en pl
en pl

Central European Management Journal

Show issue
Year 2012 
Volume 20 
Issue 1

Money illusion and the motivational value of wages in the light of economic statistics

Julian Daszkowski
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

2012 20 (1) Central European Management Journal

Abstract

Cel: w artykule podjęto próbę eksploracji niektórych związków między teoretycznymi terminami motywacyjnej teorii oczekiwań pracowniczych a oficjalnymi danymi statystyk ekonomicznych.

Metodologia: szeregi czasowe decylowych wskaźników nominalnych i realnych plac w Polsce
przeanalizowano w sposób podobny do regresji kwantylowej.

Wnioski: wszystkie decylowe wskaźniki płac nominalnych rosną, ale ich realne wartości
rosną tylko dla najwyższych z nich, przy niemal niezmienionych poziomach pozostałych
wskaźników realnych w latach 1992–2008.

Ograniczenia badawcze/konsekwencje: opisane efekty jako warunki konieczne dla wystąpienia iluzji pieniądza prawdopodobnie mogą kształtować subiektywne oczekiwania w różny sposób nie tylko dla płac nominalnych i realnych, ale także odmiennie dla płac wysokich niż dla płac niskich.

Oryginalność: w przeszukanej literaturze nie znaleziono analizy tego typu.

Full metadata record

Cite this record

APA style

Daszkowski, J. . (2012). Money illusion and the motivational value of wages in the light of economic statistics. Central European Management Journal, 20(1), 33-48. (Original work published 2012)

MLA style

Daszkowski, J. . “Money Illusion And The Motivational Value Of Wages In The Light Of Economic Statistics”. 2012. Central European Management Journal, vol. 20, no. 1, 2012, pp. 33-48.

Chicago style

Daszkowski, Julian . “Money Illusion And The Motivational Value Of Wages In The Light Of Economic Statistics”. Central European Management Journal, Central European Management Journal, 20, no. 1 (2012): 33-48.