en pl
en pl

Decyzje

Zobacz wydanie
Rok 12/2014 
Numer 22

Nagłowek strony Użytkownik Nazwa użytkownika Hasło Zapamiętaj mnie Język / Language Wybierz język Polish Zawartość czasopisma Wyszukaj ##plugins.block.navigation.searchScope## Wszystkie Przeglądaj wg numeru wg autora wg tytułu Inne czasopisma Wielkoś

Marcin Czupryna
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Elżbieta Kubińska
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Łukasz Markiewicz
Akademia Leona Koźmińskiego

12/2014 (22) Decyzje

DOI 10.7206/DEC.1733-0092.34

Abstrakt

Głównym celem artykułu jest dyskusja zastosowań metody conjoint do badania preferencji odroczonych loterii. Omówiono jedną z pierwszych teorii z dziedziny psychologii matematycznej: teorię pomiaru łącznego. Następnie przedstawiono wywodzącą się z teorii pomiaru łącznego metodę analizy danych – analizę conjoint, która jest bardzo popularna głównie w badaniach marketingowych. Skupiono się na dwóch wersjach: klasycznej analizie conjoint (ang. Conjoint Value Analysis, CVA) oraz metodzie conjoint opartej na wyborach (ang. Choice-Based Conjoint, CBC). Wyniki badania wskazują, że zmiany w wymiarze prawdopodobieństwa wypłaty determinują wybór silniej niż zmiany w wymiarze odroczenia.

