en pl
en pl

Zeszyty Programu TOP 15

Zobacz wydanie
Rok 2/2021 
Tom 11 

Zapytanie o powiązania asocjacyjne między związkiem zawodowym, luką płacową a produktywnością

Anastasiia Tsiluiko
Akademia Leona Koźmińskiego

2/2021 11 () Zeszyty Programu TOP 15

Abstrakt

Niniejsze badanie dotyczy powiązań asocjacyjnych między związkiem zawodowym, luką płacową a produktywnością. Została wykorzystana przez niezrównoważoną bazę danych najbardziej skapitalizowanych firm do przeprowadzenia badań. Jednym z głównych celów tworzenia związków zawodowych jest zmniejszenie luki płacowej w przedsiębiorstwie. Oprócz zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności pracownikom. Wyjaśniliśmy ten aspekt nie tylko poprzez analizę empiryczną, ale także opierając się na przeglądzie literatury psychologicznej na temat potrzeb pracowników i ludzi w ogóle. Nasza analiza empiryczna pokazuje, że im wyższa reprezentacja związków zawodowych, tym mniejsza różnica w wynagrodzeniach. Takie ustalenia można wyjaśnić „teorią turnieju”. Właściwe wydaje się wyjaśnienie zjawiska dla firm o dużej hierarchii, które stanowią próbę badawczą. Wreszcie, wydajność pracowników wydaje się negatywnie związana z reprezentacją związków zawodowych. Dalsze dochodzenie w sprawie tego problemu wydaje się uzasadnione.

Powiązania

 1. Chen, J. Tong, J.Y., Wang, W. and Zhang, F. (2019). The Economic Consequences of Labor Unionization: Evidence from Stock Price Crash Risk. Journal Bussiness of Ethics, 157, 775–796. http://eds.b.ebscohost.com/ DOI 10.1007/s10551-017-3686-0 (16.12.19). [Google Scholar]
 2. Clark, G.D. and Duncan, I.J. (2018). UK's biggest firms will have to justify pay gap between bosses and their workers. https://www.gov.uk/government/news/uks-biggest-firms-will-have-to-justify-pay-gap-between-bosses-and-their-workers (22.12.20) [Google Scholar]
 3. Crawshaw, J.R., Budhar, P. and Davis, A. (2014). Human Resources Management Strategic and International Perspective. London: Sage. [Google Scholar]
 4. Daud, Z. and Tumin, Sh. (2013). The Relationship between Employees’ Need and the Formation of Trade Union: The Malaysian Manufacturing Company’s Experience. International Journal of Business and Social Science, 4(13), 124–134. https://ijbssnet.com/journals/Vol_4_No_13_October_2013/15.pdf (25.12.2019). [Google Scholar]
 5. de Pinto, M. and Lingens, J. (2019). The impact of unionization costs when firm-selection matters. Labour Economics, 60, 50–63. http://eds.b.ebscohost.com/ 0927-5371 (16.12.19). [Google Scholar]
 6. Fatula, D. (2018). Selected micro- and macroeconomic conditions of wages, income and labor productivity in Poland and other European Union countries. Contemporary Economics, 12(1), 14–32. http://eds.b.ebscohost.com/ DOI 10.5709/ce.1897-9254.261 (18.12.2019). [Google Scholar]
 7. Kerr, J. (2017, May). Your People Are Your Most Important Asset. https://www.inc.com/james-kerr/your-people-are-your-most-important-asset.html (22.12.19). [Google Scholar]
 8. Lee-Wen Yang, Yi-Fang Yang and Wun-Hnog Su (2015). Salary gap and operating performance: perspective of tournament theory. Global Journal of Business Research, 9(1), 15–26. http://eds.b.ebscohost.com/ ISSN: 2157-0191 (16.12.19). [Google Scholar]
 9. Morissette, R., Schellenberg, G. and Johnson, A. (2005). Diverging trends in unionization. Perspectives on Labour and Income, 6. https://www.researchgate.net/publication/237242624_Diverging_trends_in_unionization (17.05.20). [Google Scholar]
 10. Noe, R.A., Hollenbeck, J.R., Gerhart, B. and Wright, P.M. (2008). Human Resources Management Gaining a Competitive Management. New York: McGraw-Hill Irwin. [Google Scholar]
 11. Ori, J. (2019). The Hierarchy of Needs for Employees. https://smallbusiness.chron.com/hierarchy-needs-employees-20121.html (25.12.19). [Google Scholar]
 12. Önday, Özgür (2016). New Trends And Comparative Analysis On Unionization Among Professionals The Case Of Turkey. The International Academy of Business and Public Administration Disciplines Conference Program. Istanbul, Turkey. July 28–31. https://www.researchgate.net/publication/309424381_NEW_TRENDS_AND_COMPARATIVE_ANALYSIS_ON_UNIONIZATION_AMONG_PROFESSIONALS_THE_CASE_OF_TURKEY (17.05.2020). [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Tsiluiko, Anastasiia (2019). Zapytanie o powiązania asocjacyjne między związkiem zawodowym, luką płacową a produktywnością. (2019). Zapytanie o powiązania asocjacyjne między związkiem zawodowym, luką płacową a produktywnością. Zeszyty Programu Top 15, 11. (Original work published 2/2021n.e.)

MLA style

Tsiluiko, Anastasiia. „Zapytanie O Powiązania Asocjacyjne Między Związkiem Zawodowym, Luką Płacową A Produktywnością”. 2/2021n.e. Zeszyty Programu Top 15, t. 11, 2019.

Chicago style

Tsiluiko, Anastasiia. „Zapytanie O Powiązania Asocjacyjne Między Związkiem Zawodowym, Luką Płacową A Produktywnością”. Zeszyty Programu Top 15, Zeszyty Programu TOP 15, 11 (2019).