en pl
en pl

Coaching Review

Zobacz wydanie
Tom 8 

Etyczny fundament profesjonalnego coachingu. Po co coachowi kodeks etyczny?

Tatiana Krawczyńska-Zaucha
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

8 () Coaching Review

DOI 10.7206/cr.2081-7029.32

Abstrakt

Etyka jest fundamentem profesjonalnego coachingu. By stać się uznaną profesją,
coaching potrzebuje nie tylko ujednolicenia standardów zawodu, definicji czy akredytacji, lecz także jasnych założeń etycznych. Najwyższy standard usług dla klientów coachowie powinni budować na kilku czynnikach: rozwoju swojej wrażliwości i wiedzy etycznej, nieustannemu jej poszerzaniu oraz zaangażowaniu
w tematykę etyki zawodowej.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Krawczyńska-Zaucha, Tatiana (2016). Etyczny fundament profesjonalnego coachingu. Po co coachowi kodeks etyczny? . (2016). Etyczny fundament profesjonalnego coachingu. Po co coachowi kodeks etyczny? . Coaching Review, 8. https://doi.org/10.7206/cr.2081-7029.32

MLA style

Krawczyńska-Zaucha, Tatiana. „Etyczny Fundament Profesjonalnego Coachingu. Po Co Coachowi Kodeks Etyczny? ”. Coaching Review, t. 8, 2016.

Chicago style

Krawczyńska-Zaucha, Tatiana. „Etyczny Fundament Profesjonalnego Coachingu. Po Co Coachowi Kodeks Etyczny? ”. Coaching Review, Coaching Review, 8 (2016). doi:10.7206/cr.2081-7029.32.