en pl
en pl

Central European Management Journal

Show issue
Year 2012 
Volume 20 
Issue 1

Emic and etic methodologies in the study of culture in management

Łukasz Sułkowski
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

2012 20 (1) Central European Management Journal

Abstract

Cel: celem artykułu jest analiza możliwości zastosowania rozróżnienia na koncepcje
emic i etic w metodologii nauk o zarządzaniu. Rozróżnienie na te dwa podejścia
jest znaczące w badaniach kulturowych w lingwistyce, antropologii kulturowej
oraz socjologii. Jednak nie jest to dychotomia zbyt rozpowszechniona w naukach
o zarządzaniu. Jest również bardzo mało znana w polskim dyskursie zarządzania.

Metodologia: artykuł eksploatuje podejście emic i etic w odniesieniu do problemów kultury
organizacyjnej. Wskazanie na ten fundamentalny rozdział metodologiczny pozwala rozjaśnić pojęcie kultury organizacyjnej oraz przeanalizować możliwości jej kształtowania.

Wnioski: przy obecnym stanie wiedzy na temat kultury organizacyjnej trudno uznać, że
któraś z orientacji (emic/etic) jest skuteczniejsza w znaczeniu metodologicznym. A zatem użyteczne poznawczo jest stosowanie pluralizmu metodologicznego i łączenie w badaniach kulturowych obu orientacji.

Full metadata record

Cite this record

APA style

Sułkowski, Łukasz (2012). Sułkowski, Ł. . (2012). Emic and etic methodologies in the study of culture in management. Central European Management Journal, 20(1), 64-71. (Original work published 2012)

MLA style

Sułkowski, Łukasz. Sułkowski, Ł. . “Emic And Etic Methodologies In The Study Of Culture In Management”. 2012. Central European Management Journal, vol. 20, no. 1, 2012, pp. 64-71.

Chicago style

Sułkowski, Łukasz. Sułkowski, Łukasz . “Emic And Etic Methodologies In The Study Of Culture In Management”. Central European Management Journal, Central European Management Journal, 20, no. 1 (2012): 64-71.