en pl
en pl

Decyzje

Show issue
Year 2014-04-10 
Issue 2

ELECTRE methods in deterministic and stochastic decision problems

Maciej Nowak
Katedra Badań Operacyjnych, Akademia Ekonomiczna w Katowicach

2014-04-10 (2) Decyzje

Abstract

(ze wstępu) Relacja preferencji indywidualnej pozostaje jednym z głównych zagadnień podejmowanych w naukach społecznych od ponad pięćdziesięciu lat. Intensywne badania prowadzone są zarówno przez ekonomistów, jak i psychologów zajmujących się wyborami społecznymi, ocenianiem i wartościowaniem. Prace takich badaczy jak Arrow (1951), Simon (1982) czy Kahneman i Tversky (1979) wywarły silny wpływ na badaczy pracujących nad zagadnieniami z zakresu podejmowania decyzji i doprowadziły do sformułowania nowego paradygmatu, w którym punkt ciężkości rozważań przesuwa się z prób odpowiedzi na pytanie o to, jaką decyzję należy podjąć, na zagadnienia związane z lepszym rozumieniem problemu decyzyjnego. W tym ujęciu analizę decyzji zastępuje wspomaganie decyzji, w którym istotną rolę odgrywa analityk wspierający decydenta w formułowaniu wariantów decyzyjnych, konstruowaniu kryteriów oceny wariantów oraz wyborze formy agregacji ocen dokonywanych względem poszczególnych kryteriów. W nowym podejściu podkreśla się wielokryterialny charakter problemu decyzyjnego. Zwraca się uwagę na fakt, że decyzje zwykle mają prowadzić do zaspokojenia całego zbioru potrzeb decydenta, a co za tym idzie nie jest ani uzasadnionym, ani praktycznym sprowadzanie porównania wariantów do porównania ich ocen względem pojedynczego kryterium.

Full metadata record

Cite this record

APA style

Nowak, Maciej (2004). Nowak, M. . (2004). ELECTRE methods in deterministic and stochastic decision problems. Decyzje, (2), 36 65. Retrieved de https://journal.kozminski.edu.pl/index.php/decyzje/article/view/215 (Original work published 2014-04-10)

MLA style

Nowak, Maciej. Nowak, M. . “Electre Methods In Deterministic And Stochastic Decision Problems”. 2014-04-10. Decyzje, no. 2, 2004, p. 36 65.

Chicago style

Nowak, Maciej. Nowak, Maciej . “Electre Methods In Deterministic And Stochastic Decision Problems”. Decyzje, Decyzje, no. 2 (2004): 36 65. https://journal.kozminski.edu.pl/index.php/decyzje/article/view/215.