en pl
en pl

Coaching Review

Zobacz wydanie
Rok 2019 
Numer 10

Przeżytek teorii systemowej i metodologiczne rozwiązania The Coaching Maps

Marta Geisler
marta.geisler@thecoaching-maps.eu

Robert Geisler
Uniwersytet Opolski

2019 (10) Coaching Review

DOI 10.7206/cr.2081-7029.69

Abstrakt

W praktyce coachingowej, konsultingowej i doradczej, odwołując się do teorii systemowej, często pomija się krytykę wspomnianej teorii. W niniejszym artykule przedstawione zostaną założenia klasycznej teorii systemowej w różnych naukach oraz ich krytyka. Ta ostatnia dotyczy przede wszystkim prymatu systemu nad człowiekiem, braku jego refleksyjności i podmiotowości, zmiany granic systemowych. Naszą propozycją odpowiedzi na elementy krytyki teorii systemowej jest autorska metodologia The Coaching Maps, oparta m.in. na hermeneutyce, a zakładająca wykorzystanie etnografii obrazu w procesie badawczym/diagnostycznym i coachingowo-szkoleniowym. Z kolei pojęcie systemu jako zamkniętej całości w określonymi granicami proponujemy zastąpić pojęciem kontekstu, określającym środowisko praktyk biznesowych.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Geisler, Marta & Geisler, Robert (2018). Przeżytek teorii systemowej i metodologiczne rozwiązania The Coaching Maps. (2018). Przeżytek teorii systemowej i metodologiczne rozwiązania The Coaching Maps. Coaching Review, (10), 252–270. https://doi.org/10.7206/cr.2081-7029.69 (Original work published 2019)

MLA style

Geisler, Marta and Geisler, Robert. „Przeżytek Teorii Systemowej I Metodologiczne Rozwiązania The Coaching Maps”. 2019. Coaching Review, nr 10, 2018, ss. 252–270.

Chicago style

Geisler, Marta and Geisler, Robert. „Przeżytek Teorii Systemowej I Metodologiczne Rozwiązania The Coaching Maps”. Coaching Review, Coaching Review, nr 10 (2018): 252–270. doi:10.7206/cr.2081-7029.69.