Powiązania

 1. Allenby, G.M., Arora, N., Ginter, J.L. (1995). Incorporating Prior Knowledge into the Analysis of Conjoint Studies. Journal of Marketing Research, 32(2), 152–162. DOI: 10.2307/3152044 [Google Scholar]
 2. Appelt, K., Hardisty, D., Weber, E. (2011). Asymmetric discounting of gains and losses: A query theory account. Journal of Risk and Uncertainty, 43(2), 107–126. DOI: 10.1007/s11166-011-9125-1 [Google Scholar]
 3. Bąk, A. (2013a). Retrieved 23.10.2013, from http://keii.ue.wroc.pl/conjoint/ [Google Scholar]
 4. Bąk, A. (2013b). Mikroekonometryczne metody badania preferencji konsumentów z wykorzystaniem programu R. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 5. Białek, M., Sawicki, P. (2014). Can taking the perspective of an expert debias human decisions? The case for risky and delayed gains. Frontiers in Psychology, 5. DOI: 10.3389/fpsyg.2014.00989 [Google Scholar]
 6. Białek, M., Markiewicz, Ł., Sawicki, P. (2015). Introducing conjoint analysis method into delayed lotteries studies: Its validity and time stability are higher than in adjusting. Front. Psychol. 6:23. doi: 10.3389/fpsyg.2015.00023 [Google Scholar]
 7. Chib, S. (2011). Introduction to simulation and MCMC methods. In Geweke, J., Koop, G., van Dijk, H. (Eds.), The Oxford Handbook of Bayesian Econometrics (pp. 183–217). New York: Oxford University Press. [Google Scholar]
 8. Cliff, N. (1992). Abstract measurement theory and the revolution that never happened. Psychological Science, 3(3), 186–190. [Google Scholar]
 9. Debreu, G. (1960). Topological methods in cardinal utility theory. In Arrow, K.J., Karlin, S., Suppes, P. (Eds.), Mathematical methods in the social sciences (Vol. 1959). Stanford: Stanford University Press. [Google Scholar]
 10. Gino, F., Sharek, Z., Moore, D.A. (2011). Keeping the illusion of control under control: Ceilings, fl oors, and imperfect calibration. Organizational Behavior and Human Decision Processes, [Google Scholar]
 11. (2), 104–114. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.obhdp.2010.10.002 [Google Scholar]
 12. Green, L., Myerson, J., Ostaszewski, P. (1999). Amount of reward has opposite effects on the discounting of delayed and probabilistic outcomes. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 25(2), 418–427. DOI: 10.1037/0278-7393.25.2.418 [Google Scholar]
 13. Green, P.E., Rao, V.R. (1971). Conjoint Measurement for Quantifying Judgmental Data. Journal of [Google Scholar]
 14. Marketing Research, 8(3), 355–363. DOI: 10.2307/3149575 [Google Scholar]
 15. Holt, C.A., Laury, S.K. (2002). Risk aversion and incentive effects. American Economic Review, 1644–1655. [Google Scholar]
 16. Huber, J. (2004). Conjoint analysis: how we got here and where we are (An Update). Sawtooth Software Conference. from http://www.sawtoothsoftware.com/download/techpap/howwegot2.pdf [Google Scholar]
 17. Ida, T., Goto, R. (2009a). Interdependency among addictive behaviours and time/risk preferences: Discrete choice model analysis of smoking, drinking, and gambling. Journal of Economic Psychology, 30(4), 608-621. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.joep.2009.05.003 [Google Scholar]
 18. Ida, T., Goto, R. (2009b). Simultaneous measurement of time and risk preferences: Stated preference discrete choice modeling analysis depending on smoking behavior. International Economic Review, 50(4), 1169–1182. DOI: 10.1111/j.1468-2354.2009.00564.x [Google Scholar]
 19. Johnson, E.J., Häubl, G., Keinan, A. (2007). Aspects of endowment: A query theory of value construction. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 33(3), 461–474. DOI: 10.1037/0278-7393.33.3.461 [Google Scholar]
 20. Johnson, R.M. (2000). Understanding HB: An Intuitive Approach. https://sawtoothsoftware.com/ download/techpap/undhb.pdf [Google Scholar]
 21. Kahneman, D. (2011). Thinking, Fast and Slow. New York: Farrar, Straus and Giroux. [Google Scholar]
 22. Keren, G., Roelofsma, P. (1995). Immediacy and Certainty in Intertemporal Choice. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 63(3), 287–297. DOI: http://dx.doi.org/10.1006/ obhd.1995.1080 [Google Scholar]
 23. Krantz, D.H. (1964). Conjoint measurement: The Luce-Tukey axiomatization and some extensions. Journal of Mathematical Psychology, 1(2), 248–277. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/00222496(64)90003-3 [Google Scholar]
 24. Krantz, D.H., Luce, R.D., Suppes, P., Tversky, A. (1971). Foundations of Measurement: Additive and Polynomial Representations (Vol. 1): Academic Press New York. [Google Scholar]
 25. Krantz, D.H., Tversky, A. (1971). Conjoint-measurement analysis of composition rules in psychology. Psychological review, 78(2), 151. [Google Scholar]
 26. Kuhfeld, W.F., Tobias, R.D., Garratt, M. (1994). Effi cient Experimental Design with Marketing Research Applications. Journal of Marketing Research, 31(4), 545–557. DOI: 10.2307/3151882 [Google Scholar]
