en pl
en pl

Zeszyty Programu TOP 15

Zobacz wydanie
Rok 2018 
Tom 10 

Rola sieci kontaktów w procesie zakładania oraz rozwoju start-upów

2018 10 () Zeszyty Programu TOP 15

Abstrakt

Dynamicznie rozwijające się start-upy przyciągają obecnie coraz większą uwagę. Jednym z czynni
ków
ich sukcesu są sieci kontaktów, składające się z więzi zarówno osobistych, jak i profesjonalnych.
Celem artykułu jest pokazanie, w jaki sposób relacje społeczne wpływają na proces rozwoju star
t-upów przez zwiększenie ich konkurencyjności oraz zmniejszenie niepewności przedsiębiorców.
Przedstawiono również zalety wykorzystywania sieci kontaktów z punktu widzenia przedsiębiorców.
Zaprezentowane w artykule wnioski zostały oparte na analizie danych empirycznych zgromadzonych
na podstawie słabo ustrukturyzowanych wywiadów przeprowadzonych z przedsiębiorcami w Polsce
oraz w Hongkongu.
Jedną z niespodziewanych przeszkód napotkanych w trakcie przeprowadzania wywiadów była nie
chęć przedsiębiorców zarówno w Polsce, jak i Hong Kongu do wyjawiania ich doświadczeń związanych z wykorzystywaniem sieci kontaktów, co znacznie utrudniło pozyskanie danych. Odpowiednie
pokierowanie wywiadem umożliwiło jednak zdobycie cennych informacji i dokonanie analizy mechanizmów
wpływu sieci kontaktów na działalność start-upów. Co więcej, należy podkreślić, że korzyści
wynikające z wykorzystania sieci kontaktów są znaczące i zróżnicowane

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Urbaniak, Daniel (2018). Rola sieci kontaktów w procesie zakładania oraz rozwoju start-upów. (2018). Rola sieci kontaktów w procesie zakładania oraz rozwoju start-upów. Zeszyty Programu Top 15, 10, 11-37. (Original work published 2018)

MLA style

Urbaniak, Daniel. „Rola Sieci Kontaktów W Procesie Zakładania Oraz Rozwoju Start-Upów”. 2018. Zeszyty Programu Top 15, t. 10, 2018, ss. 11-37.

Chicago style

Urbaniak, Daniel. „Rola Sieci Kontaktów W Procesie Zakładania Oraz Rozwoju Start-Upów”. Zeszyty Programu Top 15, Zeszyty Programu TOP 15, 10 (2018): 11-37.