en pl
en pl

Prakseologia

Zobacz wydanie
Rok 12/2019 
Tom 2019 
Numer 161

Kultura gospodarcza jako wyobrażenie, kultura gospodarcza jako przedmiot badania. Rozważania metodologiczne

Przemysław Rotengruber
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

12/2019 2019 (161) Prakseologia

DOI 10.7206/prak.0079-4872_2015_160_21

Abstrakt

Zagadnieniem absorbującym uwagę naukowców i komentatorów życia publicznego są wzory kultury kształtujące tożsamość Polaków. Do Pawła Jasienicy, Aleksandra Bocheńskiego, Jerzego Topolskiego, Witolda Kuli, Józefa Burszty, Józefa Tischnera, Janusza Hryniewicza, Janusza Tazbira (itd.) dołączyli ostatnio tacy autorzy jak Ryszard Legutko, Andrzej Leder czy Jan Sowa. Z wymienionych źródeł dowiadujemy się nie tylko tego, jak interpretować historię Polski, lecz w równym stopniu, jakie czynniki hamują dziś jej rozwój społeczny i gospodarczy. Ustalenia te przenikają do publicznej debaty o tym, jak być powinno. Tym większe obawy budzą
związki pomiędzy metodologią preferowaną w owych badaniach a treścią diagnozy. Do błędów najczęściej popełnianych należą nierzetelna rekonstrukcja kulturowych kodów i artefaktów (przyjmowany w postaci założenia wstępnego) homogeniczny model kultury czy mylenie procesów długiego trwania z procesami społecznej zmiany. Stąd pytanie, czy obraz kultury obciążony podobnymi ułomnościami objaśnia jej porządek, czy odzwierciedla wyobrażenia badacza na jej temat?

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Rotengruber, Przemysław (2019). Kultura gospodarcza jako wyobrażenie, kultura gospodarcza jako przedmiot badania. Rozważania metodologiczne . (2019). Kultura gospodarcza jako wyobrażenie, kultura gospodarcza jako przedmiot badania. Rozważania metodologiczne . Prakseologia, 2019(161), 141-164. https://doi.org/10.7206/prak.0079-4872_2015_160_21 (Original work published 12/2019n.e.)

MLA style

Rotengruber, Przemysław. „Kultura Gospodarcza Jako Wyobrażenie, Kultura Gospodarcza Jako Przedmiot Badania. Rozważania Metodologiczne ”. 12/2019n.e. Prakseologia, t. 2019, nr 161, 2019, ss. 141-164.

Chicago style

Rotengruber, Przemysław. „Kultura Gospodarcza Jako Wyobrażenie, Kultura Gospodarcza Jako Przedmiot Badania. Rozważania Metodologiczne ”. Prakseologia, Prakseologia, 2019, nr 161 (2019): 141-164. doi:10.7206/prak.0079-4872_2015_160_21.