en pl
en pl

Decyzje

Zobacz wydanie
Rok 06/2016 
Numer 26

Probabilistyczne metody podziału zbioru dóbr niepodzielnych

Marek Bożykowski
Uniwersytet Warszawski

06/2016 (26) Decyzje

DOI 10.7206/DEC.1733-0092.78

Abstrakt

Podział zbioru dóbr niepodzielnych w sytuacji, gdy rozdzielane dobra różnią się wartością, stwarza wyzwanie zapewnienia równości pomiędzy uczestnikami podziału. Jednym z najpopularniejszych sposobów na rozwiązanie tego problemu jest użycie loterii. W niniejszym artykule zaprezentowanych jest siedem wybranych procedur probabilistycznych: losowanie z rozkładu równomiernego, leksykograficzna procedura równych szans satysfakcji, procedura równych szans wyboru, core from random endowments, probabilistic serial, top trading cycles from equal division oraz procedura równych szans wyboru z nieskończenie dużym czynnikiem k. Niektóre z tych procedur zawsze prowadzą do tych samych rezultatów, co pewna inna procedura, są zatem wzajemnie równoważne. Ponadto artykuł przedstawia własności formalne tych procedur: porządkową optymalność, optymalność ex post oraz mocne i słabe wersje wolności od zazdrości, proporcjonalności, słuszności i odporności na indywidualne zachowania strategiczne.

Powiązania

 1. Abdulkadiroğlu, A., Sönmez, T. (1998). Random serial dictatorship and the core from random endowments in house allocation problems. Econometrica, 66, 689-701. [Google Scholar]
 2. Bogomolnaia, A., Moulin, H. (2001). A new solution to the random assignment problem. Journal of Economic Theory, 100, 295-328. [Google Scholar]
 3. Bożykowski, M. (2011). Procedury podziału zbioru dóbr niepodzielnych z rekompensatami pieniężnymi. Decyzje, 15, 5-22. [Google Scholar]
 4. Bożykowski, M. (2012). Problem podziału zbioru dóbr niepodzielnych w sytuacji nierównych uprawnień. Decyzje, 18, 25-47. [Google Scholar]
 5. Brams, S.J., Taylor, A.D. (1996). Fair Division: From cake-cutting to dispute resolution. Cambridge: Cambridge University Press. [Google Scholar]
 6. Foley, D.K. (1967). Resource allocation and the public sector. Yale Economic Essays, 7, 45-98. [Google Scholar]
 7. Katta, A.K., Sethurman, J. (2006). A solution to the random assignment problem on the full preference domain. Journal of Economic Theory, 131, 231-250. [Google Scholar]
 8. Kahneman, D. (2012). Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym. Media Rodzina. [Google Scholar]
 9. Kahneman, D., Tversky, A. (1984). Choices, Values, and Frames. American Psychologist, 39, 341-350. [Google Scholar]
 10. Kesten, O. (2006). Probabilistic Serial and Top Trading Cycles from Equal Division for the Random Assignment Problem. Carnegie Mellon University, artykuł niepublikowany. [Google Scholar]
 11. Kesten, O. (2009). Why Do Popular Mechanisms Lack Effi ciency in Random Environments? Journal of Economic Theory, 144, 2209-2226. [Google Scholar]
 12. Kuc, M. (2000). Analiza zasad sprawiedliwości Klemensa Szaniawskiego. Studia Socjologiczne, 1-2(156-157), 167-195. [Google Scholar]
 13. Kuhn, H.W. (1967). On games of fair division. W: Shubik M. (red.) Essays in Mathematical Economics: In Honor of Oskar Morgenstern (s. 29-37). Princeton: Princeton University Press. [Google Scholar]
 14. Lissowski, G. (1992). Probabilistyczny podział dóbr. Prakseologia, 3-4(116-117), 149-165. [Google Scholar]
 15. Lissowski, G. (2006). Probabilistyczne zasady równości Klemensa Szaniawskiego. Decyzje, 6, 5-32 [Google Scholar]
 16. Lissowski, G. (2008). Zasady sprawiedliwego podziału dóbr. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. [Google Scholar]
 17. Lissowski, G. (2013). Principles of Distributive Justice. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, Opladen, Berlin, Toronto: Barbara Budrich Publishers. [Google Scholar]
 18. Luce, R.D., Raiffa, H. (1964). Gry i decyzje. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. [Google Scholar]
 19. Sandel, M.J. (2013). Czego nie można kupić za pieniądze. Kurhaus Publishing. [Google Scholar]
 20. Shapley, L.S., Scarf, H. (1974). On Cores and Indivisibility. Journal of Mathematical Economics, 1, 23-37. [Google Scholar]
 21. Szaniawski, K. (1966). O pojęciu podziału dóbr. Studia Filozofi czne, 2(45), 61-72. [Google Scholar]
 22. Szaniawski, K. (1975). Formal analysis of evaluative concepts. International Social Science Journal, 3(27), 446-457. [Google Scholar]
 23. Szaniawski, K. (1979). On formal aspects of distributive justice. W: Saarinen, E., Hilpinen, R., Provence Hintikka, M.B. (red.) Essays in Honour of Jaakko Hintikka on the Occasion of Fiftieth Birthday on January, 12, 1979 (s. 135-146). Dordecht: Reidel. [Google Scholar]
 24. von Neumann, J., Morgenstern O. (1947). Theory of Games and Economic Behavior. Princeton: Princeton University Press. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Bożykowski, Marek (2016). Probabilistyczne metody podziału zbioru dóbr niepodzielnych. (2016). Probabilistyczne metody podziału zbioru dóbr niepodzielnych. Decyzje, (26), 59-107. https://doi.org/10.7206/DEC.1733-0092.78 (Original work published 06/2016n.e.)

MLA style

Bożykowski, Marek. „Probabilistyczne Metody Podziału Zbioru Dóbr Niepodzielnych”. 06/2016n.e. Decyzje, nr 26, 2016, ss. 59-107.

Chicago style

Bożykowski, Marek. „Probabilistyczne Metody Podziału Zbioru Dóbr Niepodzielnych”. Decyzje, Decyzje, nr 26 (2016): 59-107. doi:10.7206/DEC.1733-0092.78.