en pl
en pl

Decyzje

Zobacz wydanie
Numer 20

Spatial Generalization Of Shapley Value For Simple Games As The Strong Point In The Chaos Of Ideology

Mikołaj Jasiński
Uniwersytet Warszawski

(20) Decyzje

DOI 10.7206/DEC.1733-0092.11

Abstrakt

W pracy przedstawiam ważne zastosowanie przestrzennej generalizacji wartości Shapleya dla gier prostych. Koncepcja Shapleya i Owena umożliwia nie tylko interesujące interpretacje empiryczne, ale również stanowi ważny wkład w badaniu własności przestrzennych modeli głosowania, szczególnie w sytuacji nieistnienia stabilnego rozwiązania. Pozwala ona na znalezienie rozwiązania najmniej niestabilnego. Jest cenną odpowiedzią na problem przedstawiony w twierdzeniu McKelveya. Poza prezentacją założeń przestrzennej teorii głosowania oraz samej koncepcji wartości Shapleya-Owena przedstawiam ideę dowodu twierdzenia Shapleya-Owena oraz empiryczną ilustrację koncepcji Shapleya i Owena.

Powiązania

 1. Banzhaf, J.F. 1965. Weighted voting does not work: a mathematical analysis. „Rutgers Law Review” 19: 317-343. [Google Scholar]
 2. Black, D. 1958. The theory of committees and elections. Cambridge: Cambridge University Press. [Google Scholar]
 3. Deegan, J. i E. Packel. 1978. A New index of power for simple n-person games. „International Journal of Game Theory” 7: 113-123. [Google Scholar]
 4. Enelow, J.M. i M.J. Hinich. 1984. The spatial theory of voting. An introduction. Cambridge: Cambridge University Press. [Google Scholar]
 5. Enelow, J.M. i M.J. Hinich. 1989. A general probabilistic spatial theory of elections. „Public Choice” 61: 101-113. [Google Scholar]
 6. Godfrey, J. 2005. Shapley-Owen values for the political parties in the Duma 2000-2003. Working paper. [Google Scholar]
 7. Grofman, B., G. Owen, N. Noviello, G. Glazer. 1987. Stability and centrality of legislative choice in the spatial context. „American Political Science Review” 81: 539-552. [Google Scholar]
 8. Haman, J. 2001. Czy w sejmie jest lewica i prawica? W: Obciążeni polityką. W. Wesołowski (red.) Warszawa. IFiS PAN, s. 61-76. [Google Scholar]
 9. Haman, J. 2003a. Demokracja, decyzje, wybory. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe „Scholar”. [Google Scholar]
 10. Haman, J. 2003b. Stabilność i zmienność w przestrzennych modelach głosowania. „Studia Socjologiczne” 1: 39-78. [Google Scholar]
 11. Jasiński, M. 2000. Czy zawsze większy jest silniejszy, czyli jak zmierzyć siłę uczestników ciał decyzyjnych?. „Studia Socjologiczne” 1-2: 49-77. [Google Scholar]
 12. Jasiński, M. 2003. Stanowisko ideologiczne a znaczenie uczestnika zgromadzenia decyzyjnego. „Studia Socjologiczne” 1: 139-174. [Google Scholar]
 13. Jasiński, M. 2004. Nicea, Konstytucja, kompromis… – o znaczeniu procedur w zgromadzeniach decyzyjnych. „Decyzje” 1: 81-118. [Google Scholar]
 14. Jasiński, M. 2009. Decyzje w dużych grupach – gry oceaniczne. „Decyzje” 12: 25-52. [Google Scholar]
 15. Jasiński, M. 2012. Przestrzeń ideologiczna oparta na politycznych faktach. „Decyzje” 17: 5-28. [Google Scholar]
 16. Kozaczuk, A. 2013. Wartość interpretacyjna przestrzennych generalizacji indeksów siły w przestrzeni ideologicznej ex-post Sejmu VII kadencji. Praca dyplomowa. W przygotowaniu. [Google Scholar]
 17. Lissowski, G. 2003. Wprowadzenie do przestrzennej teorii głosowania. „Studia Socjologiczne” 1: 9-38. [Google Scholar]