 27. Langer, E.J. (1975). The illusion of control. Journal of Personality and Social Psychology, 32(2), 311–328. [Google Scholar]
 28. Luce, R.D. (1966). Two extensions of conjoint measurement. Journal of Mathematical Psychology, 3(2), 348–370. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0022-2496(66)90019-8 [Google Scholar]
 29. Luce, R.D., Tukey, J.W. (1964). Simultaneous conjoint measurement: A new type of fundamental measurement. Journal of Mathematical Psychology, 1(1), 1–27. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/00222496(64)90015-X [Google Scholar]
 30. Luce, R.D., Weber, E.U. (1986). An axiomatic theory of conjoint, expected risk. Journal of Mathematical Psychology, 30(2), 188–205. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0022-2496(86)90013-1 [Google Scholar]
 31. Markiewicz, Ł. (2012). Wykorzystanie metody conjoint do identyfi kacji wag decyzyjnych w procesie ustalania wymiaru kary sądowej. Nieopublikowany manuskrypt. Akademia Leona Koźmińskiego. Warszawa. [Google Scholar]
 32. Markiewicz, Ł., Markiewicz-Żuchowska, A. (2012). Skłonności poznawcze sędziego wpływające na wysokość wymierzonej kary. Decyzje, 18, 49–81. [Google Scholar]
 33. Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. The Journal of Finance, 7(1), 77–91. [Google Scholar]
 34. Myerson, J., Green, L., Scott Hanson, J., Holt, D.D., Estle, S. J. (2003). Discounting delayed and probabilistic rewards: Processes and traits. Journal of Economic Psychology, 24(5), 619–635. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0167-4870(03)00005-9. [Google Scholar]
 35. Nowakowska, M. (1975). Psychologia ilościowa z elementami naukometrii: wybrane zagadnienia metodologiczne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. [Google Scholar]
 36. Orme, B.K. (2010). Getting Started with Conjoint Analysis: Strategies for Product Design and Pricing Research. Second Edition. Madison, Wis.: Research Publishers LLC. [Google Scholar]
 37. Osman, M. (2004). An evaluation of dual-process theories of reasoning. Psychonomic Bulletin & Review, 11(6), 988–1010. DOI: 10.3758/BF03196730 [Google Scholar]
 38. Ostaszewski, P. (1996). The relation between temperament and rate of temporal discounting. European [Google Scholar]
 39. Journal of Personality, 10(3), 161–172. DOI: 10.1002/(SICI)1099-0984(199609)10:3<161::AIDPER259>3.0.CO;2-R [Google Scholar]
 40. Ostaszewski, P. (2007). Wartość wzmocnień odroczonych i niepewnych z perspektywy analizy zachowania. Warszawa: Wydaw. Instytutu Psychologii PAN. [Google Scholar]
 41. Palenik, M. (2012). Kiedy może wystąpić ujemna stopa dyskontowa? Decyzje, 18, 83–104. [Google Scholar]
 42. Palenik, M. (2014). Atrakcyjność gier losowych a niechęć do ich odroczenia w czasie. Psychologia Ekonomiczna (5), 64–80. [Google Scholar]
 43. Penconek, M. (2001). Badania cenowe. Marketing w Praktyce, 10, 18–21. [Google Scholar]
 44. Rachlin, H., Logue, A.W., Gibbon, J., Frankel, M. (1986). Cognition and behavior in studies of choice. Psychological review, 93(1), 33–45. DOI: 10.1037/0033-295X.93.1.33 [Google Scholar]
 45. Rachlin, H., Raineri, A., Cross, D. (1991). Subjective probability and delay. Journal of the Experimental Analysis of Behavior, 55(2), 233–244. DOI: 10.1901/jeab.1991.55-233 [Google Scholar]
 46. Roskies, R. (1965). A measurement axiomatization for an essentially multiplicative representation of two factors. Journal of Mathematical Psychology, 2(2), 266–276. DOI: http://dx.doi. org/10.1016/0022-2496(65)90005-2 [Google Scholar]
 47. Rottenstreich, Y., Hsee, C.K. (2001). Money, Kisses, and Electric Shocks: On the Affective Psychology of Risk. Psychological Science, 12(3), 185–190. DOI: 10.1111/1467-9280.00334 [Google Scholar]
 48. Sawicki, P. (2013). Dyskontowanie odroczonych i niepewnych wypłat (nieopublikowana praca doktorska). (PhD.), Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa. [Google Scholar]
 49. Sawtooth Software, I. (2006, 26 January 2006). The Sawtooth Software Market Simulator (A Supplement to the CBC v2.6 Manual) Orem, Utah. [Google Scholar]
 50. Sawtooth Software, I. (2012). A Full-Profi le Conjoint Analysis System From Sawtooth Software. Version 3. Sequim, WA. [Google Scholar]
 51. Sawtooth Software, I. (2013). The CBC System for Choice-Based Conjoint Analysis. Version 8 https://sawtoothsoftware.com/download/techpap/cbctech.pdf [Google Scholar]
 52. Scott, D. (1964). Measurement structures and linear inequalities. Journal of Mathematical Psychology, 1(2), 233–247. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0022-2496(64)90002-1 [Google Scholar]
 53. Tsukayama, E., Duckworth, A.L. (2010). Domain-specifi c temporal discounting and temptation. Judgment and Decision Making, 5(2), 72–82. [Google Scholar]
