en pl
en pl

Zeszyty Programu Top 15

Zobacz wydanie
Rok 15/2021 
Tom 12 
Numer 1

Sukcesja w firmie rodzinnej a millenials

Julia Widuto
Akademia Leona Koźmińskiego

15/2021 12 (1) Zeszyty Programu Top 15

DOI 10.7206/978-83-66502-07-9.top2

Abstrakt

Celem artykułu jest poznanie sposobów postrzegania sukcesji przez millenialsów jako
potencjalnych sukcesorów ich rodzinnych przedsiębiorstw oraz określenie kroków, które
podejmują oni w ramach przygotowań do transferu międzypokoleniowego. Ważnym aspektem prowadzonych badań było także poznanie oczekiwań i obaw badanych millenialsów, które mają wpływ na chęć do przejęcia firmy rodzinnej. W celu eksploracji badanego fenomenu wykorzystano metodykę badań jakościowych, w tym technikę wywiadu. W badaniu uczestniczyło dziesięciu rozmówców – millenialsów – potencjalnych sukcesorów. Wyniki badania stanowią podstawę do poznania ich podejścia do przejęcia rodzinnego przedsiębiorstwa. Millenialsi, jako potencjalni sukcesorzy, są pełni obaw związanych z przejęciem firmy rodzinnej. Nie są jednak pozbawieni pozytywnych oczekiwań oraz odrobiny optymizmu związanego ze zjawiskiem sukcesji. Niezależnie od doświadczeń rozmówcy zgodnie opisywali proces sukcesji jako proces długofalowy, w którym potencjalny sukcesor powinien sukcesywnie obejmować wszystkie stanowiska w firmie, zanim otrzyma decyzyjność. Przedstawiciele pokolenia millenialsów w ostatnim czasie zaczęli stawiać swoje pierwsze kroki na rynku pracy, a część z nich oswaja się z perspektywą bycia potencjalnym sukcesorem firmy rodzinnej. Informacje na temat ich oczekiwań i obaw związanych z procesem sukcesji są w dużej mierze ograniczone. Istniejąca luka badawcza nadała kierunek do przeprowadzenia jednych z pierwszych tego typu badań jakościowych w celu uzupełnienia dotychczasowej wiedzy o aspekt podejścia do sukcesji nowego pokolenia sukcesorów jakimi, są millenialsi.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Widuto, Julia (2021). Sukcesja w firmie rodzinnej a millenials. (2021). Sukcesja w firmie rodzinnej a millenials. Zeszyty Programu Top 15, 12(1), 29-55. https://doi.org/10.7206/978-83-66502-07-9.top2 (Original work published 15/2021n.e.)

MLA style

Widuto, Julia. „Sukcesja W Firmie Rodzinnej A Millenials”. 15/2021n.e. Zeszyty Programu Top 15, t. 12, nr 1, 2021, ss. 29-55.

Chicago style

Widuto, Julia. „Sukcesja W Firmie Rodzinnej A Millenials”. Zeszyty Programu Top 15, Zeszyty Programu Top 15, 12, nr 1 (2021): 29-55. doi:10.7206/978-83-66502-07-9.top2.