en pl
en pl

Zeszyty Programu TOP 15

Zobacz wydanie
Rok 2018 
Tom 10 

Ograniczenia liberalizacji konstytucji biznesu

2018 10 () Zeszyty Programu TOP 15

Abstrakt

W artykule spróbuję wykazać prawdziwość hipotezy, że nowa konstytucja biznesu jest daleka od
oczekiwań przedsiębiorców oraz teorii przedsiębiorczości. Analiza prawno-porównawcza pokaże, że
zawiera ona niewielkie modyfikacje w stosunku do ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej. Jest nawet istotnym regresem w stosunku do tzw. ustawy Wilczka, mimo że reklamowano ją jako powrót do liberalnych zasad ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej.
Głównym ograniczeniem zmian jest polski system emerytalny i to on musi być silnie zreformowany
dla potrzeb dynamizacji przedsiębiorczości w Polsce. Przedstawię propozycję zmian tego systemu, aby mógł on sprzyjać rozwojowi biznesu i powstrzymał obecnie bardzo już prawdopodobne bankructwo systemu emerytalnego, którego zobowiązania z tytułu przyszłych emerytur wynoszą blisko 5 bilionów złotych.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Baranowska, Sandra (2018). Ograniczenia liberalizacji konstytucji biznesu. (2018). Ograniczenia liberalizacji konstytucji biznesu. Zeszyty Programu Top 15, 10, 105-136. (Original work published 2018)

MLA style

Baranowska, Sandra. „Ograniczenia Liberalizacji Konstytucji Biznesu”. 2018. Zeszyty Programu Top 15, t. 10, 2018, ss. 105-136.

Chicago style

Baranowska, Sandra. „Ograniczenia Liberalizacji Konstytucji Biznesu”. Zeszyty Programu Top 15, Zeszyty Programu TOP 15, 10 (2018): 105-136.