 18. Malawski, M. 2008. Wartość Shapleya. „Decyzje” 10: 27-58. [Google Scholar]
 19. Malawski, M. 2013. Lloyd Shapley. „Decyzje” 19: 109-118. [Google Scholar]
 20. Malawski, M., H. Sosnowska, A. Wieczorek. 1997. Konkurencja i kooperacja. Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN. [Google Scholar]
 21. McKelvey, R. 1976. Intransitivities in multidimensional voting bodies and some implications for the agenda control. „Journal of Economic Theory” 12: 472-482. [Google Scholar]
 22. Mercik, J.W. 1999. Siła i oczekiwania. Decyzje grupowe. Warszawa – Wrocław. Wydawnictwo Naukowe PWN. [Google Scholar]
 23. Owen, G. 1971. Political games. „Naval Research Logistics Quarterly” 18: 345-355. [Google Scholar]
 24. Owen, G. 1977. Values of games with a priori unions. w: „Mathematical economics and game theory”, R. Hein, O. Moeschlin (red.) New York. Springer, s. 76-88. [Google Scholar]
 25. Owen, G. 1990. Stable outcomes in spatial voting games. „Mathematical Social Sciences” 19: 269-279. [Google Scholar]
 26. Plott, C. 1967. A notion of equilibrium and its possibility under majority rule. „American Economic Review” 57: 787-806. [Google Scholar]
 27. Rabinovitz, G. i S. Macdonald. 1986. The power of the states in US Presidential elections. „American Political Science Review” 80: 65-87. [Google Scholar]
 28. Rapoport, A. i E. Golan. 1985. Assessment of political power in the Israeli Knesset. „American Political Science Review” 79: 673-692. [Google Scholar]
 29. Shapley, L.S. 1977. A Comparison of power indices and a non-symmetric generalization. RAND Paper. Santa Monica. Rand Corporation. P-5872. [Google Scholar]
 30. Shapley, L.S. i G. Owen. 1989. Optimal location of candidates in ideological space. „International Journal of Game Theory” 18: 339-356. [Google Scholar]
 31. Shapley, L.S. i M. Shubik. 1954. A method of evaluating the distribution of power in a committee system. „American Political Science Review” 48: 787-792. [Google Scholar]
 32. Sosnowska, H. 1995. Analiza programów wyborczych i wyników wyborów za pomocą wartości Shapleya z prekoalicjami na przykładzie wyborów do Sejmu z 19.09.1993. „Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych” nr 2/1998. Warszawa. Ofi cyna Wydawnicza SGH, s. 181-188. [Google Scholar]
 33. Sosnowska, H. 1999. Indeksy siły. W: „Grupowe podejmowanie decyzji”. H. Sosnowska (red.) Warszawa. Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, s. 103-122. [Google Scholar]
 34. Straffi n, P. D. 1994. Power and stability in politics. W: „Handbook of Game Theory” t.2, R.J. Aumann i S. Hart (red.) Elsevier Science BA, s. 1128-1151. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Jasiński, Mikołaj (2013). Spatial Generalization Of Shapley Value For Simple Games As The Strong Point In The Chaos Of Ideology. (2013). Spatial Generalization Of Shapley Value For Simple Games As The Strong Point In The Chaos Of Ideology. Decyzje, (20). https://doi.org/10.7206/DEC.1733-0092.11

MLA style

Jasiński, Mikołaj. „Spatial Generalization Of Shapley Value For Simple Games As The Strong Point In The Chaos Of Ideology”. Decyzje, nr 20, 2013.

Chicago style

Jasiński, Mikołaj. „Spatial Generalization Of Shapley Value For Simple Games As The Strong Point In The Chaos Of Ideology”. Decyzje, Decyzje, nr 20 (2013). doi:10.7206/DEC.1733-0092.11.