en pl
en pl

Prakseologia

Zobacz wydanie
Rok 12/2019 
Tom 2019 
Numer 161

Polskie powiaty jako przykład fi kcji organizacyjnej – prakseologia reformy powiatowej po dwudziestu latach od jej wprowadzenia

Jakub Kwaśny
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

12/2019 2019 (161) Prakseologia

DOI 10.7206/prak.0079-4872_2015_160_22

Abstrakt

Celem artykułu jest podsumowanie dyskusji na temat zasadności funkcjonowania samorządów powiatowych w Polsce, genezy ich restytucji reformą z 1998 roku, a także prezentacja wyników badań dotyczących wydajności i efektywności powiatów oraz opinii małopolskich samorządowców na ten temat. W dyskusji nad „reformą powiatową” prof. Kieżun określił powiaty mianem przykładu znanego w teorii organizacji i zarządzania jako patologiczne zjawisko „fikcji organizacyjnej”. Wskazał on także na niewystarczające wyposażenie administracji powiatowej w narzędzia (głównie fnansowe) niezbędne do samodzielnego funkcjonowania i rozwoju. Po dwudziestu latach funkcjonowania – na nowo – administracji powiatowej w Polsce wydaje się zasadne podjęcie dyskusji nad jej efektywnością, ale także sensem istnienia w obecnym kształcie. W podsumowaniu zaproponowano możliwe kierunki zmian organizacji terytorialnej Polski, jakie z punktu widzenia skuteczności polityki rozwoju mogą być – zdaniem autora – dokonane.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Kwaśny, Jakub (2019). Polskie powiaty jako przykład fi kcji organizacyjnej – prakseologia reformy powiatowej po dwudziestu latach od jej wprowadzenia. (2019). Polskie powiaty jako przykład fi kcji organizacyjnej – prakseologia reformy powiatowej po dwudziestu latach od jej wprowadzenia. Prakseologia, 2019(161), 165-186. https://doi.org/10.7206/prak.0079-4872_2015_160_22 (Original work published 12/2019n.e.)

MLA style

Kwaśny, Jakub. „Polskie Powiaty Jako Przykład Fi Kcji Organizacyjnej – Prakseologia Reformy Powiatowej Po Dwudziestu Latach Od Jej Wprowadzenia”. 12/2019n.e. Prakseologia, t. 2019, nr 161, 2019, ss. 165-186.

Chicago style

Kwaśny, Jakub. „Polskie Powiaty Jako Przykład Fi Kcji Organizacyjnej – Prakseologia Reformy Powiatowej Po Dwudziestu Latach Od Jej Wprowadzenia”. Prakseologia, Prakseologia, 2019, nr 161 (2019): 165-186. doi:10.7206/prak.0079-4872_2015_160_22.