en pl
en pl

Zeszyty Programu TOP 15

Zobacz wydanie
Rok 2/2021 
Tom 11 

Zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych osoby prawnej

Angelika Skarbowska
Akademia Leona Koźmińskiego

2/2021 11 () Zeszyty Programu TOP 15

Abstrakt

Zadośćuczynienie jako powszechnie kojarzone z krzywdą i cierpieniem osoby fizycznej, na pierwszy rzut oka zdaje się nie pasować do łączenia go z osobą prawną. Dodając do tego jeszcze dobra osobiste, które tym bardziej wydają się być przymiotem jedynie jednostki ludzkiej, temat wydaje się oderwany od rzeczywistości. Nic bardziej mylnego, bowiem instytucję dóbr osobistych osób prawnych, a w ślad za nimi również konsekwencje ich naruszenia formułuje sam ustawodawca w art. 43 k.c. w zw. z art. 24 k.c. Judykatura oraz doktryna starają się stale przybliżać, z jakimi formami otwartego katalogu dóbr osobistych osób prawnych można mieć do czynienia, co czyni nieco łatwiejszą ewentualną próbę skorzystania z przedmiotowego roszczenia. Celowo wspominam w tym miejscu o próbie skorzystania, ponieważ pewnego rodzaju abstrakcyjność tej instytucji oraz wciąż ubogie orzecznictwo nie zachęcają do wysuwania roszczeń. Celem niniejszego artykułu jest zatem przybliżenie instytucji zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych osób prawnych oraz wskazanie sposobów skorzystania z tego roszczenia, a także próba stworzenia ram kwotowych zadośćuczynienia możliwych do uzyskania w wyniku procesu. Powyższe rozważania oparte zostały na analizie orzecznictwa oraz poglądów doktryny we wskazanym aspekcie.

Powiązania

 1. Frąckowiak, J. (2012). Osoby prawne. W: M. Safjan (red.), Prawo cywilne – część ogólna System Prawa Prywatnego, tom 1, Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 2. Gniewek, E. (2019). W: E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 3. Gorczyński, G. (2018). W: M. Fras, M. Habdas (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna (art. 1–125). Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 4. Kępiński, M. (2018). W: M. Gutowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 5. Krauss, J. (2016). W: J. Okolski, M. Modrzejewska (red.), Prawo handlowe. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 6. Kubiak-Cyrul, A. (2019). W: M. Załucki (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 7. Machnikowski, P. (2019). W: E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 8. Machnikowski, P. i Śmieja, A. (2018). Czyny niedozwolone. W: A. Olejniczak (red.), Prawo zobowiązań – część ogólna. System Prawa Prywatnego, tom 6. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 9. Niewęgłowski, A. (2017). Prawa własności przemysłowej w spółkach handlowych. W: R. Skubisz (red.), Prawo własności przemysłowej, System Prawa Prywatnego tom 14C. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 10. Pazdan, M. (2018). w: K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 11. Pazdan, M. (2012), Dobra osobiste i ich ochrona. W: M. Safjan (red.), Prawo cywilne – część ogólna System Prawa Prywatnego tom 1. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 12. Rataj, K., Skiba, N. i Szczepanek, P. (2017). Katalog dób osobistych w Kodeksie cywilnym. W: I. Lewandowska-Malec (red.), Dobra osobiste. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 13. Sitko, J. (2009). Firma a oznaczenia odróżniające wykorzystywane w działalności gospodarczej. W: Firma i jej ochrona. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 14. Sobolewski, P. (2019). W: K. Osajda (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 15. Świdowska, M. (2007). Zadośćuczynienie jako środek rekompensaty szkód niemajątkowych w przypadku naruszenia dóbr osobistych osób prawnych. W: J. Jastrzębski (red.), Odpowiedzialność odszkodowawcza. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 16. Zieliński, A. (2019). Ochrona praw podmiotowych. W: Z. Radwański, A. Olejniczak (red.), Prawo cywilne – część ogólna System Prawa Prywatnego, tom 2, Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Skarbowska, Angelika (2019). Zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych osoby prawnej. (2019). Zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych osoby prawnej. Zeszyty Programu Top 15, 11. (Original work published 2/2021n.e.)

MLA style

Skarbowska, Angelika. „Zadośćuczynienie Za Naruszenie Dóbr Osobistych Osoby Prawnej”. 2/2021n.e. Zeszyty Programu Top 15, t. 11, 2019.

Chicago style

Skarbowska, Angelika. „Zadośćuczynienie Za Naruszenie Dóbr Osobistych Osoby Prawnej”. Zeszyty Programu Top 15, Zeszyty Programu TOP 15, 11 (2019).