en pl
en pl

Decyzje

Zobacz wydanie
Rok 12/2020 
Tom 2020 
Numer 34

Poprawka na zróżnicowanie regionalne do formuły Flisa, Słomczyńskiego i Stolickiego: przypadek wyborów w Turcji

Uğurcan Evci
University of California

12/2020 2020 (34) Decyzje

DOI 10.7206/DEC.1733-0092.145

Abstrakt

W artykule zaproponowano korektę formuły Flisa-Słomczyńskiego- Stolickiego (2019, 2020) (dalej: formuła FSS) dla krajów o dużym regionalnym zróżnicowaniu okręgów wyborczych pod względem podziałów politycznych. Formuła FSS szacuje przydział mandatów według metody Jeffersona-D’Hondta tylko przy użyciu rozkładów głosów w skali kraju, a także innych, łatwo dostępnych parametrów systemu wyborczego. Formuła nie daje jednak dokładnych szacunków w krajach, w których występują kandydaci niezależni partiom mniejszościowym są przyznane specjalne prawa, istnieją znaczne
różnice w wielkości okręgów i jest zauważalny nierówny podział głosów ze względu na podziały etniczne lub regionalne. Proponuję podział krajowego rozkładu głosów na regiony spełniające w sobie założenia formuły FSS. Stosując formułę do regionów składających się z historycznie i politycznie jednorodnych okręgów, pokazuję, że szacunki formuły FSS stają się znacznie dokładniejsze. Stosując korektę regionalną do wyborów parlamentarnych w Turcji w 2018 r. jako głównego studium przypadku oraz do innych wyborów w Turcji w latach 2007–2015, pokazuję, że zastosowanie wzoru z korektą osobno do trzech regionów poprawia jakość szacunków według indeksu Loosemore–Hanby o 2,1% do poziomu 3,41% (95% CI). Stosowanie formuły FSS z korektą może znacząco
poprawić jej szacunki w krajach takich jak Hiszpania, Peru czy Belgia.

