en pl
en pl

Zeszyty Programu Top 15

Zobacz wydanie
Rok 12/2021 
Tom 12 
Numer 1

Rodzinność firmy rodzinnej w branży restauracyjnej w oczach klientów

Bartosz Worsztynowicz
Akademia Leona Koźmińskiego

12/2021 12 (1) Zeszyty Programu Top 15

DOI 10.7206/978-83-66502-07-9.top3

Abstrakt

Głównym celem artykułu jest identyfikacja percepcji rodzinności firm rodzinnych w branży restauracyjnej w oczach klientów. Dodatkowym celem jest ocena poszczególnych kanałów komunikowania rodzinności dostępnych dla rodzinnych restauracji. Przeprowadzono badanie ankietowe przy wykorzystaniu narzędzia badawczego w formie ankiety internetowej (CAWI). W badaniu udział wzięło 133 respondentów, dobranych w sposób celowy. Kwestionariusz ankiety został udostępniony na grupach społecznościowych poświęconych tematyce gastronomii. Do analizy statystycznej wykorzystano finalnie 132 poprawnie wypełnione kwestionariusze.
Wyniki badania wskazują wartości kojarzone przez badanych z rodzinnością restauracji
prowadzonych przez rodziny, a także odczuwane wartości dodane przy korzystaniu z ich usług.
Dodatkowo wyniki badania pokazują preferowane przez uczestników badania kanały
komunikowania rodzinności dostępne dla rodzinnych restauracji.
Nielosowy sposób doboru respondentów do próby w przeprowadzonym badaniu powoduje, że wyników badania nie można traktować jako reprezentatywnych. Na zniekształcenie wyników badania mogła również wpłynąć przewaga osób w wieku 18-26 lat, uczestniczących w badaniu.
Wnioski z badania mogą okazać się przydatne dla właścicieli rodzinnych restauracji, chcących podkreślać i promować rodzinność swoich przedsiębiorstw. Dodatkowo otrzymane wyniki badań mogą stanowić inspirację dla innych badaczy, zainteresowanych eksploracją fenomenu rodzinności firm rodzinnych.
W literaturze przedmiotu odnaleźć można wiele opracowań dotykających tematu wizerunku rodzinnych przedsiębiorstw. Brakuje jednak źródeł odnoszących się bezpośrednio do postrzegania rodzinności w branży gastronomicznej. Intencją tego artykułu jest wypełnienie istniejącej w tym zakresie luki badawczej.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Worsztynowicz, Bartosz (2021). Rodzinność firmy rodzinnej w branży restauracyjnej w oczach klientów. (2021). Rodzinność firmy rodzinnej w branży restauracyjnej w oczach klientów. Zeszyty Programu Top 15, 12(1), 56-83. https://doi.org/10.7206/978-83-66502-07-9.top3 (Original work published 12/2021n.e.)

MLA style

Worsztynowicz, Bartosz. „Rodzinność Firmy Rodzinnej W Branży Restauracyjnej W Oczach Klientów”. 12/2021n.e. Zeszyty Programu Top 15, t. 12, nr 1, 2021, ss. 56-83.

Chicago style

Worsztynowicz, Bartosz. „Rodzinność Firmy Rodzinnej W Branży Restauracyjnej W Oczach Klientów”. Zeszyty Programu Top 15, Zeszyty Programu Top 15, 12, nr 1 (2021): 56-83. doi:10.7206/978-83-66502-07-9.top3.