en pl
en pl

Decyzje

Zobacz wydanie
Rok 6/2019 
Numer 31

„Minimalne” manipulacje, czyli konsekwencje polityczne zmiany struktury okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu RP

Jarosław Flis
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Bartłomiej Michalak
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

6/2019 (31) Decyzje

DOI 10.7206/DEC.1733-0092.122

Abstrakt

W debacie publicznej co jakiś czas pojawiają się głosy o potrzebie istotnej zmiany systemu wyborczego w wyborach do Sejmu RP, której celem miałoby być wzmocnienie silniejszych ugrupowań. Jako przykład podaje się Węgry, gdzie zmiana reguł wyborczych pozwoliła partii rządzącej zachować większość mimo zmniejszenia poparcia wyborczego. Przeciwnicy takiego rozwiązania traktują to jako przejaw oczywistej manipulacji wyborczej. Celem tego artykułu jest analiza, na ile pojawiające się w debacie publicznej propozycje „minimalnych” zmian w strukturze sejmowych okręgów wyborczych wpłynęłyby na wyniki wyborcze poszczególnych ugrupowań politycznych i jakie wywołałoby to konsekwencje
polityczne, w szczególności w kwestii premii dla ugrupowania zwycięskiego, możliwych
wariantów koalicji rządowych, koncentracji systemu partyjnego na poziomie parlamentarnym i poziomu proporcjonalności wyborów. Przeprowadzona symulacja podziału głosów na mandaty – na podstawie danych historycznych (wybory z lat 2011 i 2015) oraz europejskich z 2019 roku – dla trzech możliwych do zastosowania wariantów struktury sejmowych okręgów wyborczych oraz ich porównanie z wynikami obecnego systemu pozwoli udzielić odpowiedzi na te pytania.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

„Minimalne” manipulacje, czyli konsekwencje polityczne zmiany struktury okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu RP. (2019). „Minimalne” manipulacje, czyli konsekwencje polityczne zmiany struktury okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu RP. Decyzje, (31), 73-90. https://doi.org/10.7206/DEC.1733-0092.122 (Original work published 6/2019n.e.)

MLA style

„„Minimalne” Manipulacje, Czyli Konsekwencje Polityczne Zmiany Struktury Okręgów Wyborczych W Wyborach Do Sejmu Rp”. 6/2019n.e. Decyzje, nr 31, 2019, ss. 73-90.

Chicago style

„„Minimalne” Manipulacje, Czyli Konsekwencje Polityczne Zmiany Struktury Okręgów Wyborczych W Wyborach Do Sejmu Rp”. Decyzje, Decyzje, nr 31 (2019): 73-90. doi:10.7206/DEC.1733-0092.122.