en pl
en pl

Coaching Review

Zobacz wydanie
Rok 2013 
Tom 1/2013 
Numer 5

Branding personalny i coaching jako techniki zarządzania marką jednostek administracji publicznej

2013 1/2013 (5) Coaching Review

DOI 10.7206/cr.2081-7029.8

Abstrakt

Wzorem firm biznesowych podmioty polityczne, w tym jednostki administracji publicznej, aby mogły z sukcesem realizować cele, do których zostały powołane, powinny szukać nowych rozwiązań w budowaniu swej użyteczności i rozpoznawalności na rynku. Dotychczasowe wykorzystanie dorobku marketingu, zwłaszcza przyjęcie głównie orientacji promocyjnej, nie wystarcza już, by działania przez nich podejmowane mogły być efektywne w globalnym, informacyjnym społeczeństwie. Dbanie wyłącznie o aspekty promocyjne czy wizerunek jednostki administracji publicznej, w oderwaniu od innych narzędzi marketingowych i innych podmiotów oraz ogniw komunikacji funkcjonujących na tym rynku jest już niewystarczające do zaistnienia i przetrwania w zmieniającym się świecie. Wykorzystanie wiedzy z zakresu brandingu personalnego oraz coachingu, stosowanych z dużym powodzeniem w sferze biznesu, może wpłynąć na rozwój wszystkich podmiotów politycznych i zaufanie do nich. Wychodząc od analizy przebiegu procesu komunikacji podmiotów politycznych, zmiany znaczenia poszczególnych jego ogniw, analizy przyjętej orientacji promocyjnej w ich działaniach marketingowych, udowodniono, iż nowe podejście oparte na autentycznych i wiarygodnych wartościach organizacji i tworzących ją ludzi, będących bazą przy tworzeniu i zarządzaniu ich marką, jest jednym z najważniejszych elementów skuteczności działań podejmowanych przez wszystkie podmioty polityczne, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek administracji publicznej. Z całą pewnością należy w zdecydowany sposób komunikować sensowność inwestowania w silne marki liderów i poszczególnych pracowników tworzących silne marki jednostki administracji publicznej przy wykorzystaniu techniki zarządzania marką, jaką jest branding personalny.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Kinastowska, Joanna (2013). Branding personalny i coaching jako techniki zarządzania marką jednostek administracji publicznej. (2013). Branding personalny i coaching jako techniki zarządzania marką jednostek administracji publicznej. Coaching Review, 1/2013(5), 107-123. https://doi.org/10.7206/cr.2081-7029.8 (Original work published 2013)

MLA style

Kinastowska, Joanna. „Branding Personalny I Coaching Jako Techniki Zarządzania Marką Jednostek Administracji Publicznej”. 2013. Coaching Review, t. 1/2013, nr 5, 2013, ss. 107-123.

Chicago style

Kinastowska, Joanna. „Branding Personalny I Coaching Jako Techniki Zarządzania Marką Jednostek Administracji Publicznej”. Coaching Review, Coaching Review, 1/2013, nr 5 (2013): 107-123. doi:10.7206/cr.2081-7029.8.