en pl
en pl

Zeszyty Programu TOP 15

Zobacz wydanie
Rok 2/2021 
Tom 11 

Analiza orzecznictwa dotycząca błędu na tle wykładni przesłanek wad oświadczenia woli

Miłosz Bramora
Akademia Leona Koźmińskiego

2/2021 11 () Zeszyty Programu TOP 15

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest omówienie błędu jako wady oświadczenia woli oraz jego wpływu i skutki na złożone oświadczenie woli. W tym celu należy dokonać analizy pojęć zawartych w art. 84 kodeksu cywilnego oraz przedstawić ich istotę. Następnie enumeratywnie zostaną wyliczone i omówione przesłanki błędu z uwzględnieniem, iż przyjmowane na ogół terminy „czynność prawna” oraz „oświadczenie woli” nie są pojęciami tożsamymi. W celu pełnej analizy zagadnienia niezbędne będzie również wyjaśnienie różnicy pomiędzy błędem sensu stricto a pomyłką. W artykule zostanie omówione uprawnienie kształtujące, które stanowi podstawę uchylenia się od wadliwego oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu – tj. błędne oświadczenie spełniające przesłanki nie powoduje ex lege nieważności umowy; konieczne jest czynne działanie erransa. Wskazane zostaną różnice poglądów w zakresie oceny istotności błędu, tj. charakter subiektywny i obiektywny. Przeprowadzone rozważania będą odnosić się również do dyrektywy wykładni oświadczeń woli. Element końcowy stanowić będzie omówienie błędu co do sfery motywacyjnej – w szczególności błędu co do pobudki. Powyższe przesłanki zostaną omówione oraz porównane na podstawie poglądów doktryny oraz judykatury. Na zakończenie autor postara się sformułować wnioski de lege ferenda.

Powiązania

 1. Cieńska, H. (1967) (red.). Słownik polszczyzny XVI wieku, tom II. Wrocław. [Google Scholar]
 2. Doroszewski, W. (1958) (red.). Słownik języka polskiego, tom I. Warszawa. [Google Scholar]
 3. Grzesiok-Horosz, A. (2019). Komentarz Wady oświadczenia woli. W: M. Załucki (red.), KC – komentarz, wyd. 1, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 4. Grzybowski, S. (1985). Komentarz do art. 84 Kodeksu cywilnego. W: S. Grzybowski (red.), System prawa cywilnego, t. 1, Wrocław. [Google Scholar]
 5. Gutowski, M. (2019). W: Z Radwański (red.), Wady oświadczenia woli. System Prawa Prywatnego, t. 2, wyd. 3. Warszawa. [Google Scholar]
 6. Janas, A. (2018). Komentarz do art. 84 Kodeksu cywilnego. W: M. Habdas, M. Fras (red.), KC – komentarz. Warszawa. [Google Scholar]
 7. Jedliński, A. (2012). Komentarz do art. 84 Kodeksu cywilnego. W: A. Kidyba (red.), KC – komentarz T.1 Część ogólna. Warszawa. [Google Scholar]
 8. Królikowski, M. (2014). Błąd jako wada oświadczenia woli. Warszawa: Instytucje Prawa Prywatnego. [Google Scholar]
 9. Lewaszkiewicz-Petrykowska, B. (2014). Komentarz do art. 84 Kodeksu cywilnego. W: P. Księżak, M. Pyziak-Szafnicka (red.), KC – komentarz część ogólna, wyd. II. Warszawa. [Google Scholar]
 10. Machnikowski, P. (2019). Komentarz do art. 60 Kodeksu cywilnego. W: E. Gniewek (red.), KC – komentarz. Warszawa. [Google Scholar]
 11. Nazaruk, P. (2019). Komentarz do art. 82 Kodeksu cywilnego. W: J. Ciszewski, P. Nazaruk (red.), KC komentarz. Warszawa. [Google Scholar]
 12. Petrozolin-Skowrońska, B. (red.) (1998). Nowy Leksykon PWN. Warszawa. [Google Scholar]
 13. Radwański, Z. (2008). Wady oświadczenia woli. W: Z. Radwański (red.), System Prawa Prywatnego, t. 2 wyd.2, red. Z. Radwański, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 14. Sobolewski, P. (2019). Komentarz do art. 84 Kodeksu cywilnego. W: K. Osajda (red.), KC – komentarz. Warszawa. [Google Scholar]
 15. Sobolewski P. (2020). Komentarz do art. 84 Kodeksu cywilnego. W: K. Osajda (red.), KC – komentarz. Warszawa. [Google Scholar]
 16. Strugała, R. (2017). Komentarz do art. 84 Kodeksu cywilnego. W: E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), KC – komentarz. Warszawa. [Google Scholar]
 17. Strugała, R. (2019). Komentarz do art. 84 Kodeksu cywilnego. W: E. Gniewek (red.), KC – komentarz. Warszawa. [Google Scholar]
 18. Strugała, R. (2019). Komentarz do art. 88 Kodeksu cywilnego. W: E. Gniewek (red.), KC – komentarz. Warszawa. [Google Scholar]
 19. Strzebinczyk, J. (2016). Komentarz do art. 84 Kodeksu cywilnego. W: E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), KC komentarz. Warszawa. [Google Scholar]
 20. Trzaskowski, R. (2008). Wady oświadczenia woli w perspektywie kodyfikacyjnej. Studia Prawa Prywatnego, 3. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Bramora, Miłosz (2019). Analiza orzecznictwa dotycząca błędu na tle wykładni przesłanek wad oświadczenia woli. (2019). Analiza orzecznictwa dotycząca błędu na tle wykładni przesłanek wad oświadczenia woli. Zeszyty Programu Top 15, 11. (Original work published 2/2021n.e.)

MLA style

Bramora, Miłosz. „Analiza Orzecznictwa Dotycząca Błędu Na Tle Wykładni Przesłanek Wad Oświadczenia Woli”. 2/2021n.e. Zeszyty Programu Top 15, t. 11, 2019.

Chicago style

Bramora, Miłosz. „Analiza Orzecznictwa Dotycząca Błędu Na Tle Wykładni Przesłanek Wad Oświadczenia Woli”. Zeszyty Programu Top 15, Zeszyty Programu TOP 15, 11 (2019).