en pl
en pl

Decyzje

Show issue
Year 2014-04-10 
Issue 2

ELECTRE methods in deterministic and stochastic decision problems

Maciej Nowak
Katedra Badań Operacyjnych, Akademia Ekonomiczna w Katowicach

2014-04-10 (2) Decyzje

Abstract

(ze wstępu) Relacja preferencji indywidualnej pozostaje jednym z głównych zagadnień podejmowanych w naukach społecznych od ponad pięćdziesięciu lat. Intensywne badania prowadzone są zarówno przez ekonomistów, jak i psychologów zajmujących się wyborami społecznymi, ocenianiem i wartościowaniem. Prace takich badaczy jak Arrow (1951), Simon (1982) czy Kahneman i Tversky (1979) wywarły silny wpływ na badaczy pracujących nad zagadnieniami z zakresu podejmowania decyzji i doprowadziły do sformułowania nowego paradygmatu, w którym punkt ciężkości rozważań przesuwa się z prób odpowiedzi na pytanie o to, jaką decyzję należy podjąć, na zagadnienia związane z lepszym rozumieniem problemu decyzyjnego. W tym ujęciu analizę decyzji zastępuje wspomaganie decyzji, w którym istotną rolę odgrywa analityk wspierający decydenta w formułowaniu wariantów decyzyjnych, konstruowaniu kryteriów oceny wariantów oraz wyborze formy agregacji ocen dokonywanych względem poszczególnych kryteriów. W nowym podejściu podkreśla się wielokryterialny charakter problemu decyzyjnego. Zwraca się uwagę na fakt, że decyzje zwykle mają prowadzić do zaspokojenia całego zbioru potrzeb decydenta, a co za tym idzie nie jest ani uzasadnionym, ani praktycznym sprowadzanie porównania wariantów do porównania ich ocen względem pojedynczego kryterium.

Full metadata record

Cite this record

APA style

Nowak, M. . (2004). ELECTRE methods in deterministic and stochastic decision problems. Decyzje, (2), 36 65. Retrieved de https://journal.kozminski.edu.pl/index.php/decyzje/article/view/215 (Original work published 2014-04-10)

MLA style

Nowak, M. . “Electre Methods In Deterministic And Stochastic Decision Problems”. 2014-04-10. Decyzje, no. 2, 2004, p. 36 65.

Chicago style

Nowak, Maciej . “Electre Methods In Deterministic And Stochastic Decision Problems”. Decyzje, Decyzje, no. 2 (2004): 36 65. https://journal.kozminski.edu.pl/index.php/decyzje/article/view/215.