003). Perswazyjny product placement. Marketing w Praktyce, 11. [Google Scholar]
 23. Laszczak, M. (2001). Zintegrowana komunikacja marketingowa. Marketing w Praktyce. [Google Scholar]
 24. Łopacińska, K. (2014). Social media w zintegrowanej komunikacji marketingowej. Marketing i Rynek, 12. [Google Scholar]
 25. Mazurek, G. (2008). Blogi i wirtualne społeczności – wykorzystanie w marketingu. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 26. Niemczyk, A. (2012). Film and its Impact on the Development of Tourism Movement. In: S. Hittmár (ed.), Regional Management – Theory, Practice and Development, Scientific Papers. Zilina: University of Zilina. [Google Scholar]
 27. Nowacki, R. (2012). Innowacyjność działań reklamowych – przejawy i skutki. In: Marketing przyszłości. Trendy, Strategie, Instrumenty. Komunikacja marketingowa podmiotów rynkowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 712(26). [Google Scholar]
 28. Odorowicz, A. (2003). Wspólne przedsięwzięcia promocyjne jako instrument komunikacji marketingowej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 624. [Google Scholar]
 29. Olejniczak, A. (2013). Event marketing jako jedna z form innowacji marketingowych w instytucjach naukowych i badawczych. Marketing i Rynek, 10. [Google Scholar]
 30. Peszko, K. (2010). Event marketing jako efektywne narzędzie komunikacji marketingowej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 136. [Google Scholar]
 31. Raszkowski, A. (2011). Nowe trendy w marketingu miejsc. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 241. [Google Scholar]
 32. Sadowski, A. and Szymaniak, T. (2008). Product placement w praktyce. Marketing i Rynek, 7. [Google Scholar]
 33. Saltik, I.A., Cosar, Y. and Kozak, M. (2011). Film Induced Tourism: Benefits and Challenges for Destination Marketing. European Journal of Tourism Research, 4(1). [Google Scholar]
 34. Trueman, M., Klemm, M. and Giroud, A. (2004). Can a city communicate? Bradford as a corporate brand. Corporate Communications: An International Journal, 9(4). [Google Scholar]
 35. Urbaniec, E. (2009). Product Placement – medioznawstwo a marketing kreatywny. Gdynia: Novae Res. [Google Scholar]
 36. Wyrwisz, J. (2013). Product Placement – korzyści i ograniczenia w komunikacji marketingowej produktów i usług. Przegląd Organizacji, 11: 43–47. [Google Scholar]
 37. Zanger, C. and Sistenich, F. (1996). Eventmarketing. Marketing ZFP, 20: 233–242. [Google Scholar]
 38. Zawadzki, P. (2013). City placement jako element promocji produktu turystycznego miast. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 304. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Szromnik, Andrzej (2016). Szromnik, A. . (2016). City Placement: A New Element in the Strategy of Integrated Marketing Communication of Cities. Central European Management Journal, 24(1), 113-132. https://doi.org/10.7206/jmba.ce.2450-7814.166 (Original work published 2016)

MLA style

Szromnik, Andrzej. Szromnik, A. . “City Placement: A New Element In The Strategy Of Integrated Marketing Communication Of Cities”. 2016. Central European Management Journal, vol. 24, no. 1, 2016, pp. 113-132.

Chicago style

Szromnik, Andrzej. Szromnik, Andrzej . “City Placement: A New Element In The Strategy Of Integrated Marketing Communication Of Cities”. Central European Management Journal, Central European Management Journal, 24, no. 1 (2016): 113-132. doi:10.7206/jmba.ce.2450-7814.166.