en pl
en pl

Decyzje

Zobacz wydanie
Rok 6/2021 
Numer 35

Primacy Effects in Poland – supplement to Steven Linder

Jacek Haman
University of Warsaw

6/2021 (35) Decyzje

DOI 10.7206/DEC.1733-0092.152

Abstrakt

Tekst stanowi uzupełnienie artykułu S. Lindera i zawiera informacje o badaniach nad „efektem pozycji na liście” (primacy effect) w Polsce. Przedmiotem analiz J. Raciborskiego były wybory do rad narodowych w 1988 roku (ostatnie wybory przed przełomem demokratycznym w 1989 roku), wybory do Sejmu w latach 1989 i 1991. T. Żółtak badał istnienie efektu pozycji w wyborach do Senatu w latach 1991-2007. Największe polityczne znaczenie „efektu pozycji” miało miejsce w wyborach regionalnych w 2014 roku. Pomiaru siły tego efektu dokonał J. Flis. Przedmiotem kilku analiz był również efekt pozycji na liście partyjnej w wyborach proporcjonalnych – co jest jednak zupełnie osobnym zagadnieniem, gdyż w tym przypadku pozycja na liście powiązana jest z politycznym znaczeniem kandydata. W Polsce nie badano nigdy powiązania efektu pozycji z wyborami korespondencyjnymi – co wynika z marginalnego znaczenia tych ostatnich, a także obowiązujących procedur postępowania z głosami korespondencyjnymi, które uniemożliwiają osobną analizę treści głosów oddanych korespondencyjnie i w sposób tradycyjny.

Powiązania

 1. Flis, J. (2015). Efekt książeczki. In: Gendźwiłł, A., Rychard, A., Frydrych, A., Michalak, B., Rutkowski, J., Flis, J., Zbieranek, J., Co się stało 16 listopada? Wybory samorządowe 2014. Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego. [Google Scholar]
 2. Flis, J., Kaminski, M.M. (Forthcoming). Party-related primacy effects in proportional representation systems: Evidence from a natural experiment in Polish local elections. Public Choice. [Google Scholar]
 3. Gendźwiłł, A., Materska-Sosnowska, A., Michalak, B., Haman, J., Flis, J., Zbieranek, J., Cześnik, M., Pietrzyk, P. (2016). Nieważne głosy, ważny problem. Raport z badania kart do głosowania z wyborów do sejmików województw 2014. Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego. [Google Scholar]
 4. Gendźwiłł, A., Raciborski, J. (2014). Jak głosują wyborcy w warunkach preferencyjnych list wyborczych: przypadek Polski. Decyzje, 22, 47–70. [Google Scholar]
 5. Kaminski, M.M. (1999). How communism could have been saved: Formal analysis of electoral bargaining in Poland in 1989. Public Choice, 1(98), 83–109. [Google Scholar]
 6. Marcinkiewicz, K. (2014). Electoral contexts that assist voter coordination: Ballot position effects in Poland. Electoral Studies, 33(March), 322–334. [Google Scholar]
 7. Marcinkiewicz, K., Stegmaier, M. (2015). Ballot Position Effects Under Compulsory and Optional Preferential-List PR Electoral Systems. Political Behavior, 37(2), 465–486. [Google Scholar]
 8. Raciborski, J. (1989). Rytuał, plebiscyt czy wybory? Socjologiczna analiza wyborów do rad narodowych w 1988 roku. Warszawa: Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. [Google Scholar]
 9. Raciborski, J. (1997). Polskie wybory. Zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego 1989-1995. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. [Google Scholar]
 10. Żółtak, T. (2009). Wpływ miejsca na liście na wynik wyborczy w wyborach do Senatu RP. Unpublished master thesis, Institute of Sociology, Warsaw University. [Google Scholar]
 11. Flis, J. (2015). Efekt książeczki. In: Gendźwiłł, A., Rychard, A., Frydrych, A., Michalak, B., Rutkowski, J., Flis, J., Zbieranek, J., Co się stało 16 listopada? Wybory samorządowe 2014. Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego. [Google Scholar]
 12. Flis, J., Kaminski, M.M. (Forthcoming). Party-related primacy effects in proportional representation systems: Evidence from a natural experiment in Polish local elections. Public Choice. [Google Scholar]
 13. Gendźwiłł, A., Materska-Sosnowska, A., Michalak, B., Haman, J., Flis, J., Zbieranek, J., Cześnik, M., Pietrzyk, P. (2016). Nieważne głosy, ważny problem. Raport z badania kart do głosowania z wyborów do sejmików województw 2014. Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego. [Google Scholar]
 14. Gendźwiłł, A., Raciborski, J. (2014). Jak głosują wyborcy w warunkach preferencyjnych list wyborczych: przypadek Polski. Decyzje, 22, 47–70. [Google Scholar]
 15. Kaminski, M.M. (1999). How communism could have been saved: Formal analysis of electoral bargaining in Poland in 1989. Public Choice, 1(98), 83–109. [Google Scholar]
 16. Marcinkiewicz, K. (2014). Electoral contexts that assist voter coordination: Ballot position effects in Poland. Electoral Studies, 33(March), 322–334. [Google Scholar]
 17. Marcinkiewicz, K., Stegmaier, M. (2015). Ballot Position Effects Under Compulsory and Optional Preferential-List PR Electoral Systems. Political Behavior, 37(2), 465–486. [Google Scholar]
 18. Raciborski, J. (1989). Rytuał, plebiscyt czy wybory? Socjologiczna analiza wyborów do rad narodowych w 1988 roku. Warszawa: Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. [Google Scholar]
 19. Raciborski, J. (1997). Polskie wybory. Zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego 1989-1995. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. [Google Scholar]
 20. Żółtak, T. (2009). Wpływ miejsca na liście na wynik wyborczy w wyborach do Senatu RP. Unpublished master thesis, Institute of Sociology, Warsaw University. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Haman, Jacek (2021). Primacy Effects in Poland – supplement to Steven Linder. (2021). Primacy Effects in Poland – supplement to Steven Linder. Decyzje, (35), 39-45. https://doi.org/10.7206/DEC.1733-0092.152 (Original work published 6/2021n.e.)

MLA style

Haman, Jacek. „Primacy Effects In Poland – Supplement To Steven Linder”. 6/2021n.e. Decyzje, nr 35, 2021, ss. 39-45.

Chicago style

Haman, Jacek. „Primacy Effects In Poland – Supplement To Steven Linder”. Decyzje, Decyzje, nr 35 (2021): 39-45. doi:10.7206/DEC.1733-0092.152.