en pl
en pl

Coaching Review

Zobacz wydanie
Rok 2012 
Tom 1/2012 
Numer 4

Geneza i definicje coachingu

2012 1/2012 (4) Coaching Review

Abstrakt

Autorka przedstawia konceptualizację coachingu – opisuje proces ustalania znaczenia terminu coaching. W tym celu na początku zostanie opisana etymologia i semantyka coachingu oraz jego geneza. Następnie autorka dokonuje krytycznego przeglądu definicji coachingu w trzech różnych ujęciach: historycznym, alternatywnym i klasycznym. Kolejno zostaną omówione relacje coachingu do innych form interwencji oraz jego taksonomia. Na zakończenie autorka przedstawi definicję coachingu w kontekście organizacyjnym.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Wujec, Bożena (2012). Geneza i definicje coachingu. (2012). Geneza i definicje coachingu. Coaching Review, 1/2012(4), 4-28. (Original work published 2012)

MLA style

Wujec, Bożena. „Geneza I Definicje Coachingu”. 2012. Coaching Review, t. 1/2012, nr 4, 2012, ss. 4-28.

Chicago style

Wujec, Bożena. „Geneza I Definicje Coachingu”. Coaching Review, Coaching Review, 1/2012, nr 4 (2012): 4-28.