en pl
en pl

Coaching Review

Zobacz wydanie
Rok 2010 
Tom 1/2010 
Numer 1

W podróży bohatera: zasady i procesy życia pełnego sensu i znaczenia

2010 1/2010 (1) Coaching Review

Abstrakt

Zaprezentowane poniżej opracowanie jest wyłącznie ogólnym zarysem fascynującego i bogatego modelu osiągania głębokiego szczęścia, zdrowia i bycia pomocnym. Malidoma Somé w swojej książce zatytułowanej Of water and spirit (O wodzie i duchu) opowiada o dorastaniu w zachodnioafrykańskiej wiosce. W tej kulturze wierzy się, iż każde nowo narodzone dziecko przybywa ze świata ducha, aby ofiarować coś społeczności, w której przychodzi na ten świat. Somé opisuje lokalny rytuał, w trakcie którego każde nowo narodzone dziecko zostaje przyniesione członkom starszyzny, którzy następnie przez kilka dni obcują z nowo przybyłym duchem, zadając mu kluczowe pytanie: „Po co tu przybyłeś?”. Członkowie starszyzny zakładają, że każdy przybywa na ten świat ze specjalną misją i że życie każdej osoby powinno być zorganizowane w sposób, który pozwoli na uszanowanie i zrealizowanie jej. Otrzymawszy odpowiedź na pytanie, członkowie starszyzny podejmują starania, by wspierać rozwój dziecka w taki sposób, aby mogło zrealizować swoją misję.
Podobnie jest z podróżą bohatera. Mitologiczna ścieżka podróży bohatera stara się uszanować wartość i wezwanie obecne w życiu każdego człowieka. Zakłada, że każda trudność, kryzys i niepowodzenie, z którymi mierzy się człowiek, mogą być szansą na odnalezienie i dookreślenie jej głębokiego powołania oraz że potrzebuje on odnaleźć zasoby wewnątrz siebie oraz w zbiorowym polu, które pomogą mu przebyć podróż przemiany. Mit ten ujął nas przede wszystkim swoim głębokim uznaniem dla godności i wartości każdego ludzkiego życia. Przekonaliśmy się, że jest on niezwykle pomocny w coachingu oraz we wspieraniu poszczególnych osób i grup, w odkrywaniu i przeżywaniu życia, które przynosi spełnienie i pomoc innym. Te informacje i wskazówki, które zawarliśmy w niniejszym artykule, pochodzą z warsztatów, które wspólnie prowadziliśmy oraz stanowią zarys treści książki, nad którą obecnie pracujemy. Mamy nadzieję, że w procesie tworzenia nowego świata, w którym wszyscy uczestniczymy, świata, w którym jest miejsce dla każdego, informacje te będą równie pomocne dla was, jak były dla nas.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Gilligan, Stephen & Dilts, Robert (2010). W podróży bohatera: zasady i procesy życia pełnego sensu i znaczenia. (2010). W podróży bohatera: zasady i procesy życia pełnego sensu i znaczenia. Coaching Review, 1/2010(1), 5-18. (Original work published 2010)

MLA style

Gilligan, Stephen and Dilts, Robert. „W Podróży Bohatera: Zasady I Procesy Życia Pełnego Sensu I Znaczenia”. 2010. Coaching Review, t. 1/2010, nr 1, 2010, ss. 5-18.

Chicago style

Gilligan, Stephen and Dilts, Robert. „W Podróży Bohatera: Zasady I Procesy Życia Pełnego Sensu I Znaczenia”. Coaching Review, Coaching Review, 1/2010, nr 1 (2010): 5-18.