 54. Tversky, A. (1967). A general theory of polynomial conjoint measurement. Journal of Mathematical [Google Scholar]
 55. Psychology, 4(1), 1–20. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0022-2496(67)90039-9 [Google Scholar]
 56. Tyszka, T. (2010). Decyzje. Perspektywa psychologiczna i ekonomiczna. In Brzeziński, J. (Ed.), Wykłady z psychologii. (Vol. 16, pp. 299–327). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR. [Google Scholar]
 57. Tyszka, T., Sawicki, P. (2011). Affective and Cognitive Factors Infl uencing Sensitivity to Probabilistic Information. Risk Analysis, 31(11), 1832–1845. DOI: 10.1111/j.1539-6924.2011.01644. [Google Scholar]
 58. Vanderveldt, A., Green, L., and Myerson, J. (2015). Discounting of monetary rewards that are both delayed and probabilistic: Delay and probability combine multiplicatively, not additively. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition 41, 148-162. doi: 10.1037/ xlm0000029. [Google Scholar]
 59. Von Neumann, J., Morgenstern, O. (1947). Theory of games and economic behavior. New York: Princeton university press Princeton. [Google Scholar]
 60. Walesiak, M., Bąk, A. (2000). Conjoint analysis w badaniach marketingowych. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego. [Google Scholar]
 61. Wąsowicz-Kiryło, G. (1994). Conjoint analysis: metody badań i analizy danych. Przegląd Psychologiczny, 37(1-2), 167–173. [Google Scholar]
 62. Wąsowicz-Kiryło, G., Styśko-Kunkowska, M. (2011). Attributes of Nutritional Information Labelling that Determine Attractiveness of Labels and Correctness of Inferences Made About Food Healthfulness. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 30(0), 722–728. DOI: http://dx.doi. org/10.1016/j.sbspro.2011.10.141 [Google Scholar]
 63. Weatherly, J.N. (2014). On several factors that control rates of discounting. Behavioural Processes, 104(0), 84–90. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.beproc.2014.01.020 [Google Scholar]
 64. Weatherly, J.N., Petros, T.V., Jónsdóttir, H.L., Derenne, A., Miller, J.C. (2014). Probability alters delay discounting, but delay does not alter probability discounting. The Psychological Record, 1–9. DOI: 10.1007/s40732-014-0102-3 [Google Scholar]
 65. Weber, E.U. (1988). A descriptive measure of risk. Acta Psychologica, 69(2), 185-203. DOI: http:// dx.doi.org/10.1016/0001-6918(88)90006-6 [Google Scholar]
 66. Weber, E.U., Bottom, W.P. (1990). An empirical evaluation of the transitivity, monotonicity, accounting, and conjoint axioms for perceived risk. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 45(2), 253–275. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0749-5978(90)90014-Z [Google Scholar]
 67. Weber, E.U., Johnson, E.J., Milch, K.F., Chang, H., Brodscholl, J.C., Goldstein, D.G. (2007). Asymmetric Discounting in Intertemporal Choice: A Query-Theory Account. Psychological Science, 18(6), 516–523. DOI: 10.1111/j.1467-9280.2007.01932.x [Google Scholar]
 68. Yi, R., de la Piedad, X., Bickel, W.K. (2006). The combined effects of delay and probability in discounting. Behavioural Processes, 73(2), 149–155. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.beproc.2006.05.001 [Google Scholar]
 69. Zielonka, P., Sawicki, P., Weron, R. (2009). Discounting of delayed payoffs (Rzecz o dyskontowaniu odroczonych wypłat). Decyzje, 11, 49–70. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Czupryna, Marcin & Kubińska, Elżbieta & Markiewicz, Łukasz (2014). Nagłowek strony Użytkownik Nazwa użytkownika Hasło Zapamiętaj mnie Język / Language Wybierz język Polish Zawartość czasopisma Wyszukaj ##plugins.block.navigation.searchScope## Wszystkie Przeglądaj wg numeru wg autora wg tytułu Inne czasopisma Wielkoś. (2014). Nagłowek strony Użytkownik Nazwa użytkownika Hasło Zapamiętaj mnie Język / Language Wybierz język Polish Zawartość czasopisma Wyszukaj ##plugins.block.navigation.searchScope## Wszystkie Przeglądaj wg numeru wg autora wg tytułu Inne czasopisma Wielkoś. Decyzje, (22), 71-99. https://doi.org/ 10.7206/DEC.1733-0092.34 (Original work published 12/2014n.e.)

MLA style

Czupryna, Marcin and Kubińska, Elżbieta and Markiewicz, Łukasz. „Nagłowek Strony Użytkownik Nazwa Użytkownika Hasło Zapamiętaj Mnie Język / Language Wybierz Język Polish Zawartość Czasopisma Wyszukaj ##plugins.block.navigation.searchscope## Wszystkie Przeglądaj Wg Numeru Wg Autora Wg Tytułu Inne Czasopisma Wielkoś”. 12/2014n.e. Decyzje, nr 22, 2014, ss. 71-99.

Chicago style

Czupryna, Marcin and Kubińska, Elżbieta and Markiewicz, Łukasz. „Nagłowek Strony Użytkownik Nazwa Użytkownika Hasło Zapamiętaj Mnie Język / Language Wybierz Język Polish Zawartość Czasopisma Wyszukaj ##plugins.block.navigation.searchscope## Wszystkie Przeglądaj Wg Numeru Wg Autora Wg Tytułu Inne Czasopisma Wielkoś”. Decyzje, Decyzje, nr 22 (2014): 71-99. doi: 10.7206/DEC.1733-0092.34 .