Powiązania

 1. Bakke, E., & Sitter, N. (2005). Patterns of stability: Party competition and strategy in central Europe since 1989. Party Politics, 11(2), 243–263. [Google Scholar]
 2. Balinski, M.L., & Young, H.P. (1978). Stability, coalitions, and schisms in proportional representation systems. The American Political Science Review, 72(3) 848–858. [Google Scholar]
 3. Blau, A. (2001). Partisan bias in British general elections. British Elections & Parties Review, 11(1), 46–65. [Google Scholar]
 4. Bochsler, D. (2010). Who gains from apparentments under D’Hondt? Electoral Studies, 29(4), 617–627. [Google Scholar]
 5. Calvo, E., & Rodden, J. (2015). The Achilles heel of plurality systems: Geography and representation in multiparty democracies. American Journal of Political Science, 59(4), 789–805. [Google Scholar]
 6. Cox, G.W. (1997). Making votes count: Strategic coordination in the world’s electoral systems. Cambridge University Press. [Google Scholar]
 7. Evci, U., Kaminski, M.M. (2020). Shot in the foot: unintended political consequences of electoral engineering in the Turkish parliamentary elections in 2018. Turkish Studies. DOI:1080/14683849.2020.1843443. [Google Scholar]
 8. Evci, U., Kaminski, M.M. (2021). Strzał w stopę. Niezamierzone konsekwencje polityczne manipulacji wyborczej w tureckich wyborach parlamentarnych w 2018 roku. Decyzje, 34, 49-65. [Google Scholar]
 9. Flis, J., Słomczyński, W., & Stolicki, D. (2018). Pot and ladle: Seat allocation and seat bias under the Jefferson-D’Hondt method. arXiv preprint arXiv:1805.08291. [Google Scholar]
 10. Flis, J., Słomczyński, W., & Stolicki, D. (2019). Kociołek i chochelka: Formuła szacowania rozkładu mandatów metodą Jeffersona-D’Hondta. Decyzje, 32, 5–40. [Google Scholar]
 11. Flis, J., Słomczyński, W., & Stolicki, D. (2020). Pot and ladle: A formula for estimating the distribution of seats under the Jefferson–D’Hondt method. Public Choice, 182(1-2), 201–227. [Google Scholar]
 12. Grigoriadis, I.N. (2016). The Peoples’ Democratic Party (HDP) and the 2015 elections. Turkish Studies, 17(1), 39–46. [Google Scholar]
 13. Gudgin, G., & Taylor, P. J. (2012). Seats, votes, and the spatial organisation of elections. ECPR Press. Haberturk. (2018). Bolgelere gore secim sonuclari. https://www.haberturk.com/secim/secim2018/ genel-secim/bolgeler [Google Scholar]
 14. Janson, S. (2014). Asymptotic bias of some election methods. Annals of Operations Research, 215(1), 89–136. [Google Scholar]
 15. Kaminski, M.M. (2018a). Spoiler effects in proportional representation systems: Evidence from eight Polish parliamentary elections, 1991–2015. Public Choice, 176(3-4), 441–460. [Google Scholar]
 16. Kaminski, M.M. (2018b). Spoilery w systemach reprezentacji proporcjonalnej: Analiza ośmiu polskich wyborów parlamentarnych, 1991–2015. Decyzje, 30, 5–32. [Google Scholar]
 17. Kaminski, M.M. (2001). Coalitional stability of multi-party systems: Evidence from Poland. American Journal of Political Science, 45(2). 294–312. [Google Scholar]
 18. Kaminski, M.M. (2002). Do parties benefi t from electoral manipulation? Electoral laws and heresthetics in Poland, 1989-93. Journal of Theoretical Politics, 14(3), 325–358. [Google Scholar]
 19. Karpov, A. (2015). Alliance incentives under the D’Hondt method. Mathematical Social Sciences, 74, 1–7. [Google Scholar]
 20. Katz, J.N., & King, G. (1999). A statistical model for multiparty electoral data. American Political Science Review, 93(1) 15–32. [Google Scholar]
 21. Konda. (2018). Temmuz ’18 Barometresi. https://konda.com.tr/wp-content/uploads/2018/07/1807_KONDA_24HaziranSecimleriSandikAnalizi.pdf [Google Scholar]
 22. Latner, M., & McGann, A. (2005). Geographical representation under proportional representation: The cases of Israel and the Netherlands. Electoral Studies, 24(4), 709–734 [Google Scholar]
 23. Leutgäb, P., & Pukelsheim, F. (2009). List apparentements in local elections: A lottery. Homo Oeconomicus, 26(3/4), 489–500. [Google Scholar]
 24. Linzer, D.A. (2012). The relationship between seats and votes in multiparty systems. Political Analysis, 20(3). 400–416. [Google Scholar]
 25. Loosemore, J., & Hanby, V. J. (1971). The theoretical limits of maximum distortion: Some analytic expressions for electoral systems. British Journal of Political Science, 1(4), 467–477. [Google Scholar]
 26. Maps of World. (2017). Map of Turkey Geographical Regions. Retrieve From: https://www.mapsofworld.com/turkey/geography/ [Google Scholar]
 27. McLean, I. (1991). Forms of representation and systems of voting. In D. Held (Ed.), Political Theory Today (pp. 172–196). Stanford University Press. [Google Scholar]
 28. Ministerio del Interior. [Spain.] (2019). Consulta de Resultados Electorales. http://www.infoelectoral.mir.es/min/busquedaAvanzadaAction.html vuelta=1&codTipoEleccion=2&codPeriodo=201904&codEstado=99&codComunidad=10&codProvincia=0&codMunicipio=0&codDistrito=0&codSeccion=0&codMesa=0 [Google Scholar]
 29. Norton, P. (1997). The case for fi rst-past-the-post. Representation, 34(2), 84–88. Özbudun, E. (1996). Democratization in the Middle East: Turkey—How far from consolidation? Journal of Democracy, 7(3), 123–138. [Google Scholar]
 30. Sayarı, S. (1992). Politics and economic policy-making in Turkey, 1980-1988. In T.F. Nas and M. Odekon (Ed.), Economics and Politics of Turkish Liberalization, (pp. 26-43). Lehigh University Press. [Google Scholar]
 31. Taagepera, R., & Shugart, M. S. (1989). Seats and votes: The effects and determinants of electoral systems. Yale University Press.Taagepera, R., & Shugart, M. S. (1989). Seats and votes: The effects and determinants of electoral systems. Yale University Press. [Google Scholar]
 32. Yeğen, M. (2004). Citizenship and ethnicity in Turkey. Middle Eastern Studies, 40(6), 51–66. [Google Scholar]
 33. Yeğen, M. (2009). “Prospective-Turks” or “Pseudo-Citizens”: Kurds in Turkey. The Middle East Journal, 63(4), 597–615. [Google Scholar]
 34. Yüksek Seçim Kurulu. [Supreme Election Council.] (2020). YSK web portal. http://www.ysk.gov.tr/ [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Evci, Uğurcan (2020). Poprawka na zróżnicowanie regionalne do formuły Flisa, Słomczyńskiego i Stolickiego: przypadek wyborów w Turcji. (2020). Poprawka na zróżnicowanie regionalne do formuły Flisa, Słomczyńskiego i Stolickiego: przypadek wyborów w Turcji. Decyzje, 2020(34), 29-48. https://doi.org/10.7206/DEC.1733-0092.145 (Original work published 12/2020n.e.)

MLA style

Evci, Uğurcan. „Poprawka Na Zróżnicowanie Regionalne Do Formuły Flisa, Słomczyńskiego I Stolickiego: Przypadek Wyborów W Turcji”. 12/2020n.e. Decyzje, t. 2020, nr 34, 2020, ss. 29-48.

Chicago style

Evci, Uğurcan. „Poprawka Na Zróżnicowanie Regionalne Do Formuły Flisa, Słomczyńskiego I Stolickiego: Przypadek Wyborów W Turcji”. Decyzje, Decyzje, 2020, nr 34 (2020): 29-48. doi:10.7206/DEC.1733-0092.145.