en pl
en pl

Zeszyty Programu TOP 15

Zobacz wydanie
Rok 2018 
Tom 10 

Antropomorfizacja robotów społecznych przez dzieci i dorosłych na przykładzie RoboThespiana z Centrum Nauki Kopernik

2018 10 () Zeszyty Programu TOP 15

Abstrakt

Celem badania było określenie, czy i w jakim stopniu grupa badanych dzieci i dorosłych, odwiedzających
Centrum Nauki Kopernik, antropomorfizuje robota społecznego RoboThespiana, a następnie wykazanie podobieństw czy też różnic w sposobie antropomorfizacji przez obie grupy respondentów. RoboThespian to robot humanoidalny. Maszyna wykonuje zadania, wybrane przez użytkownika, spośród ikon umieszczonych na ekranie – potrafi kiwać głową, gestykulować, mówić, a także wyrażać uczucia. Badaną grupą byli zwiedzający Centrum Nauki Kopernik: dzieci i dorośli. Przeprowadzono obserwację nieuczestniczącą. Różnice dotyczą kwestii nadawania imienia czy komunikacji z robotem.
Dzieci nadawały obiektowi nazwę, zadawały pytania, na które oczekiwały odpowiedzi, a także wyrażały wobec niego emocje i próbowały nawiązać z nim kontakt. Może to świadczyć o przypisywaniu
robotowi świadomości i wolnej woli. Wśród dorosłych nie zaobserwowano tendencji do nadawania
imion, zadawania pytań nastawionych na uzyskanie informacji czy nazywania swoich uczuć wobec obiektu. W celu pogłębienia wiedzy na temat sposobów antropomorfizacji zostało przeprowadzone
drugie badanie. Wykorzystaną metodą agregacji danych był kwestionariusz, który zawierał
14-pozycyjną skalę i dotyczył trzech rodzajów cech ludzkich: pozytywnych, negatywnych i związanych
z zachowaniem. Różnice pomiędzy dziećmi i dorosłymi zaobserwowano w zakresie cech:
taktowny i twórczy. Tendencja do antropomorfizacji może świadczyć o większej otwartości na współpracę
z robotami.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Borycka, Sylwia (2018). Antropomorfizacja robotów społecznych przez dzieci i dorosłych na przykładzie RoboThespiana z Centrum Nauki Kopernik. (2018). Antropomorfizacja robotów społecznych przez dzieci i dorosłych na przykładzie RoboThespiana z Centrum Nauki Kopernik. Zeszyty Programu Top 15, 10, 61-82. (Original work published 2018)

MLA style

Borycka, Sylwia. „Antropomorfizacja Robotów Społecznych Przez Dzieci I Dorosłych Na Przykładzie Robothespiana Z Centrum Nauki Kopernik”. 2018. Zeszyty Programu Top 15, t. 10, 2018, ss. 61-82.

Chicago style

Borycka, Sylwia. „Antropomorfizacja Robotów Społecznych Przez Dzieci I Dorosłych Na Przykładzie Robothespiana Z Centrum Nauki Kopernik”. Zeszyty Programu Top 15, Zeszyty Programu TOP 15, 10 (2018): 61-82.