en pl
en pl

Coaching Review

Zobacz wydanie
Rok 2011 
Tom 1/2011 
Numer 3

Tworzenie kultury coachingowej: ścieżka rozwoju organizacyjnego

2011 1/2011 (3) Coaching Review

Abstrakt

Niniejszy artykuł prezentuje zarys rozwoju kultury coachingowej. Opierając się na najlepszych praktykach ze Stanów Zjednoczonych oraz Unii Europejskiej, autorzy przedstawiają pięcioetapowy model rozwoju kultury coachingowej w organizacjach, składający się z następujących etapów: nieformalnego coachingu zewnętrznego, profesjonalnego coachingu zewnętrznego, coachingu dla wszystkich, coachingu jako stylu zarządzania oraz coachingu w sieci powiązań. Autorzy sugerują, że choć wiele organizacji twierdzi, iż wprowadziło kulturę coachingową w swoich strukturach, to de facto pozostaje na pierwszym, drugim lub trzecim etapie jej rozwoju.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Passmore, Jonathan & Jastrzębska, Klaudia (2011). Tworzenie kultury coachingowej: ścieżka rozwoju organizacyjnego. (2011). Tworzenie kultury coachingowej: ścieżka rozwoju organizacyjnego. Coaching Review, 1/2011(3), 89-101. (Original work published 2011)

MLA style

Passmore, Jonathan and Jastrzębska, Klaudia. „Tworzenie Kultury Coachingowej: Ścieżka Rozwoju Organizacyjnego”. 2011. Coaching Review, t. 1/2011, nr 3, 2011, ss. 89-101.

Chicago style

Passmore, Jonathan and Jastrzębska, Klaudia. „Tworzenie Kultury Coachingowej: Ścieżka Rozwoju Organizacyjnego”. Coaching Review, Coaching Review, 1/2011, nr 3 (2011): 89-101.