en pl
en pl

Decyzje

Show issue
Year 2014-04-10 
Issue 1

The problem of information asymmetry in the insurance market

Michał Krawczyk
Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski

2014-04-10 (1) Decyzje

Abstract

W artykule wprowadzony zostaje nowy model rynku ubezpieczeniowego z asymetryczną informacją, oparty na założeniu o możliwości kosztownej weryfikacji informacji uzyskanej przez ubezpieczyciela od (potencjalnego) ubezpieczonego. Analizując interakcję pomiędzy stronami kontraktu ubezpieczeniowego jako trójetapową grę, autor wykazuje, że, dla prawdopodobnych wartości parametrów, model z informacją kosztowną implikuje (podobnie jak modele z informacją niedostępną) niepełne ubezpieczenie dla grupy "niskiego ryzyka". Dla rosnących kosztów weryfikacji i malejącego "odszkodowania" należnego ubezpieczycielowi w przypadku wykrycia fałszywej deklaracji, strategie ubezpieczycieli aproksymują te implikowane przez model z informacją niedostępną (korzystny dla grupy "wysokiego ryzyka"). Wraz ze spadkiem kosztów weryfikacji i wzrostem "odszkodowania" za fałszywe deklaracje - model upraszcza się do (korzystnego dla ubezpieczyciela lub - stosownie do struktury rynku - dla grupy niskiego ryzyka) modelu z informacją publicznie dostępną. Wprowadzenie modelu z kosztowną weryfikacją poprzedza przegląd wcześniejszych propozycji.

Full metadata record

Cite this record

APA style

Krawczyk, M. . (2004). The problem of information asymmetry in the insurance market. Decyzje, (1), 56 80. Retrieved de https://journal.kozminski.edu.pl/index.php/decyzje/article/view/220 (Original work published 2014-04-10)

MLA style

Krawczyk, M. . “The Problem Of Information Asymmetry In The Insurance Market”. 2014-04-10. Decyzje, no. 1, 2004, p. 56 80.

Chicago style

Krawczyk, Michał . “The Problem Of Information Asymmetry In The Insurance Market”. Decyzje, Decyzje, no. 1 (2004): 56 80. https://journal.kozminski.edu.pl/index.php/decyzje/article/view/220.