en pl
en pl

Decyzje

Show issue
Year 2014-04-10 
Issue 5

Rationality of the voter and the participation paradox. The meaning of instrumental motivation for the explanation of voter abstention in 2005

Wirginia Aksztejn
PBS DGA Sp. z o.o.

2014-04-10 (5) Decyzje

Abstract

Artykuł przedstawia teorię partycypacji wyborczej wyrastającą z założeń o racjonalnym działaniu. Zapoczątkowany przez Anthony’ego Downsa nurt rozważań o zachowaniach wyborczych na pierwszy plan wysuwa instrumentalną motywację decyzji dotyczących udziału w głosowaniu. Analiza kosztów i korzyści przeprowadzana przez każdego wyborcę, biorąca pod uwagę jedynie korzyść płynącą z objęcia władzy przez preferowanego kandydata oraz szansę wpłynięcia na wynik wyborów, skłonić powinna wszystkich obywateli do absencji, co jednakże w rzeczywistości nie ma miejsca. Artykuł prezentuje kilka rozwiązań tego paradoksu partycypacji, ukazując na tle rozważań teoretycznych wyniki badań empirycznych nad absencją wyborczą.

Full metadata record

Cite this record

APA style

Aksztejn, Wirginia (2006). Aksztejn, W. . (2006). Rationality of the voter and the participation paradox. The meaning of instrumental motivation for the explanation of voter abstention in 2005. Decyzje, (5), 41 61. Retrieved de https://journal.kozminski.edu.pl/index.php/decyzje/article/view/204 (Original work published 2014-04-10)

MLA style

Aksztejn, Wirginia. Aksztejn, W. . “Rationality Of The Voter And The Participation Paradox. The Meaning Of Instrumental Motivation For The Explanation Of Voter Abstention In 2005”. 2014-04-10. Decyzje, no. 5, 2006, p. 41 61.

Chicago style

Aksztejn, Wirginia. Aksztejn, Wirginia . “Rationality Of The Voter And The Participation Paradox. The Meaning Of Instrumental Motivation For The Explanation Of Voter Abstention In 2005”. Decyzje, Decyzje, no. 5 (2006): 41 61. https://journal.kozminski.edu.pl/index.php/decyzje/article/view/204.