en pl
en pl

Coaching Review

Zobacz wydanie
Rok 2014 
Tom 1/2014 
Numer 6

Coaching neurojęzykowy – alternatywa dla szkoleń językowych dla firm

2014 1/2014 (6) Coaching Review

DOI 10.7206/cr.2081-7029.17

Abstrakt

Autorka przedstawia ideę coachingu neurojęzykowego jako optymalną metodę unormowania kwestii znajomości języków obcych w świecie biznesu. Kwestia dotycząca sposobu efektywnego, szybkiego i trwałego podniesienia kompetencji językowych i komunikacyjnych pracowników firm doskonale wpisuje się w dyskusję na temat wsparcia szkoleniowego, jakie powinno zostać dostarczone organizacjom w Polsce, aby umożliwić im nie tylko wejście na rynki zagraniczne, ale również swobodne działania na arenie międzynarodowej.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Hylińska, Katarzyna (2014). Coaching neurojęzykowy – alternatywa dla szkoleń językowych dla firm. (2014). Coaching neurojęzykowy – alternatywa dla szkoleń językowych dla firm. Coaching Review, 1/2014(6), 94-116. https://doi.org/10.7206/cr.2081-7029.17 (Original work published 2014)

MLA style

Hylińska, Katarzyna. „Coaching Neurojęzykowy – Alternatywa Dla Szkoleń Językowych Dla Firm”. 2014. Coaching Review, t. 1/2014, nr 6, 2014, ss. 94-116.

Chicago style

Hylińska, Katarzyna. „Coaching Neurojęzykowy – Alternatywa Dla Szkoleń Językowych Dla Firm”. Coaching Review, Coaching Review, 1/2014, nr 6 (2014): 94-116. doi:10.7206/cr.2081-7029.17.